MATKA BOŻA CZĘSTOCHOWSKA: kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własneMATKA BOŻA NIEUSTAJĄCEJ POMOCYLOGO PORTALU
Rzymskokatolicka Parafia
pod wezwaniem św. Zygmunta
05-507 Słomczyn
ul. Wiślana 85
dekanat konstanciński
m. i gm. Konstancin-Jeziorna
powiat Piaseczno
św. ZYGMUNT: kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własneśw. ZYGMUNT: XIX w., feretron, kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własne

św. KATARZYNA SZWEDZKA
(1331 - 1380, Vadstena)
zakonnica

patronka: Szwecji, wzywana jako ochrona przed aborcją i poronieniem

wspomnienie: 24 marca

Łącza do ilustracji (dzieł sztuki) związanych ze świętą:

  • św. KATARZYNA SZWEDZKA, ok. 1500, rzeźba w drewnie, pracownia z okolic Norrland, Hälsingland, Forsa; źródło: medeltidbild.historiska.se
  • św. KATARZYNA SZWEDZKA, rzeźba, kościół w Trönö, Hälsingland; źródło: en.wikipedia.org
  • św. KATARZYNA SZWEDZKA, święty obrazek; źródło: saints.sqpn.com

Urodziła się w 1331 r. jako druga córka św. Brygidy i księcia Ulfa Gudmarssona.

W dzieciństwie oddano ją do internatu cystersek w Riseberg, gdzie otrzymała pełne wykształcenie i religijne wychowanie.

Po wyjściu z klasztoru została, w wieku 13 lat, wydana za rycerza Edgarda van Kyren. Młodzi jednak zdecydowali się na złożenie ślubów dozgonnej czystości…

W 1350 r. Katarzyna udała się wraz z matką, Brygidą, z okazji roku jubileuszowego, do Rzymu dla zyskania odpustu zupełnego. Podczas pielgrzymowania otrzymała wiadomość o śmierci męża. Pozostała więc z matką w Rzymie, oddając się dziełom pobożnym i miłosiernym.

Przez 25 lat pomagała Brygidzie w założeniu i utrwaleniu nowej rodziny zakonnej, brygidek. Wielokrotnie odrzucała propozycje małżeństwa. Odbywała z Brygidą pielgrzymki do różnych miejsc świętych. I w końcu, w 1373 r., matka na jej rękach pożegnała życie doczesne dla wiecznego, wyczerpana nużącą pielgrzymką do Ziemi Świętej…

W 1375 r. Katarzyna wstąpiła do klasztoru brygidek w Vadstena, dokąd zawiozła relikwie matki (po drodze przejeżdżając przez polskie Pomorze…). Z niewiadomych przyczyn opuściła jednakże niebawem ten klasztor i powróciła do Rzymu.

Zamieszkała w tym samym domu, w którym przedtem mieszkała z matką. Równocześnie podjęła starania o jej kanonizację: nie doczekała się jej wprawdzie, ale nastąpiła ona niedługo po jej śmierci, bo w 1391 r. Niemniej żarliwie zabiegała o zatwierdzenie zakonu brygidek. Tego się doczekała, gdy Grzegorz XI (1377), a później Urban VI (1379) wydali odnośne dekrety.

Podanie niesie, potwierdzone zresztą freskami na ścianie kaplicy-domu, w którym przez szereg lat zamieszkiwała z matką (a później sama), że Katarzyna miała ocalić Rzym swoimi modłami w czasie gwałtownego wylewu rzeki Tybr…

Tymczasem klasztor w Vadstena, pozbawiony energicznego kierownictwa, zaczął się chylić ku upadkowi. Katarzyna powróciła więc do Szwecji, by ponownie stanąć na jego czele. Niestety, wkrótce po powrocie, w 1380 r. odeszła do Pana.

Jest autorką Sielinna Troëst (Pociecha duszy) - kopia dzieła z 1407 r. przetrwała…

Liczne łaski, jakie wierni otrzymywali przy grobie św. Katarzyny w Vadstena przyspieszyły starania o jej kanonizację. Kult ostatecznie, po latach, zatwierdził Innocenty VIII, kiedy zezwolił na uroczyste złożenie zwłok Katarzyny w relikwiarzu w 1489 r. Niestety, kiedy nastał protestantyzm zaczęto niszczyć ślady katolicyzmu: taki los spotkał też i relikwie św. Katarzyny - zaginęły bezpowrotnie…

Od 1895 r. dom św. Brygidy i św. Katarzyny w Rzymie jest w posiadaniu karmelitanek.

Opracowanie oparto na następujących źródłach:

polskich:

angielskich: