MATKA BOŻA CZĘSTOCHOWSKA: kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własneMATKA BOŻA NIEUSTAJĄCEJ POMOCYLOGO PORTALU

Rzymskokatolicka Parafia
pod wezwaniem św. Zygmunta
05-507 Słomczyn
ul. Wiślana 85
dekanat konstanciński
m. i gm. Konstancin-Jeziorna
powiat Piaseczno

św. ZYGMUNT: kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własneśw. ZYGMUNT: XIX w., feretron, kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własne

NASI MINISTRANCI

Kim jesteśmy?

Ministranci w parafii św. Zygmunta w Słomczynie stanowią silną grupę formacyjną wywodzącą się w większości ze wspólnoty Ruchu Światło-Życie. Opiekunem ministrantów jest zawsze ksiądz wikariusz, obecnie ks. Dariusz Kij.

Ministrantów jest około 40. Są podzieleni na grupy, w których realizowany jest program formacyjny zalecany przez Wydział Duszpasterski Kurii Metropolitalnej w Warszawie. Każdy z chłopców przechodzi przez poszczególne stopnie, poczynając od kandydata, przez choralistę, ministranta światła, księgi, ołtarza, lektora i ceremoniarza.

Ministranci nie tylko służą przy ołtarzu podczas nabożeństw, ale też włączają się w przygotowanie Liturgii oraz dekorację Szopki na Boże Narodzenie, Ciemnicy i Grobu Pańskiego. W Wielkim Poście uczestniczą w Drodze Krzyżowej odprawianej w Kościele, kilka razy włączyli się także w organizację Drogi Krzyżowej dla młodzieży odprawianej wieczorem po ulicach parafii. Rokrocznie grupa młodzieży, w tym także ministranci, udaje się rowerami na Pola Wilanowskie, aby uczestniczyć w spotkaniu młodzieży Diecezji Warszawskiej pod przewodnictwem Ks. Prymasa. Podczas Wielkiego Jubileuszu Chrześcijaństwa ministranci z naszej parafii uczestniczyli w uroczystym spotkaniu Służby Liturgicznej, które odbyło się w Kościele Seminaryjnym w Warszawie. Niewielka grupa ministrantów uczestniczyła t akże w spotkaniu Służby Liturgicznej Diecezji Warszawskiej zorganizowanym ku czci św. Andrzeja Boboli - Patrona Polski. Nasi przedstawiciele podczas tej uroczystości wręczyli w darach ofiarnych pozłacane ampułki i 10 komeż, które zostały przekazane parafii na Wschodzie.

Chłopcy, oprócz służby przy ołtarzu, uczestniczą także w zawodach sportowych organizowanych przez Duszpasterstwo Młodzieży przy Kurii Warszawskiej. Z tych wyjazdów na Diecezjalne Parafiady zawsze wracają z sukcesami indywidualnymi i grupowymi. W okresie letnim i zimowym uczestniczą w organizowanych przez ks. Opiekuna wyjazdach, któryc celem jest zapewnienie sił do dalszej pracy.