MATKA BOŻA CZĘSTOCHOWSKA: kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własneMATKA BOŻA NIEUSTAJĄCEJ POMOCYLOGO PORTALU
Rzymskokatolicka Parafia
pod wezwaniem św. Zygmunta
05-507 Słomczyn
ul. Wiślana 85
dekanat konstanciński
m. i gm. Konstancin-Jeziorna
powiat Piaseczno
św. ZYGMUNT: kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własneśw. ZYGMUNT: XIX w., feretron, kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własne

św. DIONIZY z KORYNTU
(zm. 171, Korynt)
biskup

patron: Koryntu

wspomnienie: 8 kwietnia

Łącza do ilustracji (dzieł sztuki) związanych ze świętym:

  • św. DIONIZY, współczesna ikona; źródło: www.in2greece.com

Dionizy, jak podają św. Euzebiusz z Cezarei i HieronimDe viris ill., xxvii, był ok. 170 r. biskupem w Koryncie. O wcześniejszych latach jego życia nie wiemy nic.

Ten wielce gorliwy pasterzjak go określił Euzebiusz z Cezarei miał zostawić 7 cennych listów do różnych biskupów („Katolickie listy do kościołów”), będących źródłem wiedzy o zasadach wiary i moralności wczesnego chrześcijaństwa:

  • podkreślający wartość ortodoksji, i przypominający o wartości pokoju i jedności (do bpa Lacedaemonium);
  • przestrzegający przed apostazją, napominający do wiary w zgodzie z Ewangelią (do bpa Aten). Dionizy wspominał też biskupa Aten, Publiusa, który trochę wcześniej miał umrzeć śmiercią męczeńską (za Marka Aureliusza), oraz wspominał Dionizego Aeropagitę, pierwszego biskupa Aten;
  • występujący przeciw herezji marcjanizmu, (do bpa Nikomedium);
  • wychwalający biskupa Filipa za niepoddawanie się herezjom (do bpa Gortyny na Krecie);
  • nauczający m.in. o małżeństwie i wierności, o łagodnym traktowaniu tych, którzy popadli w sidła grzechu lub herezji (do bpa Amastris w Poncie);
  • ostrzegający przed rygorystycznie rozumianą abstynecją (do bpa Knossos);
  • wychwalający adresatów, ich dobre serce i akty miłosierdzia, pomoc i realne wspomaganie potrzebującym (do bpa Rzymu).

W tym ostatnim, najważniejszym, którego fragmenty się zachowały, wysławia papieża, św. Sotera: „…Rzymianie utrzymują zwyczaje ojców: Wasz błogosławiony biskup Soter je nie tylko utrzymał, ale i poszerzył, dzieląc się z braćmi [ze wszystkich stron] dostatkiem, którym sam był obdarzony, i błogosławiąc słowem tych, którzy się do niego zwracają, jak ojciec do dzieci…”. Wspomina też - znaczenie tej informacji trudno przecenić - św. Piotra i Pawła, którzy „w Rzymie i Koryncie […] razem nieśli naukę i w jednym czasie śmierć ponieśli męczeńską (kata ton auton kairon)Euzebiusz, Historia kościelna, 2,25.

Eusebiusz wspomina też o odpowiedzi biskupa Knossos, Pinytusa, oraz prywatnym liście zawierającym duchową poradę do niejakiej Chrysofory, która napisać miałą do Dionizego…

Na wschodzie Dionizy odbiera cześć jako męczennik.

Krzyżowcy za czasów Innocentego IV (†1254) przewieźli ciało św. Dionizego do Rzymu i oddali pod opiekę klasztoru pod wezwaniem Świętego.

Opracowanie oparto na następujących źródłach:

polskich:

angielskich: