MATKA BOŻA CZĘSTOCHOWSKA: kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własneMATKA BOŻA NIEUSTAJĄCEJ POMOCYLOGO PORTALU
Rzymskokatolicka Parafia
pod wezwaniem św. Zygmunta
05-507 Słomczyn
ul. Wiślana 85
dekanat konstanciński
m. i gm. Konstancin-Jeziorna
powiat Piaseczno
św. ZYGMUNT: kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własneśw. ZYGMUNT: XIX w., feretron, kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własne

JESZCZE BĘDZIE WOLNA, SPRAWIEDLIWA i WIELKA…

ZAWITKOWSKI, Józef, bp (ur. 1938, Wał, k. Nowego Miasta n. Pilicą)

fragm. kazania w 60-tą rocznicę śmierci generała Władysława Sikorskiego,
15.xi.2003 r., Warszawa, Kolegiata bielańska
całość: >> tutaj <<

gen. WŁADYSŁAW SIKORSKI: ok. 1942; źródło: commons.wikimedia.org

bp JÓZEF ZAWITKOWSKI; źródło: www.e-sochaczew.pl

Gdybym zapomniał Ciebie,
Ojczyzno moja,
moje święte Jeruzalem,
niech przywrze język
do mego podniebienia,
niech uschnie moja prawica,
a Ty Boże na niebie
zapomnij o mnie
ks. P. Skarga.

Niewiele w nas zostało pamięci
Boga, Honoru i Ojczyzny,
tylko wiatr w sztandarach…
Pomieszało się białe z czerwonym
jak powróz
K. J. Węgrzyn.

Jeszcze Polska będzie nową,
wielką i sprawiedliwą.
Jeszcze Europa przypomni sobie
Grunwald, Wiedeń i Warszawę
i Dywizjon 303.

Bo te skrzydła jeszcze grają
jeszcze polskie pieśni znają.
A te skrzydła jak sztandary
niepodległej starej wiary
jeszcze mają blask.
A te skrzydła okrwawione,
w tylu bitwach poranione,
choć zmalały, spopielały,
jeszcze siły nie straciły.
Jeszcze są jak dawniej były.
Jeszcze skrzydła dawnej chwały
mogą unieść nas
E. Bryll.

Jeszcze Bóg otworzy groby
i z wyschniętych prochów
wskrzesi sobie lud doskonałyEz 37, 14.

I powstaną królowie z krypt na Wawelu
i rycerze spod Giewontu,
i powieje ten Wichr szalony
i wrócą lepsze czasygen. W. Sikorski
Już nie będziemy do wroga
strzelali z brylantówK. K. Baczyński,
będzie ludzkość serdecznaC. K. Norwid,
a my będziemy walczyć miłościąK. K. Baczyński.

W obliczu Boga Wszechmogącego
i Najświętszej Maryi Panny
Królowej Korony Polskiej
składam swe ręce
na ten święty krzyż,
znak męki i zbawienia
i przysięgam:
Być wiernym Ojczyźnie mej
Rzeczypospolitej Polskiej,
stać nieugięcie na straży
Jej honoru
i o wyzwolenie Jej z niewoli
walczyć ze wszystkich sił
aż do ofiary mego życia.
Tak mi dopomóż Bóg.

Amen.

WJAZD J. PIŁSUDSKIEGO DO KIELC 12.VIII.1914: BATOWSKI, Stanisław Kaczor (1866, Lwów – 1946, Lwów), 1935, olejny na płótnie, 180x211cm, Muzeum Narodowe, Kielce; źródło: www.pinakoteka.zascianek.pl