MATKA BOŻA CZĘSTOCHOWSKA: kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własneMATKA BOŻA NIEUSTAJĄCEJ POMOCYLOGO PORTALU
Rzymskokatolicka Parafia
pod wezwaniem św. Zygmunta
05-507 Słomczyn
ul. Wiślana 85
dekanat konstanciński
m. i gm. Konstancin-Jeziorna
powiat Piaseczno
św. ZYGMUNT: kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własneśw. ZYGMUNT: XIX w., feretron, kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własne

SURSUM CORDA!

ZAWITKOWSKI, Józef, bp (ur. 1938, Wał, k. Nowego Miasta n. Pilicą)

fragm. kazania „Ci w białych szatach - kim są?”,
Warszawa, bazylika św. Krzyża, 1 listopada 1981 r.
całość: >> tutaj <<

bp JÓZEF ZAWITKOWSKI; źródło: www.radiomaryja.pl

Zostało dla nas tylko to ostatnie błogosławieństwo,
że nam „urągają i prześladują…Mt 5, 11
i „mówią kłamliwie wszystko złeMt 5, 11 na nas z Twego powodu,
a Ty nam każesz cieszyć się i radować,
bo nasza „nagroda wielka jest w niebieŁk 6, 23.

I staję jako pielgrzym z grudką polskiej ziemi, którą mam w szkaplerzu,
i rzucam ją pod krzyże w Poznaniu i w Gdańsku,
gdzie ukrzyżowano nam nadzieję,
i modlę się za tych, co „prosto do nieba czwórkami szliK.I. Gałczyński
i za tych, co szli na śmierć „po kolei,
Jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec
J. Słowacki.

Zawiesiliśmy lutnie nasze na topolachpor. Ps 137[136], 2
jak ci, co opuścili tę ziemię – ojczyznę
dla chleba, panie, dla chlebaM. Bałucki.

Nie, kochani. Tak dziś nam modlić się nie wolno!

I taka modlitwa jest dziś pokusą.
A dziś jest święto nadziei!
Przecież ponad mogiłami jest Chrystus,
który pyta dziś Piotra: „Czemu zwątpiłeś?Mt 14, 31
i do apostołów mówi: „Odwagi! Ja jestem, nie bójcie sięMt 14, 31.27.

Podnieście głowy wasze ku górom,
skąd przyjdzie ocalenie waszepor. Ps 121[120], 1.

A w niebie jest Matka, która słowami Marii Konopnickiej woła:

Nigdym ja ciebie, ludu, nie rzuciła,
Nigdym ci mego nie odjęła lica,
Ja - po dawnemu - moc twoja i siła!
… Bogurodzica!
Bogarodzica, M. Konopnicka

I są ci, którzy żebrzą Królowę słowami Cypriana Kamila Norwida:

Maryjo, Pani Aniołów! - u Ciebie
O Twej korony prosim zmartwychwstanie --
A niech się wola Syna Twego stanie
Na ziemi - naszej, tak, jako jest w Niebie.
Maryjo…, C. K. Norwid

I ci, co siewami Juliana Tuwima błagają:

Daj nam uprzątnąć dom ojczysty
Tak z naszych zgliszcz i ruin świętych
Jak z grzechów naszych, win przeklętych:
Niech będzie biedny, ale czysty (…)
Przywróć nam chleb z polskiego pola (…)
Głupcom odejmij dar marzenia,
A sny szlachetnych ucieleśnij …
Modlitwa, fragm. Kwiaty Polskie, J. Tuwim

I ci, polegli niepokonani, śpiewają partyzancką modlitwę:

Takiej Ojczyzny daj nam dożyć, Boże,
i znowu klęknąć w progu naszych chat.
Wiemy, że dobroć Twa rozwalić może
gmachy obłudy w plątaninie krat.
Ojczyzno Moja, fragm.

I Piotr Skarga, co jak prorok, upominając króla i senatorów,
przysięga Bogu słowami psalmu:

Jeśli cię zapomnę, ojczyzno miła moja
i Hieruzalem moje,
niech zapomnę prawice ręki swojej.
Niech język mój przyschnie do ust moich,
jeśli pomnieć na cię nie będę,
a jeśli cię na czele wszystkich pociech moich
nie położę.
por. Ps 137 [136], 5

A Chrystus, ten w chwale,
taki podobny do tego sprzed kościoła Świętego Krzyża w Warszawie,
wskazuje prawicą Krakowskie Przedmieście i woła:

Sursum corda!
W górę serca
….

KRZYŻ W ZADYMCE: CHEŁMOŃSKI, Józef (1849, Boczki k. Łowicza – 1914, Kuklówka k. Grodziska Maz.), 1907, olej na płótnie, 137x106 cm, Muzeum Narodowe w Warszawie; źródło: www.pinakoteka.zascianek.pl