MATKA BOŻA CZĘSTOCHOWSKA: kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własneMATKA BOŻA NIEUSTAJĄCEJ POMOCYLOGO PORTALU

Rzymskokatolicka Parafia
pod wezwaniem św. Zygmunta
05-507 Słomczyn
ul. Wiślana 85
dekanat konstanciński
m. i gm. Konstancin-Jeziorna
powiat Piaseczno

św. ZYGMUNT: kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własneśw. ZYGMUNT: XIX w., feretron, kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własne

OTWÓRZCIE DRZWI SZEROKO…

ZAWITKOWSKI, Józef, bp (ur. 1938, Wał, k. Nowego Miasta n. Pilicą)

fragment kazania „Abyście nadzieję mieli”, 2.i.2002, bazylika pw. Świętego Krzyża, Warszawa
całość: tutaj

bp JÓZEF ZAWITKOWSKI; źródło: www.lowiczanin.info

ŚWIETA RODZINA POD DĘBEM: RAFAEL, Sanzio (1483, Urbino - 1520, Rzym), 1518, olejny na desce, 144×110 cm, muzeum Prado, Madryt; źródło: www.wga.hu

Już podzieliliśmy się opłatkiem,
ale […] dla wielu to tylko puste gesty
- dziś już bez treści.
Święta nie są już uwielbieniem Tajemnicy:
A Słowo Ciałem się stało
i zamieszkało między nami
por. J 1, 14.

Nawet życzenia stały się bezbożne:
Zdrówka, bo zdrówko
najważniejsze
- mówią sobie pseudochrześcijanie.

Akurat!
A Bóg już niepotrzebny?

Dzwony, cymbały brzmiące, miedź brzęcząca
i nic.

Nieskończona jeszcze dziejów praca,
nieprzepalony glob sumień
C. K. Norwid.

Więc co mamy czynić,
my, którym Słowo Wcielone dało moc,
abyśmy się stali synami Bożymi?por. Rz 8, 14.

Śpiewajcie jak pierwsi chrześcijanie.
Christus vincit!
Christus regnat!
Christus imperat!

Tempora bona veniunt.
Dobre czasy nadchodzą.

Przychodzi panować Ten,
Który w jasełkach leży
kolęda.

Porzućmy smutek wszelki, bo ziemia drży
i niebo drży od tej Miłości Maleńkiej
Eleni.

Więc, co mamy czynić?

Zło dobrem zwyciężajcie!por. Rz 12, 21
Błogosławcie sobie,
a nie złorzeczcie!
por. Łk 6, 28

Ducha nie gaście!por. 1Tes 5, 19
Jedni drugich
brzemiona noście!
por. Ga 6, 2

Nie ośmieszajcie świętości.
Miejcie jedną myśl
i jedno serce
por. 1 Kor 1, 10.

Obyście byli jednoJ 17, 21
w radiu, w gazecie, w telewizji.
W domu, w szkole, w pracy,
w kościele i na ulicy.

Powróćcie
do pierwszej gorliwości
Nawróćcie się,
abyście byli ocalenipor. Ap 3, 19.

Pamiętajcie, Bracia,
o powołaniu Waszym
por. 1 Kor 1, 26.

Trwajcie na modlitwie
i na łamaniu Chleba
por. Dz 2, 42.
Jedni drugim umywajcie nogi.
Po tym poznają, że jesteście moimi
por. J 13, 14.

Obyś był zimnym, albo gorącym,
ale żeś jest letnim, pocznę cię wyrzucać z ust moich
por. Ap 3, 16.
O nie daj, Boże! […]

Niech nowy rok […]
będzie rokiem dobrej nadziei.

Otwórzcie drzwi szeroko!
Niech wejdzie młody,
Szczęśliwy, błogosławiony,
Boży rok […]

I niech będzie.
i niech trwa. […]

Niech wam Bóg błogosławi.
Niech was prowadzi i strzeże.
Niech was obdarzy Swą łaską.
Niech spojrzy na was z dobrocią
i niech wam błogosławipor. Lb 6, 23

Ten, Który JEST,
Który był, i Który przychodzipor. Ap 4, 8,
bo tylko On jest naszą nadzieją.