MATKA BOŻA CZĘSTOCHOWSKA: kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własneMATKA BOŻA NIEUSTAJĄCEJ POMOCYLOGO PORTALU
Rzymskokatolicka Parafia
pod wezwaniem św. Zygmunta
05-507 Słomczyn
ul. Wiślana 85
dekanat konstanciński
m. i gm. Konstancin-Jeziorna
powiat Piaseczno
św. ZYGMUNT: kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własneśw. ZYGMUNT: XIX w., feretron, kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własne

poprzednik

JAN XVII

Poczet Papieży (141)
(nasza lista: tutaj>>)

JAN XVIII

Posługa: 25.xii.1003 - vi/18.vii.1009

następca

SERGIUSZ IV

Łącza do ilustracji dzieł sztuki związanych z papieżem:

JAN XVIII: boczna nawa Bazyliki św. Pawła za Murami, Rzym; źródło: www.niedziela.pl JAN XVIII: KIRKLAND, Matt, 2007, szkic; źródło: mattkirkland.com JAN XVIII: zdjęcie Hulton Archive/Getty Images; źródło: www.istockphoto.com

Giovanni Phasianus (taki przydomek nosił) urodził się w Rapagnano w pobliżu Ascoli. Był synem rzymskiego kapłana Leona, być może spokrewnionego z ówcześnie rządzącym arystokratycznym rodem Krescencjuszy.

Wiadomo na pewno, że w 1003 r., pełniąc funkcję benedyktyńskiego kardynała-prezbitera bazyliki św. Piotra (Silva Candida), dzięki poparciu Patricius Romanorum Jana II Krescencjusza został wybrany papieżem i przyjął imię Jana XVIII.

Sytuacja polityczna: Małe państwo papieskie od północy sąsiadujące z cesarstwem rzymskim (niemieckim) pod berłem Henryka II, znacznie bardziej zainteresowanego rozwojem sytuacji w Niemczech (i niestety Polsce) niż w Rzymie. Na południu przyczółki cesarstwa bizantyjskiego, atakowanego ze strony afrykańskich kalifatów muzułmańskich, a także Normanów nadciągających z północy (Morzem Śródziemnym). W państwie papieskim dominuje arystokratyczny ród Krescencjuszów, usiłujący zachować niezależność od cesarstwa niemieckiego. mapa -->

Sytuacja kościelna: Ruch odnowy skupiony wokół opactwa benedyktyńskiego w Cluny rozwija się,. skupiając się na problemie symonii (kupowania stanowisk kościelnych) oraz bezżeństwie kapłanów. Zaznacza się też coraz wyraźniejszy podział na wschodnie i zachodnie chrześcijaństwo…

Jak się wydaje jego działalność w dużej ograniczała się do administracji kościelnej. Przywrócił biskupstwo w Merseburgu uprzednio zniesione przez Benedykta VII. Na synodzie rzymskim w 1007 r. zatwierdził biskupstwo w Bambergu, założone i obdarowane przez cesarza Henryka II. Nadał paliusze abp. Meingaudusowi z Trewiru i abp. Elfegowi z Canterbury. Otoczył papieską opieką opactwo Saint-Benóitsur-Loire, interweniując w sporze kościele francuskim, którego paru dostojników odrzucało niektóre z decyzji Stolicy Apostolskiej (m.in. przywileje nadane przez Rzym opactwu).

Za jego pontyfikatu, w 1008 r., chrzest przyjął król Szwecji Olaf Skótkonung i podniósł chrześcijaństwo do rangi religii państwowej.

Biskupem Rzymu uznawał Jana również Konstantynopol, a jego imię pojawiło się na bizantyjskich dyptychach (tablicach zawierających imiona prawowitych sług Kościoła) – pamiętać należy, że niewiele lat później nastąpiło ostateczne zerwanie między kościołem rzymskim i wschodnim…

Interweniować też miał - wysyłając swojego legata - w obronie Żydów, którzy narzekali na prześladowania w państwie francuskim. Nadto - o czym świadczy wzmianka na epitafium Jana - związać miał „Greków” z Kościołem i „przewyciężyć schizmę”…

W 1004 r. Bolesław Chrobry wyprawił wysłanników do Rzymu a Jan, wysłuchawszy ich relacji „bez wahania” i „bez wątpienia” zaliczył eremitów benedyktyńskich - tzw. Pięciu Braci Męczenników: Benedykta, Jana, Izaaka, Mateusza i Krystiana, którzy zostali osadzeni przez księcia polskiego Bolesława I Chrobrego w eremie koło Międzyrzecza nad Wartą i tam zamordowani w 1003 r. podczas napadu - w poczet świętych. W drodze powrotnej owi wysłannicy zostali uwięzieni przez Niemców (którzy pod kierunkiem Henryka II oponowali przeciw krokom podejmowanym przez Bolesława, krokom prowadzącym do pełnej niezależności od potężnego sąsiada niemieckiego) i osadzeni w klasztorze w Magdeburgu. Przynajmniej jednemu z nich udało się stamtąd uciec a fakt ten tłumaczył cudowną pomocą świętych męczenników…

Ten pełen energii i inicjatywy papież w 1009 r., w nieznanych okolicznościach, zrezygnował z urzędu papieskiego i został mnichem. Zamieszkał w klasztorze przy bazylice S. Paolo fuori le Mura, gdzie wkrótce zmarł i został pochowany…

Opracowanie oparto na następujących źródłach:

polskich:
pl.wikipedia.org
www.mbkm.pl
pl.wikipedia.org

angielskich:
www.newadvent.org
en.wikipedia.org
www.cfpeople.org
en.allexperts.com
www.gcatholic.com
www.catholic.org

niemieckich:
www.bbkl.de
de.wikipedia.org

Katecheza Benedykta XVI o ruchu z Cluny:
papiez.wiara.pl

HERB WATYKANU; źródło: www.vatican.va
MAPA EUROPY ok. 1000 r.; źródło: www.euratlas.com