MATKA BOŻA CZĘSTOCHOWSKA: kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własneMATKA BOŻA NIEUSTAJĄCEJ POMOCYLOGO PORTALU

Rzymskokatolicka Parafia
pod wezwaniem św. Zygmunta
05-507 Słomczyn
ul. Wiślana 85
dekanat konstanciński
m. i gm. Konstancin-Jeziorna
powiat Piaseczno

św. ZYGMUNT: kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własneśw. ZYGMUNT: XIX w., feretron, kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własne

Valid XHTML 1.0 Strict

Rok Jubileuszowy 2019–2020 w parafii pw. św. Zygmunta w Słomczynie
Dokumenty

Dekret o Roku Jubileuszowym

Dekret o rozpoczęciu Roku Jubileuszowego

Penitencjaria Apostolska

Prot. N. 1346/18/I

DEKRET

Penitencjaria Apostolska, na mocy szczególnych uprawnień, przyznanych jej przez Jego Świątobliwość Naszego Ojca Świętego z Bożej Opatrzności papieża Franciszka, łaskawie zezwala, by Jego Eminencja najprzewielebniejszy ksiądz arcybiskup Kazimierz Nycz metropolita warszawski lub, za jego zgodą, inny duchowny obdarzony godnością biskupią, podczas jubileuszu parafii pod wezwaniem św. Zygmunta w Słomczynie, wybrawszy dzień podług pożytku wiernych, po odprawieniu Najświętszej Ofiary, udzielił papieskiego błogosławieństwa i przywiązanego doń odpustu zupełnego wszystkim wiernym, uczestnikom liturgii, którzy prawdziwie pokutują [za grzechy] i są powodowani miłością, pod zwykłymi warunkami (spowiedź sakramentalna, komunia eucharystyczna, modlitwa według intencji Ojca Świętego)

Wierni, którzy nabożnie przyjęli papieskie błogosławieństwo, a z racjonalnego powodu nie są w stanie osobiście uczestniczyć w liturgii świętej, mogą według norm prawa uzyskać odpust zupełny, jeśli z pobożnym nastawieniem będą śledzić święte obrzędy poprzez radio i telewizję.

Żadne inne sprzeczne zarządzenia nie zmieniają ważności tego dekretu.

Dano w Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej dnia 23 maja Roku od Wcielenia Pańskiego 2019.

Mauro kard. Piacenza
Ks. Krzysztof Nikiel, Regens

tł. ks. Michał Sołomieniuk

Dekret o odpustach

Dekret o odpustach

Prot. N. 1345/18/I

DEKRET

Penitencjaria Apostolska, dla wzbogacenia pobożności wiernych i zbawienia dusz, na mocy szczególnych uprawnień, przyznanych jej przez Jego Świątobliwość Naszego Ojca Świętego z Bożej Opatrzności papieża Franciszka, przychylając się do prośby, wniesionej niedawno przez przewielebnego księdza Jacka Dzikowskiego, Proboszcza parafii pod wezwaniem św. Zygmunta w Słomczynie w archidiecezji warszawskiej, popartej gorąco przez Jego Eminencję arcybiskupa metropolitę, na trzechsetlecie położenia pierwszego kamienia pod kościół parafialny, z niebiańskich skarbców Kościoła łaskawie udziela odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (spowiedź sakramentalna, komunia eucharystyczna, modlitwa według intencji Ojca świętego), który zyskują wierni prawdziwie pokutujący [za grzechy] oraz powodowani miłością, mogąc go ofiarować także na sposób wstawienniczy za dusze w czyśćcu cierpiące, jeśli od 30 czerwca 2019 do 30 czerwca 2020 roku nawiedzą kościół pod wezwaniem św. Zygmunta jako pielgrzymi i tam pobożnie wezmą udział w uroczystościach jubileuszowych, albo przynajmniej przez odpowiedni czas oddadzą się pobożnemu rozmyślaniu, zakończonemu Modlitwą Pańską, Wyznaniem Wiary i wezwaniem imienia Najświętszej Maryi Panny i św. Zygmunta.

Osoby w podeszłym wieku, chorzy lub ci, którzy z ważnej przyczyny nie są w stanie wychodzić domu, mogą uzyskać ten odpust, jeżeli wyrzekną się wszelkiego grzechu i powezmą zamiar spełnienia przy najbliższej okazji trzech zwykłych warunków, oraz duchowo połączą swoje modlitwy, cierpienia lub inne ciężary własnego życia z uroczystościami jubileuszowymi, ofiarując je miłosiernemu Bogu.

Aby zatem ułatwić dostęp do osiągnięcia Bożego przebaczenia, udzielanego dzięki kluczom Kościoła, dla dobra duszpasterskiego, Penitencjaria Apostolska usilnie prosi, aby ksiądz proboszcz i kapłani, obdarzeni stosowną władzą słuchania spowiedzi, chętnie i wielkodusznie spełniali posługę Sakramentu Pojednania.

Niniejszy dekret ważny jest tylko jednorazowo. Żadne inne sprzeczne zarządzenia nie zmieniają jego ważności.

Dano w Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej dnia 23 maja Roku od Wcielenia Pańskiego 2019.

Mauro kard. Piacenza, Penitencjarz Większy
Ks. Krzysztof Nykiel, Regens

tł. ks. Michał Sołomieniuk