• MATKA BOŻA CZĘSTOCHOWSKA: kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własneMATKA BOŻA CZĘSTOCHOWSKA
  kościół pw. św. Zygmunta, Słomczyn
  źródło: zbiory własne
link to OUR LADY of PERPETUAL HELP in SŁOMCZYN infoLOGO PORTALU

Rzymskokatolicka Parafia
pw. św. Zygmunta
05-507 Słomczyn
ul. Wiślana 85
dekanat konstanciński
archidiecezja warszawska

 • św. ZYGMUNT: kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własneśw. ZYGMUNT
  kościół pw. św. Zygmunta, Słomczyn
  źródło: zbiory własne
 • św. ZYGMUNT: XIX w., feretron, kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własneśw. ZYGMUNT
  XIX w., feretron
  kościół pw. św. Zygmunta, Słomczyn
  źródło: zbiory własne
 • św. ZYGMUNT: XIX w., feretron, kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własneśw. ZYGMUNT
  XIX w., feretron
  kościół pw. św. Zygmunta, Słomczyn
  źródło: zbiory własne
 • św. ZYGMUNT: XIX w., feretron, kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własneśw. ZYGMUNT
  XIX w., feretron
  kościół pw. św. Zygmunta, Słomczyn
  źródło: zbiory własne
 • św. ZYGMUNT: XIX w., feretron, kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własneśw. ZYGMUNT
  XIX w., feretron
  kościół pw. św. Zygmunta, Słomczyn
  źródło: zbiory własne

LINK do Nu HTML Checker

BIAŁA KSIĘGA
Martyrologium duchowieństwa — Polska

XX w. (lata 1914 – 1989)

dane osobowe

wersja:

link to PERSONAL RECORD - ENGLISH VERSION
 • RESZETYŁO Roman; źródło: Bogdan Prach, „Duchowieństwo Eparchii Przemyskiej i Apostolskiej Administracji Łemkowszczyzny”, Wydawnictwo Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego, Lwów 2015, zasoby własne; KLIKNIJ by POWIĘKSZYĆ i WYŚWIETLIĆ INFORESZETYŁO Roman
  źródło: Bogdan Prach, „Duchowieństwo Eparchii Przemyskiej i Apostolskiej Administracji Łemkowszczyzny”, Wydawnictwo Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego, Lwów 2015
  zasoby własne
 • RESZETYŁO Roman - ok. 1946, zdjęcie więzienne, źródło: ucu.edu.ua, zasoby własne; KLIKNIJ by POWIĘKSZYĆ i WYŚWIETLIĆ INFORESZETYŁO Roman
  ok. 1946, zdjęcie więzienne
  źródło: ucu.edu.ua
  zasoby własne
 • RESZETYŁO Roman - ok. 1946, zdjęcie więzienne, źródło: ucu.edu.ua, zasoby własne; KLIKNIJ by POWIĘKSZYĆ i WYŚWIETLIĆ INFORESZETYŁO Roman
  ok. 1946, zdjęcie więzienne
  źródło: ucu.edu.ua
  zasoby własne

nazwisko

RESZETYŁO

imiona

Roman

 • RESZETYŁO Roman - Cenotaf, krypta grobowa, cmentarz komunalny, Przemyśl, źródło: www.vox-populi.com.ua, zasoby własne; KLIKNIJ by POWIĘKSZYĆ i WYŚWIETLIĆ INFORESZETYŁO Roman
  Cenotaf, krypta grobowa, cmentarz komunalny, Przemyśl
  źródło: www.vox-populi.com.ua
  zasoby własne

funkcja

kapłan eparchialny

wyznanie

Ukraiński Kościół greckokatolicki
więcej na: pl.wikipedia.org [dostęp: 2013.05.19]

diecezja / prowincja

eparchia przemyska
więcej na: pl.wikipedia.org [dostęp: 2013.05.19]

akademickie wyróżnienia

doktor teologii

honorowe wyróżnienia

prałat
więcej na: pl.wikipedia.org [dostęp: 2014.11.14]
szambelan papieski
więcej na: pl.wikipedia.org [dostęp: 2014.11.22]
prepozyt (katedra eparchialna przemyska)
więcej na: pl.wikipedia.org [dostęp: 2014.11.22], pl.wikipedia.org [dostęp: 2015.03.01]

narodowość

ukraińska

data i miejsce śmierci

05.10.1952

Kazaczyńskoje
Kraj Krasnodarski, Rosja

szczegóły śmierci

Po niemieckim i rosyjskim ataku na Polskę w 09.1939 i rozpoczęciu II wojny światowej, po klęsce Niemiec i rozpoczęciu w 1944 kolejnej okupacji rosyjskiej, w ramach deportacji ludności ukraińskiej z terenów kontrolowanego przez Rosjan państwa prl na okupowaną przez Rosjan Ukrainę oraz procesu likwidacji Kościoła Greckokatolickiego przez Rosjan aresztowany 26.06.1946 w Przemyślu przez komunazistowskie UB, jednostkę rosyjskiego MWD (następcę ludobójczej rosyjskiej organizacji NKWD), wraz z abpem Józefem Kocyłowskim i bpem Grzegorzem Łakotą, i przekazany Rosjanom. Od 28.06.1946 dotarł do Lwowa i zamieszkał w pobliskiej wsi Kozielniki. 03.08.1946 formalnie przez Rosjan aresztowany. Przetrzymywany w więzieniach przy ul. Łąckiego we Lwowie, a potem więzieniu Łukianiwska w Kijowie. 10 dnia przesłuchań ciężko zachorował i przewieziono go do więziennego szpitala. Przesłuchania wznowiono 04.12.1946. Oskarżony o to, że „przez długie lata był wykładowcą seminarium teologicznego i członkiem kapituły Kurii przemyskiej. W swojej działalności wykładowcy realizował politykę Watykanu przygotowywania kadr Greckokatolickich kapłanów i propagandystów. Podczas wykładów oczerniał rosyjskie władze i komunistyczną partię. W 07.1941 wziął udział w niemiecko–ukraińskich nacjonalistycznym wiecu witającym Niemców w Przemyślu […] Był bardzo aktywnym działaczem założonej w Watykanie anty–Rosyjskiej organizacji Akcja Katolicka”. 21.02.1947 skazany przez rosyjski kapturowy trybunał wojskowy MWD na 4 lata niewolniczej pracy przymusowej w rosyjskich obozach koncentracyjnych Gułag. Prawd. więziony w obozie koncentracyjnym KrasŁag. 29.07.1950 zwolniony i zesłany do wioski Kazaczyńskoje (kraj Krasnojarski) na Syberii, gdzie zginął.

przyczyna śmierci

eksterminacja

sprawstwo

Rosjanie

data i miejsce urodzenia

01.12.1880

Uhnów
rej. Sokal, obw. Lwów, Ukraina

prezbiterat (święcenia)/
ordynacja

08.09.1907 (greckokatolicka katedra przemyska)

szczegóły posługi

wikariusz generalny eparchii przemyskiej (od 03.1946), b. kanclerz Kurii eparchii przemyskiej (1935‑46), sędzia prosynodalny, b. wykładowca Starego Testamentu i języka hebrajskiego (1922‑39), prorektor (1922‑8) i kierownik duchowy (1920‑1) Greckokatolickiego Seminarium Duchownego w Przemyślu, b. dziekan dekanatu Rawa Ruska (1922‑7), b. proboszcz (1922‑7) i administrator (1921‑2) parafii Potylicz dek. Rawa Ruska, b. katecheta Gimanzjum Męskiego w Sanoku (1915‑22), b. wikariusz parafii Ulwówek dek. Waręż (1912‑4), członek ukraińskiego Towarzystwa Naukowego, b. doktorant teologii na Uniwersytecie Wiedeńskim we Wiedniu (1907‑11), b. student teologii i filozofii Greckokatolickich Seminariów Duchownych w Przemyślu (do ok. 1907) i we Lwowie

inni związani szczegółami śmierci

KOCYŁOWSKI Józef (bp Jozafat), ŁAKOTA Grzegorz

miejsca zagłady
obozy (+ nr więźnia)

Zesłanie: Jedna ze standardowych represji rosyjskich. Skazańców zawożono zazwyczaj do niewielkiej miejscowości — na Syberii, na północy, na dalekim wschodzie — wyrzucano z wagonu czy wozu, i pozostawiano bez środków do życia, samym sobie. (więcej na: pl.wikipedia.org [dostęp: 2014.12.20])

KrasŁag: Rosyjski system rozproszonych obozów koncentracyjnych i pracy przymusowej (w ramach Gułagu) — do ok. 800‑1,000 więźniów każdy — z centrum w Kańsku, później w Reszot, w okolicach Krasnojarska, założony w 1938. Więźniowie, w większości polityczni, głównie pracowali niewolniczo przy wyrębie lasów. W latach 1938‑9 oraz 1941‑5 śmiertelność wynosiła rocznie ok. 7‑8% uwięzionych (niektórzy byli rozstrzeliwani). Wśród więźniów było wielu Litwinów (od 1941) oraz Niemców nadwołżańskich (od 01.1942). W 2. połowie lat 1940. do obozów przywieziono wielu politycznych więźniów z Ukrainy i Białorusi. W latach 1949‑50 większość więźniów przeniesiono do innych obozów koncentracyjnych, m.in. StepŁag w Kazachstanie, acz KrasŁag funkcjonował co najmniej do 1956. Do 1950 przez KrasŁag przeszło ponad 100,000 więźniów. (więcej na: www.gulagmuseum.org [dostęp: 2014.09.21])

Gułag: Sieć rosyjskich obozów koncentracyjnych niewolniczej pracy przymusowej. Jednorazowo przetrzymywano w nich do 12 mln więźniów, z których miliony zginęły. (więcej na: pl.wikipedia.org [dostęp: 2014.05.09])

Kijów (Łukianiwska): Rosyjskie więzienie polityczne w Kijowie, prowadzone przez zbrodnicze NKWD. (więcej na: en.wikipedia.org [dostęp: 2014.09.21])

Lwów (Łąckiego): Więzienie przy ul. Łąckiego we Lwowie. Założone w latach 1918‑20 przez władze polskie, głównie dla więźniów politycznych. Od 1935 wykorzystywane jako areszt śledczy. Po niemieckim i rosyjskim ataku na Polskę w 09.1939 i rozpoczęciu II wojny światowej, po rozpoczęciu okupacji rosyjskiej Rosjanie — miejscowy oddział ludobójczej organizacji NKWD — przetrzymywali w więzieniu (więzienie nr 1) tysiące więźniów, w większości Polaków i Ukraińców. Było to także miejsce wykonywania wyroków śmierci, wydawanych przez rosyjskie sądy na Polakach podejrzanych o prowadzenie działalności konspiracyjnej. W 06.1941, wobec niemieckiego ataku 22.06.1941 na uprzedniego sojusznika, Rosjan, funkcjonariusze NKWD zamordowali podczas ludobójczych masakr ok. 924 więźniów. Podczas niemieckiej okupacji w latach 1941–1944 w budynku mieściło się więzienie śledcze Gestapo. Niemcy dokonywali w nim m.in. egzekucji. W latach 1944‑91, po klęsce Niemiec i rozpoczęciu kolejnej okupacji rosyjskiej, w budynku znajdował się wydział śledczy i areszt najpierw NKWD, a później jego następcy MWD. (więcej na: pl.wikipedia.org [dostęp: 2014.10.31])

Ribbentrop-Mołotow: Ludobójczy rosyjsko–niemiecki pakt przyjaźni między przywódcą rosyjskim Józefem Stalinem i niemieckim Adolfem Hitlerem, podpisany 23.08.1939 w Moskwie przez ministrów spraw zagranicznych Rosji — Wiaczesława Mołotowa — i Niemiec — Joachima von Ribbentropa — który sankcjonował i był bezpośrednią przyczyną niemieckiego i rosyjskiego najazdu na Polskę i rozpoczęcia II wojny światowej w 09.1939. „Wojna była jedną z największych w historii klęsk i dramatów ludzkości, bo dwie ateistyczne i antychrześcijańskie ideologie: narodowego i międzynarodowego socjalizmu, odrzuciły Boga i Jego piąte przykazanie Dekalogu: Nie zabijaj!” (abp Stanisław Gądecki, 01.09.2019). Ustalenia paktu — wsparte zdradą formalnych sojuszników Polski, Francji i Niemiec, które 12.09.1939 na wspólnej konferencji w Abbeville, zdecydowały o nieudzielaniu pomocy zaatakowanej Polsce i niepodejmowaniu działań zbrojnych wobec Niemiec (co było złamaniem zobowiązań traktatowych z Polską) — zostały sprecyzowane 28.09.1939 w traktacie „o granicach i przyjaźni Niemcy–Rosja”, podpisanym przez tych samych zbrodniarzy. Jednym z jego ustaleń było podzielenie się strefami wpływów w środkowej i wschodniej Europie oraz IV rozbiór Polski. W jednym z tajnych aneksów zapisano: „Obie strony nie będą tolerować na swych terytoriach jakiejkolwiek polskiej propagandy, która dotyczy terytoriów drugiej strony. Będą one tłumić na swych terytoriach wszelkie zaczątki takiej propagandy i informować się wzajemnie w odniesieniu do odpowiednich środków w tym celu”. Skutkiem porozumień była seria spotkań między ludobójczymi organizacjami — niemieckim Gestapo i rosyjskim NKWD, na których dyskutowano koordynację wysiłków w celu eksterminacji polskiej inteligencji i warstw przywódczych (w Niemczech zwane Intelligenzaktion, w Rosji przyjęła formę zbrodni katyńskiej). Skutkiem porozumień była śmierć setek tysięcy polskiej inteligencji, w tym tysięcy przedstawianych kapłanów, i dziesiątków milionów zwykłych ludzi. Skutki tej rosyjsko–niemieckiej umowy trwały do 1989, a i dziś są odczuwalne. (więcej na: pl.wikipedia.org [dostęp: 2015.09.30])

źródła

osobowe:
www.vox-populi.com.ua [dostęp: 2015.03.01]
bibliograficzne:
„Duchowieństwo Eparchii Przemyskiej i Apostolskiej Administracji Łemkowszczyzny”, Bogdan Prach, Wydawnictwo Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego, Lwów 2015
oryginalnych zdjęć:
ucu.edu.ua [dostęp: 2020.01.06], ucu.edu.ua [dostęp: 2020.01.06], www.vox-populi.com.ua [dostęp: 2015.03.01]

LIST do KUSTOSZA/ADMINISTRATORA

Jeśli na Pana/Pani urządzeniu działa klient programu pocztowego — taki jak Mozilla Thunderbird, Windows Mail czy Microsoft Outlook, opisanych m.in. Wikipedii — proszę spróbować wybierając link poniżej:

LIST do KUSTOSZA/ADMINISTRATORA

Jeśli natomiast Pan/Pani nie posiada takowego klienta na swoim urządzeniu lub powyższy link nie jest aktywny proszę wysłać Emajl do Kustosza/Administratora za pomocą używanego przez Pana/Panią konta — w stosowanym programie do wysyłania korespondencji — na poniższy adres:

ADRES EMAJL

jako temat podając:

MARTYROLOGIUM: RESZETYŁO Roman

Powrót do przeglądania życiorysu: