MATKA BOŻA CZĘSTOCHOWSKA: kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własneMATKA BOŻA NIEUSTAJĄCEJ POMOCYLOGO PORTALU
Rzymskokatolicka Parafia
pod wezwaniem św. Zygmunta
05-507 Słomczyn
ul. Wiślana 85
dekanat konstanciński
m. i gm. Konstancin-Jeziorna
powiat Piaseczno
św. ZYGMUNT: kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własneśw. ZYGMUNT: XIX w., feretron, kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własne

bł. JUTA z CHEŁMŻY
(ok. 1220, Sangerhausen - 1260, Bielczyny k. Chełmży)
pustelnica

patronka: Chełmży

wspomnienie: 5 maja

Łącza do ilustracji (dzieł sztuki) związanych z błogosławioną:

  • Św. JUTA z CHEŁMŻY, kapilica bł. Juty, Sanktuarium bł. Juty, Bielczyny k. Chełmży; źródło: www.juta.gminachelmza.pl
  • Św. JUTA z CHEŁMŻY, Sanktuarium bł. Juty, Bielczyny k. Chełmży; źródło: www.juta.gminachelmza.pl
  • Św. JUTA z CHEŁMŻY, witraż, Sanktuarium bł. Juty, Bielczyny k. Chełmży; źródło: www.juta.gminachelmza.pl
  • Św. DOROTA, św. ROZALIA i św. JUTA; źródło: www.jutta-von-sangerhausen.de

Urodziła się ok. 1220 r. w Turyngii. Jej rodzinnym miastem było Sangerhausen. Pochodziła z bogatego rodu książąt brunszwickich.

Rodzina wpoiła jej głębokie wartości duchowe. Od najmłodszych lat Juta wzrastała w atmosferze religijnej, z której zrodziła się jej wielka wrażliwość na cierpienie i krzywdę ludzką.

Ideałem i wzorem do naśladowania dla młodej Juty była św. Elżbieta. Do miejsca jej spoczynku Juta odbyła pielgrzymkę. Tam prosiła o radę dotyczącą wyboru dalszej drogi życiowej. Według podań odczytała w tym miejscu swoje powołanie - poczuła, iż ma założyć rodzinę.

Wkrótce poślubiła rycerza pochodzącego z Sangerhausen. Małżeństwo nie trwało długo - mąż zmarł w czasie pielgrzymki bądź też wyprawy krzyżowej do Ziemi Świętej.

Mając zatem 20 lat Juta podjęła obowiązki wychowania dzieci. Starała się zapewnić im dobre wykształcenie, wychowując w pełnym szacunku i oddaniu dla Boga. Gdy dzieci podrosły, oddała je, jak podają hagiografowie, „na służbę Bożą” - prawdopodobnie pod opiekę sióstr zakonnych.

Potem, rozdawszy swój majątek ubogim, Juta rozpoczęła życie pielgrzymie. Odwiedzała miejsca szczególnego kultu, kościoły i klasztory. Wzorem św. Elżbiety pielęgnowała chorych, zwłaszcza trędowatych, wspomagała jałmużną potrzebujących.

Wzbudzała wiele kontrowersji: niektórzy wyśmiewali ją, szydzili, nazywali szaloną, ale inni - których była większość - widzieli w niej świętą.

W 1256 r. krewny zmarłego męża Juty, Anno von Sangerhausen, został wybrany wielkim mistrzem Zakonu Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, czyli Krzyżaków. Prawdopodobnie na jego zaproszenie Juta przybyła do ziemi chełmińskiej, aby modlitwą i pełnym pokuty życiem wspierać Krzyżaków w dziele nawracania pogańskich Prusów i Litwinów.

Posłał ją Pan do pogan, aby swoimi modlitwami ich [Krzyżaków] wspierała, a dobrym przykładem nawracała i budowała, głosząc święte Imię Jego”, pisała pokolenie później św. Mechtylda.

Pozostając pod opieką pierwszego biskupa chełmińskiego Heidenryka, za jego zgodą, Juta zamieszkała w opuszczonej chacie rybackiej w Bielczynie - do jej pustelni przybywali ludzie proszący o radę, pomoc i duchowe wsparcie.

W 1260 r., po czterech latach pobytu na ziemi chełmińskiej, Juta zmarła w opinii świętości.

Po jej śmierci nastąpiło wiele cudownych wydarzeń i duchowieństwo chełmińskie, zebrawszy pod przysięgą zeznania o nich, wyprosiło w Rzymie około 1275 r. ogłoszenie Juty błogosławioną.

W okresie rozbiorów kult bł. Juty zanikł. Jego odrodzenie, trwające do dzisiaj, nastąpiło w II Rzeczypospolitej. Bł. Juta stała się patronką miasta Chełmży.

20.v.1984 r. bp chełmiński M. Przykucki ogłosił Jutę patronką Miłosierdzia Bożego diecezji chełmińskiej.

Ciało błogosławionej Juty spoczywało w katedrze Św. Trójcy w Chełmży.