MATKA BOŻA CZĘSTOCHOWSKA: kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własneMATKA BOŻA NIEUSTAJĄCEJ POMOCYLOGO PORTALU
Rzymskokatolicka Parafia
pod wezwaniem św. Zygmunta
05-507 Słomczyn
ul. Wiślana 85
dekanat konstanciński
m. i gm. Konstancin-Jeziorna
powiat Piaseczno
św. ZYGMUNT: kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własneśw. ZYGMUNT: XIX w., feretron, kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własne

św. LUDWIK MARIA GRIGNON De MONTFORT
(1673, Montfort - 1716, St. Laurent-sur-Serve)
prezbiter

patron: zakonów Towarzystwo Maryi i Zgromadzenia Córek Mądrości (Bożej)

wspomnienie: 28 kwietnia

Łącza do ilustracji (dzieł sztuki) związanych ze świętym:

  • św. LUDWIK MARIA GRIGNON de MONTFORD, PARISINI Giacomo, 1948, marmur, Bazylika św. Piotra, Watykan; źródło www.saintpetersbasilica.org
  • św. LUDWIK MARIA GRIGNON de MONTFORD, portret namalowny wkrótce po śmierci, St. Laurent-sur-Serve; źródło www.montfort.org
  • św. LUDWIK MARIA GRIGNON de MONTFORD, święty obrazek; źródło saints.sqpn.com
  • św. LUDWIK MARIA GRIGNON de MONTFORD POMAGAJĄCY BIEDNYM, kościół w Montfort; źródło montfort-jp2.com
  • RELIKWIE św. LUDWIKA MARII GRIGNON de MONTFORD POMAGAJĄCY BIEDNYM, kościół w St. Laurent-sur-Serve; źródło montfort-jp2.com

Urodził się w 1673 r. w Montfort jako drugi z osiemnaściorga dzieci.

Po ukończeniu miejscowej szkoły pobierał naukę w kolegium jezuitów w Rennes, po czym studiował teologię u sulpicjanów w Paryżu. Wyświęcony na kapłana w liście do swojego przełożonego taki nakreślił program swojego działania: „Odczuwam wielkie pragnienie umiłowania Pana naszego i Jego świętej Matki. Chciałbym jako prosty i ubogi kapłan uczyć biednych wieśniaków i zachęcać grzeszników do nabożeństwa do świętej Dziewicy”.

Pracował jako kapelan szpitala. Następnie z woli przełożonych został misjonarzem. Wędrował od wioski do wioski, od miasteczka do miasteczka i głosił Boże słowo. Wygłosił około 200 rekolekcji i misji. Każda misja trwała do 5 tygodni: uczył religijnych śpiewów, zapisywał wiernych do bractw: Różańca świętego, Pokutników, 44 Dziewic, Milicji św. Michała i Przyjaciół krzyża.

Zwalczał szerzący się jansenizm. Aby swojemu słowu nadać skuteczność, podejmował w intencji nawrócenia grzeszników wiele pokut, co tym bardziej kruszyło serca.

Napisał traktat o prawdziwym nabożeństwie do Matki Najświętszej, uzasadniając korzyści, jakie daje całkowite oddanie się Maryi w „niewolę miłości”. Stworzył także regulaminy wspomnianych wcześniej bractw, oraz teksty pobożnych pieśni, które ułożył. Napisał wreszcie kilka traktatów teologicznych i ascetycznych, m.in. Miłość Jezusa - odwieczna Mądrość.

Pożegnał ziemię dla nieba w 1716 r. w St. Laurent-sur-Serve. Pozostawił po sobie dwa zakony: Towarzystwo Maryi i Zgromadzenie Córek Mądrości (Bożej).

Jego akt oddania siebie Maryi podejmowali później papieże, teologowie, m.in. św. Pius X, Benedykt XV i Pius XI, Stefan kardynał Wyszyński oraz Jan Paweł II, który w swoim herbie umieścił zawierzenie Bogurodzicy: „Totus Tuus”. On też w uroczystym akcie powierzył Najświętszej Maryi Pannie Kościół i świat.

Ludwika beatyfikował (1888) Leon XIII, a kanonizował (1947) Pius XII.

Jego relikwie znajdują się w kościele w St. Lament-sur-Serve.