MATKA BOŻA CZĘSTOCHOWSKA: kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własneMATKA BOŻA NIEUSTAJĄCEJ POMOCYLOGO PORTALU

Rzymskokatolicka Parafia
pod wezwaniem św. Zygmunta
05-507 Słomczyn
ul. Wiślana 85
dekanat konstanciński
m. i gm. Konstancin-Jeziorna
powiat Piaseczno

św. ZYGMUNT: kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własneśw. ZYGMUNT: XIX w., feretron, kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własne

Valid XHTML 1.0 Strict

CHRZEST CHRYSTUSA: GRECO, El (1541, Candia - 1614, Toledo), 1568, tempera na panelu, 24x18cm, Galleria Estense, Modena; źródło: www.wga.hu

PRZYJĘCI DO SPOŁECZNOŚCI WIERNYCH w NASZEJ PARAFII

[…] przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego.
Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: „To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?
Jezus mu odpowiedział: »Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe.«
Wtedy Mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody.
A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego.
A głos z nieba mówił: »Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie.«Mt 3, 13-17

Mamy pogrzebać się z Chrystusem przez chrzest, by z Nim zmartwychwstać;
zstąpmy z Nim, abyśmy z Nim zostali wyniesieni;
wznieśmy się z Nim w górę, abyśmy z Nim dostąpili chwały

św. Grzegorz z Nazjanzu, Orationes, 40, 9: PG 36, 369 B

W związku z wejściem w życie 25.v.2018 r. unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, znanego pod skrótem RODO, i uchwaleniem 10.v.2018 r. przez polski Parlament nowej ustawy o ochronie danych osobowych, dbając o dane osobowe naszych parafian, nie będziemy informować o nazwiskach osób, które otrzymały i przyjęły sakrament chrztu św., stając się w ten sposób członkami Kościoła Powszechnego.

Prosimy wszelako o modlitwę za nich i za całą naszę parafię…

Wszyscy odwiedzający tę stronę proszeni są
o zaniesienie do Boga krótkiej

MODLITWY ZA NOWO OCHRZCZONYCH
(o siedem darów ducha świętego)

Duchu Przenajświętszy, racz im udzielić

daru mądrości,
aby zawsze umiejętnie rozróżniali dobro od zła
i nigdy dóbr tego świata nie przedkładali nad dobro wieczne;

daj im dar rozumu,
aby poznali prawdy objawione
na ile tylko jest to możliwe dla nieudolności ludzkiej;

daj im dar umiejętności,
aby wszystko odnosili do Boga,
a gardzili marnościami tego świata;

daj im dar rady,
aby ostrożnie postępowali
wśród niebezpieczeństw życia doczesnego
i spełniali wolę Bożą;

daj im dar męstwa,
aby przezwyciężali pokusy nieprzyjaciela
i znosili prześladowania, na które mogliby być wystawieni;

daj im dar pobożności,
aby się rozmiłowali w rozmyślaniu, w modlitwie
i w tym wszystkim, co się odnosi do służby Bożej;

daj im dar bojaźni Bożej,
aby bali się Ciebie obrazić
jedynie dla miłości Twojej.

Do tych wszystkich darów, o Duchu Święty

dodaj im dar pokuty,
aby grzechy swoje opłakiwali,

i dar umartwienia,
aby zadośćuczynili Boskiej sprawiedliwości.

Napełnij Duchu Święty serce ich Boską miłością i łaską wytrwania,
aby żyli po chrześcijańsku i umarli śmiercią świątobliwą.

Amen.