MATKA BOŻA CZĘSTOCHOWSKA: kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własneMATKA BOŻA NIEUSTAJĄCEJ POMOCYLOGO PORTALU

Rzymskokatolicka Parafia
pod wezwaniem św. Zygmunta
05-507 Słomczyn
ul. Wiślana 85
dekanat konstanciński
m. i gm. Konstancin-Jeziorna
powiat Piaseczno

św. ZYGMUNT: kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własneśw. ZYGMUNT: XIX w., feretron, kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własne

Valid XHTML 1.0 Strict

BIAŁA KSIĘGA
Martyrologium duchowieństwa — Polska

XX w. (lata 1914–1989)

uwagi wstępne

7.x.1999 r., podczas kolejnej pielgrzymki do Ojczyzny, w przeddzień niejako beatyfikacji 108 polskich męczenników II wojny światowej, św. Jan Paweł II (1920, Wadowice – 2005, Watykan) w homilii wygłoszonej w Bydgoszczy, wołał:

Męczeństwo jest [zawsze wielką i radykalną] próbą dla człowieka. Najwyższą próbą człowieczeństwa, próbą godności człowieka w obliczu samego Boga. Tak, to jest wielka próba człowieka rozgrywająca się na oczach samego Boga, ale i zapominającego o Bogu świata. W tej próbie człowiek odnosi zwycięstwo, wsparty Jego mocą i staje się wymownym świadkiem tej mocy […]

I dlatego za szczególną powinność naszego pokolenia w Kościele uważam zebranie wszystkich świadectw o tych, którzy dali życie za Chrystusa. Nasz wiek [XX], nasze stulecie ma swe szczególne martyrologium jeszcze nie w pełni spisane. Trzeba go zbadać, trzeba go stwierdzić, trzeba go spisać. Tak jak spisały martyrologia pierwsze wieki Kościoła, i to jest do dzisiaj naszą siłą, tamto świadectwo męczenników pierwszych stuleci […]

Trzeba ażebyśmy przechodząc do trzeciego tysiąclecia spełnili obowiązek, powinność wobec tych, którzy dali wielkie świadectwo Chrystusowi w naszym [XX] stuleciu. Na wielu [bowiem] sprawdziły się w pełni słowa z Księgi Mądrości: «Bóg […] doświadczył ich jak złoto w tyglu i przyjął ich jak całopalną ofiarę»Md 3, 6 […]

Chcemy oddać im cześć za to, że nie lękali się podjąć tej próby i za to, że nam pokazali drogę, którą trzeba iść w nowe tysiąclecie. Oni są dla nas jakimś wielkim wołaniem i wezwaniem zarazem. Ukazują swoim życiem, że światu takich właśnie potrzeba Bożych szaleńców, którzy będą szli przez ziemię, jak Chrystus, jak Wojciech, Stanisław, czy Maksymilian Maria Kolbe i wielu innych.

Takich, którzy będą mieli odwagę miłować i nie cofną się przed żadną ofiarą w nadziei, że kiedyś wyda ona owoc wielki”…

Pokornie pochylając się nad nakazem papieskim spisania „martyrologium jeszcze nie w pełni spisanego”, pragnąc spełnić — niegodnie i w zaiste malutkim stopniu — „obowiązek, powinność wobec tych, którzy dali wielkie świadectwo Chrystusowi[XX] stuleciu”, parafia pw. św. Zygmunta w Słomczynie przedkłada pamięci i ocenie wszystkich tu zaglądających „Białą Księgę” męczeństwa duchowieństwa Polski w XX w.

Prezentowany niniejszym leksykon (szczegóły posługi, śmierci, fotografie, etc.) duchowieństwa chrześcijańskiego Polski — które poniosło śmierć w latach 1914‑1989, czyli w obrębie symbolicznych dat określających w naszym regionie świata XX w. — obejmuje następujące kategorie osób:

 • które poniosły śmierć na obszarze II Rzeczypospolitejprl, niezależnie od narodowości i obywatelstwa;
 • narodowości polskiej, a także tych, których posługa była związana z Polską i polskością, które poniosły śmierć poza granicami II Rzeczypospolitej i prl, w szczególności:
  • w latach 1918‑1989 w rosyjskich obozach koncentracyjnych;
  • w latach 1939‑1945 w niemieckich obozach koncentracyjnych;
 • obywateli II Rzeczypospolitej, którzy ponieśli śmierć poza granicami II Rzeczypospolitej i prl, w szczególności:
  • w latach 1918‑1989 w rosyjskich obozach koncentracyjnych;
  • w latach 1939‑1945 w niemieckich obozach koncentracyjnych;

Nie zawiera natomiast osób:

 • narodowości litewskiej, a przynajmniej tych, których życie i posługa nie były — jak się wydaje — związane z obszarem II Rzeczypospolitej i prl;
 • narodowości łotewskiej – jak wyżej.

Na liście starano się umieścić tylko te osoby, które śmierć poniosły na skutek działań osób trzecich. Precyzyjne określenie przyczyny śmierci, wykluczającego osoby, które zmarły z powodów naturalnych, nie zawsze wszelako jest możliwe. W wielu wypadkach trudno ustalić taką granicę (chociażby w przypadku osób wydalonych z terenów bezpośrednio włączonych do III Rzeszy na tereny tzw. Generalnego Gubernatorstwa). Za dokonany wybór odpowiedzialność ponoszą wyłącznie autorzy.

Leksykon zawiera tylko te osoby, których nazwiska były znane autorom w momencie jej tworzenia. Nie obejmuje przypadków. gdy znany jest fakt śmierci osoby duchownej, ale nie znana jest jej godność. To samo zastrzeżenie dotyczy przypadków, gdy znane było tylko imię osoby zmarłej…

W wielu przypadkach nie wiadomo — a przynajmniej nie mówią o tym dostępne w sieci źródła — jakie były przyczyny śmierci danej osoby, nie mówiąc o datach i innych szczegółach.

Całą listę oparto w zasadzie o dane pochodzące ze źródeł sieciowych (elektronicznych). Uwagi dotyczące tego typu kwerendy odnotowano w informacjach o źródłach.

Lista nie jest kompletna. Będzie uzupełniana w miarę napływu nowych informacji.

Autorzy zdecydowali, że wymiana informacji może następować tylko w drodze emajlowej. Dlatego podany został adres, w linku „KONTAKT z ADMINISTRATOREM”, dla tych osób, które chciałyby uściślić informacje.