• MATKA BOŻA CZĘSTOCHOWSKA: kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własneMATKA BOŻA CZĘSTOCHOWSKA
  kościół pw. św. Zygmunta, Słomczyn
  źródło: zbiory własne
link to OUR LADY of PERPETUAL HELP in SŁOMCZYN infoLOGO PORTALU

Rzymskokatolicka Parafia
pw. św. Zygmunta
05-507 Słomczyn
ul. Wiślana 85
dekanat konstanciński
archidiecezja warszawska

 • św. ZYGMUNT: kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własneśw. ZYGMUNT
  kościół pw. św. Zygmunta, Słomczyn
  źródło: zbiory własne
 • św. ZYGMUNT: XIX w., feretron, kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własneśw. ZYGMUNT
  XIX w., feretron
  kościół pw. św. Zygmunta, Słomczyn
  źródło: zbiory własne
 • św. ZYGMUNT: XIX w., feretron, kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własneśw. ZYGMUNT
  XIX w., feretron
  kościół pw. św. Zygmunta, Słomczyn
  źródło: zbiory własne
 • św. ZYGMUNT: XIX w., feretron, kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własneśw. ZYGMUNT
  XIX w., feretron
  kościół pw. św. Zygmunta, Słomczyn
  źródło: zbiory własne
 • św. ZYGMUNT: XIX w., feretron, kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własneśw. ZYGMUNT
  XIX w., feretron
  kościół pw. św. Zygmunta, Słomczyn
  źródło: zbiory własne

LINK do Nu HTML Checker

BIAŁA KSIĘGA
Martyrologium duchowieństwa — Polska

XX w. (lata 1914 – 1989)

dane osobowe

wersja:

link to PERSONAL RECORD - ENGLISH VERSION
 • GRACZ Szczepan; źródło: S. Tylus, „Leksykon polskich pallotynów 1912-2012”, Ząbki 2013, Archiwum Prowincji Chrystusa Króla w Warszawie, zasoby własne; KLIKNIJ by POWIĘKSZYĆ i WYŚWIETLIĆ INFOGRACZ Szczepan
  źródło: S. Tylus, „Leksykon polskich pallotynów 1912-2012”, Ząbki 2013, Archiwum Prowincji Chrystusa Króla w Warszawie
  zasoby własne
 • GRACZ Szczepan, źródło: niepodlegla.pomorskie.eu, zasoby własne; KLIKNIJ by POWIĘKSZYĆ i WYŚWIETLIĆ INFOGRACZ Szczepan
  źródło: niepodlegla.pomorskie.eu
  zasoby własne
 • GRACZ Szczepan, źródło: nowosci.com.pl, zasoby własne; KLIKNIJ by POWIĘKSZYĆ i WYŚWIETLIĆ INFOGRACZ Szczepan
  źródło: nowosci.com.pl
  zasoby własne
 • GRACZ Szczepan, źródło: libermortuorum.pl, zasoby własne; KLIKNIJ by POWIĘKSZYĆ i WYŚWIETLIĆ INFOGRACZ Szczepan
  źródło: libermortuorum.pl
  zasoby własne

nazwisko

GRACZ

imiona

Szczepan

 • GRACZ Szczepan - Tablica pamiątkowa, kościół pw. św. Jakuba, Lębork, źródło: gp24.pl, zasoby własne; KLIKNIJ by POWIĘKSZYĆ i WYŚWIETLIĆ INFOGRACZ Szczepan
  Tablica pamiątkowa, kościół pw. św. Jakuba, Lębork
  źródło: gp24.pl
  zasoby własne
 • GRACZ Szczepan - Tablica pamiątkowa, ul. Targowa 48, Lębork, źródło: kontakt24.tvn24.pl, zasoby własne; KLIKNIJ by POWIĘKSZYĆ i WYŚWIETLIĆ INFOGRACZ Szczepan
  Tablica pamiątkowa, ul. Targowa 48, Lębork
  źródło: kontakt24.tvn24.pl
  zasoby własne
 • GRACZ Szczepan - Tablica pamiątkowa, kościół seminaryjny, Ołtarzew, źródło: turystyka.ozarow-mazowiecki.pl, zasoby własne; KLIKNIJ by POWIĘKSZYĆ i WYŚWIETLIĆ INFOGRACZ Szczepan
  Tablica pamiątkowa, kościół seminaryjny, Ołtarzew
  źródło: turystyka.ozarow-mazowiecki.pl
  zasoby własne

funkcja

ojciec zakonny

wyznanie

Kościół łaciński (rzymsko-katolicki)
więcej na: pl.wikipedia.org [dostęp: 2014.09.21]

zakon

Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego (pallotyni - SAC)
więcej na: www.pallotyni.pl [dostęp: 2012.11.23]

diecezja / prowincja

prowincja Chrystusa Króla SAC
więcej na: waw.pallotyni.pl [dostęp: 2019.02.02]

akademickie wyróżnienia

doktor medycyny weterynaryjnej

data i miejsce urodzenia

02.08.1888

Sypniewo (pow. Złotów)

śluby zakonne

26.09.1937 (czasowe)
17.12.1939 (wieczyste)

prezbiterat (święcenia)/
ordynacja

25.02.1940 (Warszawa)

szczegóły posługi

zakonnik domu zakonnego w Ołtarzewie (do 1942), b. student teologii w zakonnych Seminariach Duchownych w Ołtarzewie i Sucharach, nowicjat w domu zakonnym Suchary (od 15.09.1936), w Stowarzyszeniu od 1936, b. naczelnik wydziału w Departamencie Weterynaryjnym Ministerstwa Rolnictwa w Warszawie (1927‑36), b. lekarz weterynarii w Poznaniu (1924‑7), b. doktorant nauk weterynaryjnych na Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie (do 1923), b. wojewódzki inspektor weterynarii w woj. pomorskim (1919‑24), b. lekarz weterynarii w Toruniu (1919‑24), Lęborku (od 1917) i Grudziądzu (od 1915), b. student nauk weterynaryjnych w Berlinie i Dreźnie (1912‑5), b. członek Towarzystwa Naukowego w Toruniu (1916‑25) — skarbnik (1921‑4) i kierownik Wydziału Matematyczno–Przyrodniczego, autor książek, broszur i artykułów z zakresu nauk weterynaryjnych

data i miejsce śmierci

11.11.1942

Radogoszcz (Łódź)

przyczyna śmierci

mord

szczegóły śmierci

W czasach zaboru pruskiego, jako uczeń Collegium Marianum w Pelplinie, a potem gimnazjum klasycznego w Chełmnie, założyciel (w 1908), na następnie prezes (1910‑2), polskiego konspiracyjnego, samokształceniowego Towarzystwa im. Tomasza Zana. Później, w czasie studiów w Berlinie, przewodniczący polskiego akademickiego koła Filomatów. Członek naczelnych władz Towarzystwa im. Tomasza Zana na zabór pruskim. Założyciel wielu nowych kół tych organizacji. Współpracownik młodzieżowego miesięcznika „Blask”. Po wybuchu I wojny światowej aresztowany przez Niemców w 1914 w Chełmnie. Oskarżany o szpiegostwo, ale z braku dowodów wkrótce zwolniony. Następnie wcielony do wojska niemieckiego, po czym po paru tygodniach z uwagi na zły stan zdrowia zwolniony. Pod koniec I wojny światowej 1918 propagator na rzecz przyłączenia Pomorza do Polski wśród ludności kaszubskiej — twórca tajnych oddziałów Straży Ludowych i Towarzystw Wojackich. Po odrodzeniu Rzeczpospolitej w 11.1918 organizator polskiej Powiatowej Rady Ludowej w Lęborku i okolicy. Uczestnik w dniach 03‑05.12.1918 Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu — członek prezydium. 12.01.1919 aresztowany przez Niemców i oskarżony o zorganizowanie dzień wcześniej polskiego wiecu w Lęborku. Przetrzymywany w więzieniu w Lęborku, a później w Słupsku. Warunkowo zwolniony w 03.1919 — przed przewidzianą rozprawą sądową. Zbiegł na teren Wielkopolski, do Poznania, i tam aktywnie uczestniczył w ostatnich miesiącach Powstania Wielkopolskiego 1918‑9. Ukrywał się przed Niemcami, często zmieniając miejsce zamieszkania (Poznań, Chełmno, Grudziądz, Gdańsk). Później od 08.1919 — w czasie przygotowywania plebiscytu mającego zadecydować los ziemi Pomorza — skarbnik Warmińskiego Komitetu Plebiscytowego, a w 1920 członek Komitetu Pomocy Uchodźcom z terenu plebiscytowego Warmii, Mazur i Powiśla, które pozostały — jak na przykład Lębork — przy Niemcach po plebiscycie 11.07.1920. W 1936 owdowiał i wstąpił do Stowarzyszenia oo. Pallotynów. Po niemieckim i rosyjskim najeździe na Rzeczpospolitą w 09.1939 i rozpoczęciu II wojny światowej, po rozpoczęciu okupacji niemieckiej, wyjeżdżał nielegalnie z zarządzanego przez Niemców Generalnego Gubernatorstwa, na którego obszarze znajdował się Ołtarzew, na polskie tereny przyłączone do bezpośrednio Rzeszy niemieckiej (m.in. Pomorze i Wielkopolska), aby z pomocą duszpasterską, głosić rekolekcje dla sióstr zakonnych, odwiedzać chorych w szpitalach i udzielać pomocy charytatywnej. Z fałszywymi dokumentami na nazwisko Stefan Grenz, podając się za handlarza bydła z Warki, przewoził listy z i od osób wywiezionych na roboty przymusowe do Niemiec, dokumenty polskich niepodległościowych organizacji konspiracyjnych (część Polskiego Państwa Podziemnego) — w tym fałszywe dokumenty i przepustki (z których część sam wykonywał). Kierował też licznych kleryków do seminarium w Ołtarzewie. W 10.1942 lub 11.1942 aresztowany przez Niemców w Łodzi, wchodzącej w skład niemieckiej prowincji Warthegau (pl. Kraj Warty), gdy odprawiał Mszę św. w suterenie jednego z domów. Osadzony w więzieniu Radegast w Radogoszczy k. Łodzi. Tam torturowany. Tam też zginął nierozpoznany — oficjalnie w dokumentach niemieckich na „niewydolność mięśnia sercowego”.

sprawstwo

Niemcy

miejsca zagłady
obozy (+ nr więźnia)

Radegast: Obóz przesiedleńczy (na potrzeby niemieckiej „akcji” przesiedleńczej dla Polakó w 1939), później współfunkcjonujący z obozem przejściowym–koncentracyjnym (w czasie ludobójczej akcji Intelligenzaktion Litzmannstadt 1939‑40), wreszcie przekształcony w niem. Erweitertes Polizeigefängnis (pl. Rozszerzone Więzienie Policyjne), więzienie w Radogoszczy k. Łodzi, dla Polaków z okolic Łodzi. Przeszło przez nie prawdopodobnie ponad 40,000 osób. Dla osób duchownych był to obóz przejściowy przed wysłaniem do obozu koncentracyjnego KL Dachau. (więcej na: pl.wikipedia.org [dostęp: 2013.08.10])

Generalne Gubernatorstwo: Jednostka administracyjno–terytorialna utworzona przez Niemców w 1939 po agresji na Polskę, obejmująca część okupowanego przez Niemcy terytorium Polski, która nie została wcielona bezpośrednio do Rzeszy. Zarządzana przez Niemców do 1945 — do czasu ofensywy rosyjskiej — i stanowiąca część tzw. Wielkich Niemiec — Großdeutschland. Od 1941 w jej skład wchodził też dystrykt Galicja. (więcej na: pl.wikipedia.org [dostęp: 2013.12.04])

Ribbentrop-Mołotow: Ludobójczy rosyjsko–niemiecki pakt przyjaźni między przywódcą rosyjskim Józefem Stalinem i niemieckim Adolfem Hitlerem, podpisany 23.08.1939 w Moskwie przez ministrów spraw zagranicznych Rosji — Wiaczesława Mołotowa — i Niemiec — Joachima von Ribbentropa — który sankcjonował i był bezpośrednią przyczyną niemieckiego i rosyjskiego najazdu na Polskę i rozpoczęcia II wojny światowej w 09.1939. „Wojna była jedną z największych w historii klęsk i dramatów ludzkości, bo dwie ateistyczne i antychrześcijańskie ideologie: narodowego i międzynarodowego socjalizmu, odrzuciły Boga i Jego piąte przykazanie Dekalogu: Nie zabijaj!” (abp Stanisław Gądecki, 01.09.2019). Ustalenia paktu zostały sprecyzowane 28.09.1939 w traktacie „o granicach i przyjaźni Niemcy–Rosja”, podpisanym przez tych samych zbrodniarzy. Jednym z jego ustaleń było podzielenie się strefami wpływów w środkowej i wschodniej Europie oraz IV rozbiór Polski. W jednym z tajnych aneksów zapisano: „Obie strony nie będą tolerować na swych terytoriach jakiejkolwiek polskiej propagandy, która dotyczy terytoriów drugiej strony. Będą one tłumić na swych terytoriach wszelkie zaczątki takiej propagandy i informować się wzajemnie w odniesieniu do odpowiednich środków w tym celu”. Skutkiem porozumień była seria spotkań między ludobójczymi organizacjami — niemieckim Gestapo i rosyjskim NKWD, na których dyskutowano koordynację wysiłków w celu eksterminacji polskiej inteligencji i warstw przywódczych (w Niemczech zwane Intelligenzaktion, w Rosji przyjęła formę zbrodni katyńskiej). Skutkiem porozumień była śmierć setek tysięcy polskiej inteligencji, w tym tysięcy przedstawianych kapłanów, i dziesiątków milionów zwykłych ludzi. Skutki tej rosyjsko–niemieckiej umowy trwały do 1989, a i dziś są odczuwalne. (więcej na: pl.wikipedia.org [dostęp: 2015.09.30])

Powstanie Wielkopolskie: Powstanie polskich mieszkańców Posen Provinz (pl. Prowincja Poznańska) przeciwko Rzeszy Niemieckiej na przełomie lat 1918—1919, z zamiarem przyłączenia ziem zaboru pruskiego do odrodzonej w 1918 Rzeczypospolitej. Rozpoczęte 27.12.1918 w Poznaniu i zakończone 16.02.1919 rozejmem w Trewirze i polskim zwycięstwem. Udział w Powstaniu wzięło wielu polskich kapłanów, zarówno jako kapelanów oddziałów powstańczych, jak i członków i przywódców nowych władz polskich na terenach objętych Powstaniem. W 1939, po najeździe niemieckim na Polskę i rozpoczęciu II wojny światowej ci kapłani byli szczególnie prześladowani przez Niemców i w większości zamordowani. (więcej na: pl.wikipedia.org [dostęp: 2016.08.14])

Filomaci Pomorscy: Tajne związki polskiej młodzieży, mające na celu samokształcenie i samowychowanie w duchu patriotycznym, działające głównie wśród szkół średnich — gimnazjów — na Pomorzu Nadwiślańskim (Pomorzu Gdańskim i ziemi chełmińskiej) w latach 1830‑1920, w zaborze pruskim (niemieckim). 08.01.1901 Niemcy przeprowadzili przesłuchania uczniów gimnazjów w Chełmnie, Brodnicy i Toruniu. 09‑12.09.1901 w Toruniu odbył się pierwszy procesów 60 polskich uczniów owych gimnazjów oraz studentów Seminarium Duchownego w Pelplinie. 1 osobę skazano na 3 miesiące więzienia, 1 na 2 miesiące, 3 na 6 tygodni, 7 na 3 tygodnie, 2 na 2 tygodnie, 19 na tydzień, 2 na 1 dzień, 10 udzielono nagany. 15 uniewinniono. Bardziej uciążliwe były kary wydalenia ze szkół z tzw. wilczym biletem, bez prawa studiowania w zakresie średnim i wyższym w zaborze pruskim (niemieckim). Wśród skazanych było kilku przyszłych kapłanów — ci mogli kontynuować edukację: ordynariusz diecezji chełmińskiej, bp Augustyn Rosentreter, odmówił bowiem wydalenia ze studiów skazanych kleryków. (więcej na: pl.wikipedia.org [dostęp: 2018.11.18])

Towarzystwa Tomasza Zana: Tajne związki polskiej młodzieży, mające na celu samokształcenie i samowychowanie w duchu patriotycznym, w buncie przeciw germanizacji i cenzurze kultury polskiej, działające głównie wśród szkół średnich — gimnazjów — głównie w Wielkopolsce, a później na Śląsku. Pierwsze powstały w 1817. W 1897 odbył się zjazd w Bydgoszczy, który wypracował zasady działalności konspiracyjnej. Na innym zjeździe w Poznaniu powołano „Czerwoną Różę”, nadrzędną organizację dla wszystkich kół gimnazjalnych i koordynującą ich pracę. W 1900 „Czerwona Róża” skupiła organizacje Filomatów z Pomorza. Po procesie toruńskim w 1901 organizacji Filomatów z Pomorza w 1903 Niemcy wytoczyli proces 24 członkom Towarzystwa Filomatów i Filaretów z Gniezna. 21 z uczniów skazanych zostało na kary od nagany do 6 tygodni więzienia. Najbardziej dotkliwe były karty relegacji ze szkół z zakazem kontynuacji nauczania w szkołach średnich i wyższych Prus. Mimo represji Towarzystwo działało do 1918 i odzyskania przez Polskę niepodległości. (więcej na: pl.wikipedia.org [dostęp: 2018.11.18])

źródła

osobowe:
wsdsac.pl [dostęp: 2012.12.28], libermortuorum.pl [dostęp: 2019.05.30], gp24.pl [dostęp: 2019.05.30]
oryginalnych zdjęć:
niepodlegla.pomorskie.eu [dostęp: 2019.05.30], nowosci.com.pl [dostęp: 2019.05.30], libermortuorum.pl [dostęp: 2019.05.30], gp24.pl [dostęp: 2019.05.30], kontakt24.tvn24.pl [dostęp: 2019.05.30], turystyka.ozarow-mazowiecki.pl [dostęp: 2017.11.07]

LIST do KUSTOSZA/ADMINISTRATORA

Jeśli na Pana/Pani urządzeniu działa klient programu pocztowego — taki jak Mozilla Thunderbird, Windows Mail czy Microsoft Outlook, opisanych m.in. Wikipedii — proszę spróbować wybierając link poniżej:

LIST do KUSTOSZA/ADMINISTRATORA

Jeśli natomiast Pan/Pani nie posiada takowego klienta na swoim urządzeniu lub powyższy link nie jest aktywny proszę wysłać Emajl do Kustosza/Administratora za pomocą używanego przez Pana/Panią konta — w stosowanym programie do wysyłania korespondencji — na poniższy adres:

ADRES EMAJL

jako temat podając:

MARTYROLOGIUM: GRACZ Szczepan

Powrót do przeglądania życiorysu: