MATKA BOŻA CZĘSTOCHOWSKA: kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własneMATKA BOŻA NIEUSTAJĄCEJ POMOCYLOGO PORTALU

Rzymskokatolicka Parafia
pod wezwaniem św. Zygmunta
05-507 Słomczyn
ul. Wiślana 85
dekanat konstanciński
m. i gm. Konstancin-Jeziorna
powiat Piaseczno

św. ZYGMUNT: kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własneśw. ZYGMUNT: XIX w., feretron, kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własne

Valid XHTML 1.0 Strict

inne wiersze nieznanych twórców
TUTAJ

ARCHANJOŁA POSŁAŁ…

nieznany mistrz słowa

całość z objaśnieniami: TUTAJ

wszystkie nasze wiersze
TUTAJ

Archanjoła posłał,
Ktory moc boską miał;
Do Panny Maryjej
Poselstwo wyrzec miał
Miłośnik człowieczy.

Nie mgły to był poseł,
Co to dla nas był zszedł.
Prawo przyrodzone
Jest było złamane
W dziewicy Maryjej.

Naturę przewyższa
Moc mocnego Boga.
Kroluje i panuje,
I grzechy jich zgładza
Z pośrzodku swych ludzi.

Pyszne z wysokości,
Gdy przydzie, rozproszy;
Powyższone głowy
Swą mocą je stłumi
Ten walecznik mocny.

Książę tego świata,
Gdy przydzie, precz wyprząta;
A Matce swej cześć da,
Gdzież krolewstwo swe ma
U Boga miłego.

Powiedz-że pośle,
Kto to poselstwo śle?
Wyjaw, co skrytego
Zakonu Starego
Z urzędu swojego.

Przystąp ku Pannie,
Pozdrow ją pokornie:
Pełna jeś miłości,
Bog przy twej czystości,
Nie racz być lękliwa
.

Racz Boży skarb przyjąć,
Panno, w tym pewna bądź;
W tej cielnej czystości
Będziesz tako trwała,
Jednoś przyzwoliła
”.

Gdyć to usłyszała,
Panna przyzwoliła,
Posłowi uwierzyła;
Natychmiast poczęła
Przez Syna dziwnego,

Rajca wszechmocnego,
Plemienia ludzkiego,
Mądrość Syna jego,
Dar Ducha Świętego
W tej wierze trwałego.

Ktory nam raczy dać
Od naszych grzechow wstać,
Swą łaskę otrzymać,
S nim wiecznie krolować
Do wieku wiecznego.

Amen.

ZWIASTOWANIE: MISTRZ JERZY, 1517, Muzeum Książąt Czartoryskich, Kraków; źródło: www.zrodlo.krakow.pl