MATKA BOŻA CZĘSTOCHOWSKA: kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własneMATKA BOŻA NIEUSTAJĄCEJ POMOCYLOGO PORTALU

Rzymskokatolicka Parafia
pod wezwaniem św. Zygmunta
05-507 Słomczyn
ul. Wiślana 85
dekanat konstanciński
m. i gm. Konstancin-Jeziorna
powiat Piaseczno

św. ZYGMUNT: kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własneśw. ZYGMUNT: XIX w., feretron, kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własne

Valid XHTML 1.0 Strict

tutaj108 polskich męczenników niemieckiej okupacji podczas II wojny światowej

bł. LEON NOWAKOWSKI
1913, Bytoń – ✟ 1939, Piotrków Kujawski
męczennik

patron: Piotrkowa Kujawskiego

wspomnienie: 31 października

Łącza do ilustracji (dzieł sztuki) związanych z błogosławionym:

 • LEON NOWAKOWSKI: MŁODECKA, Jolanta, szkic, 2009; źródło: kujawsko-pomorskie.regiopedia.pl
 • bł. LEON NOWAKOWSKI - ok. 1937; źródło: meczennicy.blogspot.com
 • bł. LEON NOWAKOWSKI - współczesne wyobrażenie, źródło: gimwitowo.pl.pl
 • KOŚCIÓŁ PARAFIALNY pw. św. STANISŁAWA BISKUPA i MĘCZENNIKA: Bytoń; źródło: pl.wikipedia.org
 • TABLICA KU CZCI POMORDOWANYCH w 1939 z PARAFII BYTOŃ: kościół pw. św. Stanisława biskupa i męczennika, Bytoń; źródło: pl.wikipedia.org
 • KTABLICA PAMIĘCI KSIĘŻY I ALUMNÓW SEMINARIUM DUCHOWNEGO we WŁOCŁAWKU MĘCZENNIKÓW II WOJNY ŚWIATOWEJ - Wyższe Seminarium Duchowne, ul. Prymasa Stanisława Karnkowskiego 3, Włocławek: źródło: https://pomniki.wloclawek.pl
 • CHRYSTUS wśród 108 POLSKICH MĘCZENNIKÓW - BAJ, Stanisław (ur. 1953, Dołhobrody), 1999, obraz beatyfikacyjny, Licheń; źródło: picasaweb.google.com
 • KAPLICA 108 MĘCZENNIKÓW II WOJNY ŚWIATOWEJ - Licheń; źródło: www.lichen.pl
 • MĘCZENNICY II WOJNY ŚWIATOWEJ - PIETRUSIŃSKI Paweł (), pomnik, 2004, brąz, granit, wys. 190 cm (z cokołem 380 cm), kościół św. Jana Chrzciciela, Szczecin; źródło: www.szczecin.pl
 • 108 POLSKICH MĘCZENNIKÓW - witraż, Kaplica Matki Bożej, Świętych i Błogosławionych Polskich, kościół św. Antoniego Padewskiego, Lublin; źródło: www.antoni.vgr.pl
 • POCHÓD 108 POLSKICH MĘCZENNIKÓW II WOJNY ŚWIATOWEJ - ŚRODOŃ, Mateusz (), w trakcie tworzenia, kaplica Muzeum Powstania Warszawskiego, Warszawa; źródło: www.naszglos.civitaschristiana.pl
 • 108 POLSKICH BŁOGOSŁAWIONYCH MĘCZENNIKÓW - witraż, Sanktuarium Matki Bożej Zawierzenia, Tarnowiec; źródło: www.sanktuariumtarnowiec.parafia.info.pl

Urodził się 28.vi.1913 r. w kujawskiej wsi Bytoń.

Był synem Władysława i Anny z domu Lichmańskiej.

Ochrzczony został w parafialnym kościele pw. św. Stanisława biskupa i męczennika (dziś diecezja włocławska)

Po ukończeniu 5-klasowej szkoły powszechnej w Morzycach (dziś Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej) uczył się w Gimnazjum Męskim (dziś Zespół Szkół Katolickich) im. ks. Jana Długosza we Włocławku.

Po maturze zdawał na wydział matematyczno-przyrodniczy Uniwersytetu Warszawskiego, jednak nie został przyjęty.

Wtedy zwyciężyło powołanie i wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku.

W czasie studiów był prezesem bractwa III Zakonu św. Franciszka, czyli pot. tercjarzy franciszkańskich.

Po jego ukończeniu, 20.vi.1937 r., przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa Karola Mieczysława Radońskiego (1883, Kociałkowa Górka – 1951, Włocławek), ordynariusza włocławskiego…

Na dalsze studia teologiczne został skierowany, przez tegoż bpa Radońskiego, do Lublina, na Katolicki Uniwersytet Lubelski (dziś Katolicki Uniwersytet Lubelski im. bł. Jana Pawła II), a po roku na Papieski Uniwersytet Gregoriański (wł. Pontificia Università Gregoriana) do Rzymu.

W 1939 r. uzyskał licencjat z teologii i na wakacje — przed dalszą edukacją w Rzymie — zdecydował się pojechać do Polski. I tam, w rodzinnej wsi, zastał go 1.ix.1939 r., wybuch II wojny światowej i agresja niemiecka na Rzeczpospolitą…

Jeszcze w czasie trwania walk, 7.ix.1939 r., szef niem. Reichssicherheitshauptamt – RSHA (pl. Główny Urzęd Bezpieczeństwa Rzeszy), Reinhard Heydrich (1904, Halle – 1942, Praga), na odprawie dotyczącej niem. Unternehmen „Tannenberg” (pl. Operacji „Tannenberg”) wydał polecenie: „czołowe warstwy ludności polskiej należy unieszkodliwić w takim stopniu, na ile to jest możliwe”. I rzeczywiście, po napaści rosyjskiej 17.ix i upadku Polski na okupowanych terenach zaborcy rozpoczęli skoordynowaną akcję represji, w pierwszym rzędzie kierując ją przeciw inteligencji i warstwom przywódczym narodu polskiego. Na terenach okupowanych przez Niemcy była to tzw. niem. Intelligenz­aktion” (pl. Akcja Intelligencja”).

Rozpoczęły się niesłychane represje. Objęły cały obszar zajęty przez Niemcy, a także we wschodniej części kraju — przez Rosjan. Katoliccy kapłani znaleźli się wśród pierwszych ofiar.

Był wśród nich proboszcz bytońskiej parafii, ks. Edmund Wolski (1882, Izbica Kujawska – 1939, Piotrków Kujawski), zatrzymany na początku x.1939 r. I wtedy obowiązki aresztowanego duszpasterza rodzinnej wsi przejął Leon.

Wielokrotnie proszono go, by ukrył się. Odmawiał odpowiadając, że mimo wszelkich niebezpieczeństw „nie może opuszczać ludu, który go teraz bardziej potrzebuje niż kiedykolwiek”: szczególnie w momencie, gdy Bytoń został, po podpisa­niu 28.ix.1939 r. przez obie zaborcze potęgi — Niemcy i Rosję — traktatu „o granicach i przyjaźni”, włączony (dekretami z 8.x12.x.1939 r.) bezpośrednio do Niemiec, do okręgu Reichsgau Wartheland (pl. Kraj Warty)

Nie długo cieszył się wolnością. Już 24.x.1939 r. — gdy szedł do kościoła odprawić nabożeństwo różańcowe — został aresztowany przez niemiecką tajną policję państwową (niem. Geheime Staatspolizei), czyli Gestapo, i przewieziony do Piotrkowa Kujawskiego.

Znalazł się pośród kilku innych duchownych z okolicznych parafii, przetrzymywanych w piotrkowskim domu parafialnym, zatrzymanych ostentacyjnie jako „zabezpieczenie” przed atakami na niemieckich żołdaków i kolonistów…

Wśród aresztowanych znaleźli się: ks. Paweł Bobotek (1872 – 1939 Piotrków Kujawski), proboszcz parafii pw. św. BenonaBroniszewie; ks. Franciszek Gawlikowski (ok. 1904 – 1939, Piotrków Kujawski), proboszcz parafii pw. Świętej TrójcyPołajewie; ks. Jan Mikołajczyk (ok. 1883 – 1939, Piotrków Kujawski), proboszcz parafii pw. św. MikołajaSadlnie; ks. Wiktor Pietkiewicz (1870, Rewel – 1939, Piotrków Kujawski), proboszcz parafii pw. św. Jakuba ApostołaMąkoszynie; ks. Romuald Tomiec (1911, Rajsko – 1939, Piotrków Kujawski), administrator sąsiedniej parafii pw. św. An­drzeja ApostołaWitowie; wspomniany proboszcz parafii Bytoń, ks. Edmund Wolski; i ks. Antoni Wysocki (1910, Borawe – 1939, Piotrków Kujawski), wikariusz w parafii pw. św. Jakuba ApostołaPiotrkowie Kujawskim.

W owym „areszcie” kilkukrotnie odwiedzali go rodzice i rodzeństwo, przynosząc żywność. Wszyscy namawiali do ucieczki. Jak przed zatrzymaniem, tak i teraz, stanowczo odmawiał mówiąc, że „nie będzie uciekał, by nie narażać innych na represje gestapo” — chodziło mu o rodzinę, o parafian…

Po tygodniu, w nocy z 31.x na 1.xi.1939 r., Niemcy wyprowadzili wszystkich 8 więzionych księży i w parku majątku Tabaczyńskich (przejętym po II wojnie światowej przez komunazistów — dziś jednym z parków Piotrkowa Kujawskiego) rozstrzelali…

Zwłoki pomordowanych jeszcze nocą wywieziono, pustymi drogami — obowiązywała godzina policyjna! — z Piotrkowa i pogrzebano w zbiorowej mogile, przy drodze wyjazdowej…

Nie udało się Niemcom zatrzeć ślady tej zbrodni i po zakończeniu działań wojennych zwłoki pomordowanych zostały ekshumowane. Spoczęły na cmentarzu parafialnym w Piotrkowie Kujawskim…

Leon beatyfikowany został 13.vi.1999 r. w Warszawie przez Jana Pawła II (1920, Wadowice – 2005, Watykan) w gronie 108 błogosławionych polskich męczenników II wojny światowej.

Osiem lat wcześniej, 7.vi.1991 r., Jan Paweł II odwiedził Włocławek. W homilii wygłoszonej podczas uroczystej Mszy św. mówił:

Oto Pismo mówi: ‘Kość jego nie będzie złamanaJ 19, 36; por. Wj 12, 46, i tak też stało się w odróżnieniu od dwóch innych ukrzyżowanych. Pismo mówi także: ‘Będą patrzeć na Tego, którego przebodlipor. J 19, 37; Za 12, 10.

Będą patrzeć na Ukrzyżowanego. Będą wpatrywać się w Jego Serce. W tych słowach zawiera się klucz do tajemnicy […]. Klucz do dziejów duszy wielu ludzi, którzy poprzez tę otwartą ranę w boku ukrzyżowanego Chrystusa, widoczną na zewnątrz, docierają do tego, co jest ukryte dla wzroku. Patrzą na Jego Serce. Wpatrują się w Jego Serce.

Iluż takich ludzi, zapatrzonych w Serce Odkupiciela, przeszło przez tę nadwiślańską ziemię […]?

Czy […] [takimi ludźmi nie byli] męczennicy […], w których diecezji włocławskiej wypadło zapłacić szczególnie wysoką cenę krwi? Samych tylko kapłanów zginęło podczas ostatniej wojny aż 220, co stanowiło ponad połowę duchowieństwa waszej diecezji.

Wpatrywali się oni wszyscy w to przebite na krzyżu Serce — i znajdowali nadludzką moc, ażeby dawać Mu świadectwo życia i śmierci. Serce, które jest źródłem życia i świętości”…

I radził i ostrzegał zarazem:

Trzeba, abyśmy idąc po śladach tylu synów i córek tej kujawskiej ziemi […] wpatrywali się w to Boskie Serce. Z niego płynie ‘wzmocnienie siły wewnętrznego człowiekaEf 3, 16, jak uczy Apostoł […].

Znajduje się tutaj zarazem odpowiedź na tyle słabości i grzechów ludzi współczesnych, którzy nie żyją życiem wewnętrznym. Żyją zewnętrznie. Żyją zmysłami, żyją odruchem instynktów. […]Jeżeli będziecie żyli wedle ciała — pisze Apostołczeka was śmierćRz 8, 13.

Ciało samo nie ma innej perspektywy — tylko duch ją ma. ‘Jeżeli zaś przy pomocy Ducha uśmiercać będziecie popędy ciała — będziecie żyliRz 8, 13.

A siły ducha są w człowieku. I działa też w sercach ludzkich miłość, która jest z Ducha Świętego”…

Leon do końca wpatrywał się w Boskie Serce – w ową miłość, pochodzącą z Ducha Świętego

Pomódlmy się litanią do 108 błogosławionych męczenników:

Posłuchajmy słów Jana Pawła II z homilii beatyfikacyjnej:

 • 13 CZERWCA 1999 - HOMILIA JANA PAWŁA II; Msza św. beatyfikacyjna, Warszawa; źródło: www.youtube.com

Pochylmy się nad słowami Ojca św. Jana Pawła II13.vi.1999 r. w Warszawie:

oraz jego homilią z 7.vi.1991 r. wygłoszoną we Włocławku:

Popatrzmy na mapę życia błogosławionego:

 • GoogleMap

Opracowanie oparto na następujących źródłach:

polskich:

norweskich:

włoskich:

innych:

 • Polscy święci i błogosławieni”, ks. Jerzy Misiurek, Kraków, 2009