MATKA BOŻA CZĘSTOCHOWSKA: kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własneMATKA BOŻA NIEUSTAJĄCEJ POMOCYLOGO PORTALU

Rzymskokatolicka Parafia
pod wezwaniem św. Zygmunta
05-507 Słomczyn
ul. Wiślana 85
dekanat konstanciński
m. i gm. Konstancin-Jeziorna
powiat Piaseczno

św. ZYGMUNT: kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własneśw. ZYGMUNT: XIX w., feretron, kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własne

LINK do Nu HTML Checker

BIAŁA KSIĘGA
Martyrologium duchowieństwa — Polska

XX w. (lata 1914–1989)

źródłą

Jednym z założeń, które postawili przed sobą autorzy „Białej Księgi”, było oparcie większości prac badawczych i analitycznych na źródłach dostępnych w sieci (powszechnie zwanej Internetem). I tak w rzeczywistości się stało. Skompletowanie leksykonu w formie, którą mają Państwo obecnie przed sobą, zajęło wiele lat i wiele dziesiątków tysięcy przejrzanych, przebadanych i zanalizowanych stron sieciowych, głównie polskich, ale także niemieckich, rosyjskich, angielskich, ukraińskich, białoruskich, litewskich, Łotewskich czeskich, etc. W rezultacie każdy z podglądów szczegółowych, dotyczących konkretnych przedstawianych osób, zawiera informacje o źródłach — linkach do stron sieciowych — na których oparto dane biograficzne, wraz z datą dostępu do nich.

Ponieważ zasoby sieciowe — a w całej księdze znajduje się ok. 9,750 różnych linków do źródeł — są wszelako z natury „ulotne”, ulegają częstym modyfikacjom, pojawiają się, znikają, autorzy „Białej Księgi” nie ponoszą odpowiedzialności za ich dostępność w momencie próby korzystania z nich przez użytkowników leksykonu.

Drugim podstawowym zasobem, z którego korzystano przy opracowaniu „Białej Księgi”, są publicznie dostępne leksykony opublikowane w Polsce (a także na Ukrainie) na przestrzeni kilkudziesięsiu lat. Do nich zaliczają się:

 • Dzwonkowski Roman, SAC — „Leksykon duchowieństwa polskiego represjonowanego w ZSRS 1939‑1988”, wyd. Towarzystwo Naukowe KUL, 2003, Lublin
 • Dzwonkowski Roman, SAC — „Losy duchowieństwa katolickiego w ZSSR 1917‑1939. Martyrologium”, wyd. Towarzystwo Naukowe KUL, 2003, Lublin
 • opracowanie o. Grzebień Ludwik, SJ — „Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy, 1564‑1995”, Wydawnictwo WAM, Kraków 1996
 • ks. Grzybowski Michał Marian — „Martyrologium duchowieństwa diecezji płockiej w latach II wojny światowej 1939‑1945”, Włocławek–Płock 2002
 • ks. Hanich Andrzej — „Martyrologium duchowieństwa Śląska Opolskiego w latach II wojny światowej”, Opole 2009
 • Jacewicz Wiktor, Woś Jan — „Martyrologium polskiego duchowieństwa rzymskokatolickiego pod okupacją hitlerowską w latach 1939‑1945”, tom I‑V, Akademia Teologii Katolickiej, 1977‑1981
 • Janecki Łukasz — „Słownik biograficzno–bibliograficzny polskich franciszkanów konwentualnych zamordowanych i tragicznie zmarłych w latach 1939‑45”, Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, Niepokalanów, 2016
 • ks. Krahel Tadeusz — „Martyrologia duchowieństwa archidiecezji wileńskiej 1939‑1945”, Białystok, 2017
 • praca zbiorowa pod redakcją Myszora Jerzego — „Leksykon duchowieństwa represjonowanego w prl w latach 1945‑1989”, Warszawa, 2002
 • Pawłowiczowa Maria (red.), ks. Krętosz Józef (red.) — „Słownik biograficzny duchowieństwa metropolii lwowskiej obrządku łacińskiego ofiar II wojny światowej 1939‑1945”, Wydawnictwo Świętego Krzyża, Opole, 2007
 • Prach Bogdan — „Duchowieństwo Eparchii Przemyskiej i Apostolskiej Administracji Łemkowszczyzny” (ukr. Греко–католицьке духовенство Перемиської єпархії та Апостольської адміністрації Лемківщини”), Wydawnictwo Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego, Lwów 2015
 • o. Szołdrski Władysław CSSR — „Martyrologium duchowieństwa polskiego pod okupacją niemiecką w latach 1939‑1945”, Rzym 1965

Wreszcie wdzięczność autorów należy się dziesiątkom, setkom korespondentów, którzy dostarczyli niezmiernej ilości i wagi informacji oraz materiałów, w tym zdjęć, bez których „Biała Księga” nie byłaby tym, czym się stała — jednym z największych leksykonów nie tylko w sieci, ale w ogóle, świadectwem męczeństwa tysięcy duchowieństwa, którzy swoją ofiarą zbudowali świat, na jakim nam dziś przyszło żyć i dane jest nam wykuwać naszą drogę ku Bogu i wieczności…