MATKA BOŻA CZĘSTOCHOWSKA: kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własneMATKA BOŻA NIEUSTAJĄCEJ POMOCYLOGO PORTALU

Rzymskokatolicka Parafia
pod wezwaniem św. Zygmunta
05-507 Słomczyn
ul. Wiślana 85
dekanat konstanciński
m. i gm. Konstancin-Jeziorna
powiat Piaseczno

św. ZYGMUNT: kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własneśw. ZYGMUNT: XIX w., feretron, kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własne

Valid XHTML 1.0 Strict

inne wiersze nieznanych twórców
TUTAJ

ODDAJ SIĘ, LECHU, W OPIEKĘ MARYI…

Pieśń Konfederacji Barskiej do Najświętszej Panny…

nieznany mistrz słowa

XVIII w., fragm.

wszystkie nasze wiersze
TUTAJ

KRZYŻ KONFEDERACJI BARSKIEJ: zdobienie nad wejściem do kaplicy Pamięci Narodu, Jasna Góra; źródło: pl.wikipedia.org

Oddaj się, Lechu, w opiekę Maryi,
Udaj się pod cień tej ślicznej liliji!
Ona–ć największe przykrości osłodzi,
Przy Niej ci żądne nieszczęście nie szkodzi.

Kto Jej swe sprawy szczerze konsekruje,
W każdej przygodzie łatwo tryumfuje,
Trzonem jest łaski ludziom utrapionym,
Wdzięczną pociechą kłopotem ściśnionym.

I da zwycięstwo, co było wątpliwe,
Umocni serca w utarczce trwożliwe,
Nieraz Jej Polska pomocy doznała,
Gdy nieprzyjaciół strasznych zwyciężała.

Wszak nieraz starła Turczynowi rogi,
Rzucała księżyc pod zwycięskie nogi,
Pamiętna zawsze o Polskiej Koronie
Klejnot wolności ma w swojej obronie.

Nigdzie się schornić bezpieczniej możemy,
Jak gdy się pod Twą opiekę garniemy,
Raturnek pewny, ucieczka bezpieczna,
Nadzieja wszelka, obrona skuteczna.

Przy Twym, o Panno miłosierdzia, tronie
Spoczynek na Twym macierzyńskim łonie,
Ratuj rycerstwo pracujące w boju,
A po wygranej użycz nam pokoju!

MODLITWA KONFEDERATÓW BARSKICH przed BITWĄ pod LANCKORONĄ: GROTTGER, Artur (1837, Ottyniowice na Podolu - 1867, Amélie-les-Bains), 1863, olejny na płótnie, 127x222cm, własność prywatna; źródło: www.pinakoteka.zascianek.pl