MATKA BOŻA CZĘSTOCHOWSKA: kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własneMATKA BOŻA NIEUSTAJĄCEJ POMOCYLOGO PORTALU

Rzymskokatolicka Parafia
pod wezwaniem św. Zygmunta
05-507 Słomczyn
ul. Wiślana 85
dekanat konstanciński
m. i gm. Konstancin-Jeziorna
powiat Piaseczno

św. ZYGMUNT: kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własneśw. ZYGMUNT: XIX w., feretron, kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własne

Valid XHTML 1.0 Strict

MAŁŻEŃSTWO DZIEWICY - MURILLO, Bartłomiej Szczepan (1617, Sewilla - 1682, Sewilla), ok. 1670. olejny na płótnie, 76x56cm, Wallace Collection, Londyn; źródło: www.wga.hu

ZAWARLI ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI W NASZEJ PARAFII

… Przystąpili do Niego faryzeusze i chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając zapytał ich: «Co wam nakazał Mojżesz?» Oni rzekli: „Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić”. Wówczas Jezus rzekł do nich: «Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela!»Mk 10, 2–9

Bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej!Ef 5, 21

W związku z wejściem w życie 25.v.2018 r. unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, znanego pod skrótem RODO, i uchwaleniem 10.v.2018 r. przez polski Parlament nowej ustawy o ochronie danych osobowych, dbając o dane osobowe naszych parafian, nie będziemy informować o nazwiskach osób, które przyjęły w naszej parafii sakrament małżeństwa.

Prosimy wszelako o modlitwę za nich i za całą naszę parafię…

Wszyscy odwiedzający tę stronę proszeni są
o zaniesienie do Boga krótkiej

MODLITWY ZA NOWOŻEŃCÓWPor. Tb 8, 4-9

Bądź uwielbiony, Boże, Ojcze Nasz,
i niech będzie uwielbione imię Twoje
na wieki przez wszystkie pokolenia!

Niech Cię uwielbiają niebiosa
i wszystkie Twoje stworzenia
po wszystkie wieki.

Tyś stworzył Adama,
i stworzyłeś dla niego pomocną ostoję – Ewę, jego żonę,
i z obojga powstał rodzaj ludzki.

I Ty rzekłeś:
»Nie jest dobrze być człowiekowi samemu,
uczyńmy mu pomocnicę podobną do niego
«.

Niech ten związek dwoja nie dla rozpusty trwa,
ale dla związku prawego.

Okaż im obojgu miłosierdzie swoje
i pozwól razem dożyć starości!

Amen.