Rzymskokatolicka Parafia �w. Zygmunta w S�omczynie

 

�w. Zygmunt

 

 

Uroczysto�� Pierwszej Komunii �wi�tej

 

W dniu 11go maja 46 dzieci z naszej parafii po raz pierwszy w spos�b pe�ny uczestniczy�o we Mszy �wi�tej. Dzie� ten, to dzie� wielkiej rado�ci dla ca�ej Wsp�lnoty Parafialnej, Rodzic�w, a zw�aszcza dzieci. Wreszcie, po d�ugich miesi�cach oczekiwa� i przygotowa� nasta� dzie�, w kt�rym Pan Jezus zago�ci� w sercach ka�dego z nich.

 

 

W dniu 11 maja 2008 roku, na Mszy �wi�tej o godz. 9:30 I Komuni� �wi�t� przyj�li:

 


Weronika Krokowska

Bart�omiej Dudzi�ski

Aleksandra Grzybiak

Przemys�aw Kanabus

Katarzyna Klupie�

Marta K�oszewska

Joanna Biernacka

Patrycja Kanabus

Konrad Kanabus

Damian Czerniak

Klaudia Bandera

Daniel Koszorek

Kacper Broniarz

Adrian Czerniak

Magdalena Gut

Cezary Dolata

Pawe� Baracz

Marek Kania

Joanna Goss

Anita Kabala

Pawe� K�kol

Olga Golik

Filip Fiks

 


Gabriel Skowron-Rodriguez

Aleksander Raciborski

Maximilian Matussek

Sebastian Skrzypczak

Karolina Kurkowska

Mateusz Stach�rski

Krzysztof Podsiad�o

Tomasz Zakrzewski

Adam Staniszewski

Mateusz �widerski

Marek Myszy�ski

Adam Wrochna

Joanna Margol

Damian Nogal

Barbara Kuna

�aneta Mach

Piotr Wagner

Tomasz Lach

Edyta Sa�yga

Filip Witczak

Anna Zi�ko

Jan �wi�tek

Piotr Sokal