Rzymskokatolicka Parafia Św. Zygmunta w Słomczynie
Św. Zygmunt

GP nr 339 Kliknij na obrazek lub TU by pobrać kopię w formacie pdf

św. ZYGMUNT
Gazetka Parafialna parafii św. Zygmunta w Słomczynie
Nr XLI/2008 (339) : 12 października 2008

» WIELU JEST POWOŁANYCH, LECZ MAŁO WYBRANYCHMt22, 14 «A w numerze:

Niedzielne czytania z Pisma św.
→ Komentarz z Katechizmu Kościoła Katolickiego: w tym tygodniu KKK 274
Ogłoszenia Parafialne
→ Patron Tygodnia: św. WILFRYD
Wchodził w konflikt z władzami świeckim, a także eklezjalnymi, wielokrotnie znosząc los wygnańca. W takich sytuacjach odwoływał się do papieża, w ten sposób budując autorytet powszechnego Kościoła Rzymskiego i podwaliny średniowiecznego porządku prawnego…

→ Jan Paweł II: Krzyż jest pochodnią
W nocy cierpienia i zabłąkania krzyż jest pochodnią…