MATKA BOŻA CZĘSTOCHOWSKA: kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własneMATKA BOŻA NIEUSTAJĄCEJ POMOCYLOGO PORTALU

Rzymskokatolicka Parafia
pod wezwaniem św. Zygmunta
05-507 Słomczyn
ul. Wiślana 85
dekanat konstanciński
m. i gm. Konstancin-Jeziorna
powiat Piaseczno

św. ZYGMUNT: kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własneśw. ZYGMUNT: XIX w., feretron, kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własne

MALUTKI JEST CZŁOWIEK…

ZAWITKOWSKI, Józef, bp (ur. 1938, Wał, k. Nowego Miasta n. Pilicą)

Zamyślenia serdeczne”, „Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności”, fragm.
całość: tutaj

MADONNA GRANDUCA – RAFAELLO Sanzio (1483, Urbino - 1520, Rzym), 1504, olejny na desce, 84×55 cm, Galleria Palatina (Palazzo Pitti), Florencja; źródło: www.wga.hu

Co to jest mądrość?

Bojaźń Boża jest początkiem mądrości.
Bóg jest Mądrością.

To mówi mądrość Boża:

Poczęta jestem przed pagórkami
nim uczynił - początek pyłu na Ziemi.
Gdy niebo umacniał…
gdy kreślił sklepienia nad wodami,
gdy w górze zawieszał obłoki,
gdy morzu wyznaczał granice,
gdy zakładał fundamenty Ziemi
byłam przy Nim
jak umiłowane dziecko…

Teraz synowie moi, słuchajcie mnie,
słuchajcie moich napomnień.
Bądźcie roztropni!
Szczęśliwy, kto mnie słucha
i codziennie czuwa u moich drzwi.
por. Prz 8, 25-33

O jaki to piękny poemat
Mądrości Boga.

Nie każdy wykształcony jest mądry.
Mędrzec jest pokorny. […]

W czasie Ostatniej Wieczerzy
po umyciu nóg Apostołom
Pan Jezus mówił do nich:

»Wy do Mnie mówicie NauczycieluPanie.
Dobrze mówicie, bo Nim jestem«J 13, 13.

Nauczyciel uczy mądrości,
Mistrz uczy umiejętności.
Można być profesorem nauk medycznych,
a nie umieć leczyć.
Jeszcze trzeba mieć umiejętność.

Malutki jest człowiek
w swej mądrości i umiejętności.

Skarbem wielkim jest
posiąść wiedzę i mądrość.

Ogromna jest wiedza ludzkości.
Zachwycające są dzieła ludzkiej wiedzy,
ale jak jeszcze daleko,
aby pojąć Mądrość Boga.

Jak Cię zrozumieć,Boże,
skoro jesteś Tajemnicą?

Serce Jezusa,
w którym są wszystkie skarby
mądrości i umiejętności,
Tobie cześć i chwała na wieki.

bp JÓZEF ZAWITKOWSKI; źródło: www.ministranci.pl