MATKA BOŻA CZĘSTOCHOWSKA: kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własneMATKA BOŻA NIEUSTAJĄCEJ POMOCYLOGO PORTALU

Rzymskokatolicka Parafia
pod wezwaniem św. Zygmunta
05-507 Słomczyn
ul. Wiślana 85
dekanat konstanciński
m. i gm. Konstancin-Jeziorna
powiat Piaseczno

św. ZYGMUNT: kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własneśw. ZYGMUNT: XIX w., feretron, kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własne

św. ZUZANNA
(ok. 289 - ok. 295, Rzym)
dziewica, męczennica

patronka: Rzymu
wspomożycielka: przed deszczem, nieszczęściami i oszczerstwami

wspomnienie: 11 sierpnia

Łącza do ilustracji (dzieł sztuki) związanych ze świętą:

  • św. ZUZANNA: DUQUESNOY, François (1597, Bruksela - 1643, Livorno), 1630-33, marmur, kościół Santa Maria di Loreto, Rzym; źródło: www.artchive.com
  • św. ZUZANNA: NEBBIA, Cesare (ok. 1536, Orvieto - ok. 1614, Orvieto), fresk, bazylika św. Zuzanny, Rzym; źródło:
  • św. ZUZANNA: Pantheon, Stourhead, Wiltshire; źródło: www.flickr.com
  • św. ZUZANNA: mozaika, Narodowe Sanktuarium Niepokalanego Poczęcia, Waszyngton; źródło: www.flickr.com
  • św. ZUZANNA: ołtarz św. Zuzanny, kościół św. Rocha, Paryż; źródło: commons.wikimedia.org
  • GALERIUS OŚWIADCZA SIĘ św. ZUZANNIE: CROCE, Baldassare (1558–1628), fresk, bazylika św. Zuzanny, Rzym; źródło: www.flickr.com
  • św. ZUZANNA przed KONSULEM MACEDONIUSZEM: CROCE, Baldassare (1558–1628), fresk, bazylika św. Zuzanny, Rzym; źródło: www.flickr.com
  • MĘCZEŃSTWO św. ZUZANNY: LAURETI, Tommaso (ok. 1530, Palermo - 1602, Rzym), bazylika św. Zuzanny, Rzym; źródło: www.flickr.com
  • św. ZUZANNA i św. GABINUS: fragm. obrazu nad nagrobkiem św. Zuzanny i św. Gabiniusz, bazylika św. Zuzanny, Rzym; źródło: www.flickr.com

Pod podłogą bazyliki św. Zuzanny w Rzymie znajdują się ruiny starożytnego rzymskiego domu, zbudowanego ok. 280 r. przez krewnych generała Gaiusa Aureliusa Diocletiana (Dioklecjana), który w 284 r. został cesarzem. Pochodzili oni – jak i późniejszy imperator – z Dalmacji (dzisiejsza Chorwacja).

Mieszkało w nim dwóch braci, Kajusz (łac. Caius)Gabiniusz (łac. Gabinus). Podobnie jak ich dwaj inni bracia, Maksimus (łac. Maximus)Klaudiusz (łac. Claudius), żołnierze Dioklecjana, mieszkający gdzie indziej, należeli do kręgów władzy ówczesnego cesarstwa.

Zuzanna była córką Gabiniusza. Matka osierociła ją jeszcze w dzieciństwie.

Religijnie rodzina była podzielona. KajuszGabiniusz, oraz jego córka, byli chrześcijanami, natomiast MaksimusKlaudiusz poganami, wierzącymi w cały panteon bóstw rzymskich - a może tylko agnostykami, uznającymi, że pytania o wiarę nie mają większego znaczenia?

Co więcej, KajuszGabiniusz byli kapłanami. I to znaczącymi, skoro w 283 r. Kajusz został wybrany papieżem, biskupem Rzymu. Był nim do śmierci w 296 r.

Jeśli wybrano go z myślą o wschodzącej gwieździe potężnego kuzyna, Dioklecjana, który rok po objęciu przez Kajusza stolicy św. Piotra objął rządy w imperium rzymskim, zawiedziono się srodze. Od początku swego panowania Dioklecjan był nieprzychylnie nastawiony do chrześcijaństwa, czego kulminacją były – acz trochę późniejsze - wielkie prześladowania rozpoczęte w 303 r.

Rodzinny dom Zuzanny, dom KajuszaGabiniusza, od 280 r. do 293 r. służył jako „domus ecclesiæ”, czyli kościół domowy. Pamiętać należy, że w tym czasie religia chrześcijańska nie była oficjalnie uznaną, stąd też jako pierwsze kościoły służyły właśnie posiadłości, domy i inne większe budynki należące do chrześcijan.

Po zdobyciu władzy Dioklecjan, mając nadzieję zapewnić ład i porządek w rozdzieranym cesarstwie, wprowadził nową formę władzy, zwaną tetrarchią (czyli „władzą czterech”). W ramach podziału kompetencji Dioklecjan władał wschodnią częścią imperium, Maximian – jeden z generałów wypromowanych przez Dioklecjana – zachodnią. Każdy z tych dwóch imperatorów (zwanych Augustusami) wyznaczał swego zastępcę (zwanego Caesar), z prawem dziedziczenia. Caesarem Dioklecjana był Galerius Maximianus, natomiast Maximiana – Constantius, ojciec Konstantyna (późniejszego cesarza Konstantyna Wielkiego).

W 293 r., by zapewnić ciągłość sukcesji, Dioklecjan postanowić ożenić Maxentiusa z jednym z członków swojej rodziny. Sam nie miał synów a Waleria, córka Augusta, była już zamężną, pozostawała więc Zuzanna, jedyna jeszcze wolna, w odpowiednim wieku, dziewczyna w rodzinie Dioklecjana. I tak cesarz oznajmił publicznie o planowanym związku.

Doprowadzić to miało do kryzysu w rodzinie i męczeństwa niektórych z jego członków…

Historia tragedii pochodzi z VI w. i nie jest całkowicie wiarogodna. Wszelako, jak wiele informacji z wczesnych lat chrześcijaństwa, przekazywana była ustnie z pokolenia na pokolenia, i jako taka pozostaje częścią wielkiej tradycji naszej wiary.

Zuzanna miała odmówić imperatorowi. Wcześniej bowiem podjęła decyzję całkowitego poświęcenia się Chrystusowi. Postanowiła też pozostać w dziewictwie.

W wytrwałości wspierali ją ojciec, Gabiniusz, i wuj – papież Kajusz. Natomiast wujowie pogańscy, KlaudiuszMaksimus, próbowali przekonać ją do planowanego małżeństwa. Wszak uczynić ją ono miało, pewnego dnia, imperatorową! Ale w trakcie rozmów to Zuzannie udało się przekonać wujów: krok po kroku i oni zbliżyli się do chrześcijaństwa! I obaj, wraz ze swoimi rodzinami, zostali ochrzczeni…

Wtedy w domu Zuzanny pojawił się sam Galerius Maximianus. Odmowa Zuzanny wzmocniła w nim podejrzenia, że cały dom może być domem chrześcijańskim. Zuzanna została zatem przywołana na Forum w Rzymie, i stanęła przed konsulem Macedoniuszem, który zażądał oddania czci znajdującym się tam wizerunkom rzymskich bogów. Odmówiła.

Ale aresztować się jej tym razem nie odważono – wszak należała do rodziny imperatora!

Dioklecjan, broniący, gdzieś na wschodnich rubieżach, granic cesarstwa, dowiedział się jednakże o wydarzeniach w Rzymie. Rozzłoszczony odmową nakazał egzekucję kuzynki i całej jej rodziny…

W 295 r. pod domem Zuzanny pojawiła się kohorta żołnierzy. Gabiniusz, ojciec Zuzanny, został aresztowany. Po sześciu miesiącach zagłodzono go na śmierć. Aresztowano też MaksimusaKlaudiusza, wraz z Praepedigną, żoną Klaudiusza, i ic h dziećmi, Aleksandrem (łac. Alexander)Kutiaszem (łac. Cutias). Wszyscy zginęli śmiercią męczeńską spaleni w Cumae.

Zuzannę ścięto na miejscu, w rodzinnym domu…

Uratował się jedynie papież, Kajusz, który schronił się w katakumbach…

A Galerius Maximianus poślubił w końcu Walerię, córkę Dioklecjana, która - na życzenie ojca - rozwiodła się. Jak przewidział Dioklecjan, w 305 r. Galerius Maximianus został Augustem a Waleria - imperatorową. Na krótko, do 311 r., gdy jej mąż zmarł. Zdążył jednak zapisać się jako okrutny prześladowca chrześcijan…

Zuzanna pochowana została, tak jak większość chrześcijan owych czasów, w rzymskich katakumbach. Ponoć w pochówku pomagać miała żona Dioklecjana, Serena, chrześcijanka ukrywająca swoją wiarę…

Niewiele lat później, w 330 r., po dojściu do władzy Konstantyna Wielkiego, na miejscu kaźni Zuzanny zbudowano bazylikę. Początkowo jej patronem był św. Kajusz, papież, wuj Zuzanny. Ale gdy ciała Zuzanny i jej ojca, Gabiniusza, przeniesiono z katakumb i umieszczono w bazylice, kult Zuzanny skupiony wokół jej nagrobka rozszerzył się tak bardzo (z 401 r. pochodzą wiersze Claudia Claudianusa jej poświęcone), że papież św. Grzegorz Wielki w 590 r. zdecydował o zmianie patrona świątyni.

Została nią św. Zuzanna. I tak jest do dnia dzisiejszego, choć w 1969 r. jej imię zniknęło z oficjalnego uniwersalnego kalendarza liturgicznego (obowiązuje w tradycyjnych zgromadzeniach katolickich).

Relikwie św. Zuzanny i Gabiniusza pozostają w bazylice św. Zuzanny, nad rodzinnym domem…

Opracowanie oparto na następujących źródłach:

polskich:

angielskich:

niemieckich:

włoskich: