MATKA BOŻA CZĘSTOCHOWSKA: kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własneMATKA BOŻA NIEUSTAJĄCEJ POMOCYLOGO PORTALU
Rzymskokatolicka Parafia
pod wezwaniem św. Zygmunta
05-507 Słomczyn
ul. Wiślana 85
dekanat konstanciński
m. i gm. Konstancin-Jeziorna
powiat Piaseczno
św. ZYGMUNT: kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własneśw. ZYGMUNT: XIX w., feretron, kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własne

św. EFREM SYRYJCZYK (ok. 306, Nisbis - 373, Edessa)
prezbiter, teolog, poeta

patron: duchowych przywódców, Asturii

wspomnienie: 9 czerwca

Łącza do ilustracji (dzieł sztuki) związanych ze świętym:

  • św. EFREM: VISCO, Anthony, (ur. ok. 1950), 2008, tondo, Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, La Crosse, Wisconsin; źródło: www.newliturgicalmovement.org
  • TRYPTYK (w środku ŚMIERĆ św. EFREMA): GRIFO DI TANCREDI (tw. 1271-1303, Florencja), tempera na panelu, 119x125cm (otwarte skrzydła), National Gallery of Scotland, Edinburgh; źródło: www.wga.hu
  • św. EFREM: ok. 1360, kościół św. Mikołaja, Psacha, Serbia; źródło: syrcom.cua.edu
  • ŚMIERĆ i POGRZEB w. EFREMA:	XV w., monastyr Iviron, Góra Atos; źródło: www.wf-f.org
  • św. JERZY, św. JAN DAMASCEŃSKI św. EFREM: AIV w., 21.4x9.5cm, część tryptyku, prawd. z Konstantynopola, klasztor św. Katarzyny, Synaj; źródło: en.wikipedia.org
  • św. EFREM: średniowieczna ikona; źródło: saints.sqpn.com
  • św. EFREM: X w.?, kościół Matki Bożej, Djarbakir, Turcja; źródło: sor.cua.edu
  • św. EFREM: ikona; źródło: logismoitouaaron.blogspot.com

Urodził się około 306 r. w Nisibis (Mezopotamia, dziś turecki Nusaybin). Ojciec był – według jednego z podań - poganinem i kapłanem bogini Abnil (lub Abizal). Matka, pochodząca z Amid, miała być chrześcijanką.

Pisma hagiograficzne podają, że niechęć Efrema dla pogańskich kultów magicznych sprawiła, że ojciec wygnał go z domu. Przygarnął go i przygotował do chrześcijańskiej wiary św. Jakub, pierwszy biskup Nisbis (od 308 r.). Efrem został ochrzczony w wieku 18 (28?) lat.

Z pism syryjskich św. Efrema łatwo dostrzec, że znał język grecki i filozofię grecką. U boku kolejnych biskupów Nissibis, Jakuba i Wologeriusza, spędził większość lat swojego życia jako nauczyciel i diakon (niektóre interpretacje jego pism wskazują, iż mógł również być mnichem). Wyręczał ich w głoszeniu kazań i w administracji.

Należał do najzagorzalszych przeciwników herezji ariańskiej. Zapewne uczestniczył - ze swoim biskupem - na wielu synodach (m.in. pierwszym soborze w Nicei w 325 r.).

Kilkukrotnie brał udział w obronie Nisbisu, który Rzym włączył w swoje imperium dopiero w 298 r., przed atakami perskimi (lata 338, 346 i 350). Pisał o tym w jednym ze swoich hymnów porównując Nisbis do Arki Noego… Gdy niepowodzeniem zakończyła się próba zdobycia Persji przez cesarza Juliana Apostatę i jego następca Jovianus zmuszony był wycofać wojska zza Eufratu, Rzym stracił swoje wschodnie prowincje, wśród nich Nisbis. W 363 r. do miasta weszli Persowie i rozpoczęło się prześladowanie chrześcijan. Efrem opuścił ze współwyznawcami en masse Nisbis i wyemigrował do Edessy.

Tu założył znaną szkołę (tzw. szkołę perską) i rozwinął pełną działalność kaznodziejską i pisarską. Z tego okresu pochodzi większość jego dzieł literackich, poza niektórymi wierszami, które powstały jeszcze w Nisbis.

Zwalczał rozmaite heretyckie sekty, które pojawiły się w tym czasie w Edessie, między innymi uczniów znanego filozofa Bardesanesa (a także arian, marcjonitów, manichejczyków, …), stojąc na gruncie ortodoksji nicejskiej. Prowadził także miejscowy chór katedralny (również żeński).

W trosce o zbawienie własnej duszy raz po raz udawał się na pustkowie, gdzie oddawał się modlitwie i uczynkom pokutnym. Dla zapoznania się z sytuacją Kościoła, odwiedził pobliską Kapadocję i być może – choć niektórzy podważają tę teorię – spotkał się z jej metropolitą, św. Bazylim Wielkim. Następnie udać się miał - i ta informacja jest często podważana - do Egiptu, gdzie w Aleksandrii spotkał się ze św. Atanazym.

Był wybitnym egzegetą i kaznodzieją. Została po nim bogata spuścizna literacka. Składają się na nią dzieła egzegetyczne i apologetyczne, homilie, a przede wszystkim hymny - słynne Pieśni Nissybijskie, przetłumaczone na języki: grecki, ormiański, łaciński i wiele innych. Tematyka tych pism jest bardzo obszerna: mowa w nich o dziewictwie, postach, modlitwie za zmarłych, o ofiarnym charakterze Mszy świętej, o realnej obecności Pana Jezusa w Eucharystii. W wielu tekstach Efrem wyraża swe przywiązanie i cześć do Matki Bożej. W większości pisał utwory wierszem, acz biblijne komentarze notował prozą.

Poezja [poniżej jedna z jego modlitw…] pozwala mu pogłębić refleksję teologiczną przez paradoksy i obrazy. Równocześnie jego teologia staje się liturgią, przemienia się w muzykę: był on rzeczywiście wielkim kompozytorem, muzykiemBenedykt XVI, Audiencja Generalna, 28.xi.2007.

W Edessie Efrem cieszył się powszechnym uznaniem, i to nie tylko wśród emigrantów perskich (którzy zwali go „słońcem Syryjczyków”, „fundamentem Kościoła” i „cytrą Ducha Świętego”), ale nawet Greków, którzy rzadko odwoływali się do Syryjczyków. Pisali o nim i wychwalali go m.in. Grzegorz z Nyssy, św. Hieronim, Teodor z Cypru, Sozomen. Uznawany jest za najwybitniejszego przedstawiciela kościelnej tradycji języka syryjskiego.

W 373 r., w trakcie plagi, w rezultacie pomocy, której udzielał jej ofiarom, oddał duszę Bogu. Jego pogrzeb był wielkim lokalnie wydarzeniem – pochowano go na cmentarzu „dla obcych/przyjezdnych”.

Cieszył się tak wielką czcią, że zaraz po śmierci jego grób stał się miejscem licznych pielgrzymek. Nad jego grobem wzniesiony został, przez mnichów armeńskich, klasztor św. Sergiusza (Der Serkis), i tam do dziś znajduje się jego grobowiec. Wszelako, po inwazji Kurdów w 1145 r., krzyżowcy przewieźli jego szczątki, wraz z innymi relikwiami, do Rzymu.

W 1920 r. Benedykt XV ogłosił go doktorem Kościoła.

Jest największym poetą syryjskim, jednym z największych poetów chrześcijańskich.

Panie i Mistrzu mojego życia,
uwolnij mnie od gniewu,
krytyki i szemrania,
od niezdrowej ciekawości,
ambicji i czczych rozmów.
Udziel mi ducha prostoty,
pokory, cierpliwości
i miłosierdzia.
Błagam Cię spraw,
abym poznał moje wady
oraz grzechy
i nigdy nie osądzał
moich braci.
Panie mój i Boże,
bądź uwielbiony
na wieki wieków.
Amen.

Pięknie o Efremie mówił papież Benedykt XVI: „Efrem pozostaje postacią wciąż aktualną w życiu różnych Kościołów chrześcijańskich. Odkrywamy w nim w pierwszym r zędzie teologa, który biorąc za punkt wyjścia Pismo Święte, snuje poetycką refleksję nad tajemnicą odkupienia człowieka, dokonanego przez Chrystusa, wcielone Słowo Boże.

Jego refleksja teologiczna wyraża się w obrazach i symbolach zaczerpniętych z przyrody, z życia codziennego oraz z Biblii. Poezji i pieśniom liturgicznym nadaje charakter dydaktyczny i katechetyczny.

Są to pieśni teologiczne i jednocześnie nadają się do recytacji lub śpiewu liturgicznego. Efrem tymi pieśniami przy okazji świąt liturgicznych szerzy naukę Kościoła. Z upływem czasu okazały się one nadzwyczajnym materiałem katechetycznym dla wspólnoty chrześcijańskiejBenedykt XVI, Audiencja Generalna, 28.xi.2007