MATKA BOŻA CZĘSTOCHOWSKA: kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własneMATKA BOŻA NIEUSTAJĄCEJ POMOCYLOGO PORTALU
Rzymskokatolicka Parafia
pod wezwaniem św. Zygmunta
05-507 Słomczyn
ul. Wiślana 85
dekanat konstanciński
m. i gm. Konstancin-Jeziorna
powiat Piaseczno
św. ZYGMUNT: kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własneśw. ZYGMUNT: XIX w., feretron, kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własne

poprzednik

BENEDYKT VIII

Poczet Papieży (144)
(nasza lista: tutaj>>)

JAN XIX

Posługa: 19.iv.1024 - 20.x.1032

następca

BENEDYKT IX

Łącza do ilustracji dzieł sztuki związanych z papieżem

JAN XIX: boczna nawa Bazyliki św. Pawła za Murami, Rzym; źródło: www.niedziela.pl JAN XIX: ; źródło: pl.wikipedia.org JAN XIX: KIRKLAND, Matt, 2007, szkic; źródło: mattkirkland.com GUIDO ARENTINUS i JAN XIX: Grignious (wg Ciprianiego)?, 1796; źródło: www.istockphoto.com PRZYWILEJ JANA XIX dla BENEDYKTA, opata klasztoru SANTA MARIA DE ORGANO w WERONIE; źródło: www.schoyencollection.com

Romanus dei Conti di Tuscolo, syn hrabiego Grzegorza i Marii, pochodził z książąt na Tusculum, jednej z arystokratycznych rodzin magnackich Rzymu.

Za pontyfikatu swego brata, Benedykta VIII, był formalnym świeckim władcą Wiecznego Miasta (jako jego konsul i senator - „consul et dux et omnium Romanorum senator”). W 1024 r., acz świecki, został wybrany papieżem. Szybko otrzymał wszystkie wymagane święcenia i pod imieniem Jan, by zjednać sobie lud rzymski, zaczął od organizowania wielkich imprez publicznych.

Wkrótce w Stolicy Apostolskiej pojawili się wysłannicy cesarza bizantyjskiego, Bazylego II, z misją uzyskania od papieża potwierdzenia nadania biskupowi Konstantynopola tytułu patriarchy ekumenicznego. Takiej zgody - sankcjonującej formalnie przywództwo Konstantynopola nad kościołami wschodnimi - poprzednicy Jana konsekwetnie odmawiali.

Sytuacja polityczna: Małe państwo papieskie od północy sąsiadujące z cesarstwem rzymskim (niemieckim) pod berłem Konrada II. Na południu przyczółki cesarstwa bizantyjskiego, atakowanego ze strony afrykańskich kalifatów muzułmańskich, a także Normanów nadciągających z północy (Morzem Śródziemnym). W państwie papieskim rządzi rodzina hrabiów na Tuskulum, nie kwestionująca władzy suwerena - cesarstwa niemieckiego. mapa -->

Sytuacja kościelna: Rozwija się ruch odnowy skupiony wokół opactwa benedyktyńskiego w Cluny, skupiając się na problemie symonii (kupowania stanowisk kościelnych) oraz bezżeństwie kapłanów (problem dziedziczenia). Podział na wschodnie i zachodnie chrześcijaństwo zbliża się szybkimi krokami…

Wysłannicy przywieźli bogate prezenty i dary, a papież wydawał się przychylny ich życzeniom. Wszelako negocjacje, prowadzone potajemnie, stały się wiedzą publiczną. Wzburzyły one reformatorsko nastawione kręgi, głównie francuskie i włoskie, związane z klasztorem w Cluny. Sprzeciw zmusił papieża do odrzucenia darów i zerwania rozmów. W odpowiedzi misja wróciła do stolicy cesarstwa wschodnio-rzymskiego a patriarcha Konstantynopola, Eustachiusz, usunął imię Jana z dyptychów, z których modlono się w kościołach wschodnich…

W 1027 r. do Rzymu, na zaproszenie papieża i abpa Heriberta z Mediolanu, przybył król niemiecki Konrad z dynastii salickiej (w towarzystwie królów Rudolfa z Burgundii i Kanuta z Anglii i Danii) i został uroczyście koronowany na cesarza (lecz podczas koronacji formalnie nie odnowił darowizny Ottona…)

W tym samym roku w bazylice Laterańskiej odbył się wielki synod, na którym rozstrzygnięto spór między hierarchami Aquileia i Grado. Przyznano zwierzchnictwo biskupowi Aquileia (otrzymał paliusz), który w ten sposób stał się głową wszystkich biskupów włoskich. Dwa lata później Jan aliści zmienił decyzję i w trakcie kolejnego synodu przywrócił biskupowi Grado wszystkie przywileje…

Jan aktywnie rozstrzygał spory jurysdykcyjne (m.in. między arcybiskupstwami Mediolanu i Rawenny, między klasztorem Cluny a biskupem Mâcon), nadawał przywileje (m.in. biskupowi Silva Candida, niedaleko Rzymu, odprawiania specjalnych Mszy św. w bazylice św. Piotra), ograniczył opłaty celne dla pielgrzymów z Anglii i Danii.

Zachęcał do przerwania działań wojennych w dniach świątecznych obchodzonych przez Kościół.

Był prawdopodobnie pierwszym papieżem, który nadał odpusty w zamian za złożone ofiary jałmużnicze.

Wspierał działalność artystyczną, m.in. spotkał się z Guido z Arezzo (Arentinus), twórcą muzycznego zapisu, i poprosił go wprowadzenie jej do liturgii rzymskiej…

W 1025 r. wysłał do Polski koronę. Aktem tym pobłogosławił koronację pierwszego króla Polski, Bolesława Chrobrego. Dwa lata później nastąpiła koronacja Mieszka II. Korona, w 1931 r. przesłana cesarzowi Konradowi, zaginęła…

Za pontyfikatu Jana powstało też biskupstwo w Kruszwicy, przeniesione później do Włocławka.

Zmarł w 1032 r. i pochowany został w bazylice św. Piotra.

Opracowanie oparto na następujących źródłach:

polskich:
pl.wikipedia.org
www.mbkm.pl

angielskich:
www.newadvent.org
www.cfpeople.org
www.britannica.com
en.wikipedia.org

niemieckich:
www.bbkl.de

Katecheza Benedykta XVI o ruchu z Cluny:
papiez.wiara.pl

HERB WATYKANU; źródło: www.vatican.va
MAPA EUROPY ok. 1000 r.; źródło: www.euratlas.com