MATKA BOŻA CZĘSTOCHOWSKA: kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własneMATKA BOŻA NIEUSTAJĄCEJ POMOCYLOGO PORTALU

Rzymskokatolicka Parafia
pod wezwaniem św. Zygmunta
05-507 Słomczyn
ul. Wiślana 85
dekanat konstanciński
m. i gm. Konstancin-Jeziorna
powiat Piaseczno

św. ZYGMUNT: kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własneśw. ZYGMUNT: XIX w., feretron, kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własne

inne wizerunki
Matki Bożej „Solidarności

TUTAJ

Niezwykłe polskie wizerunki Matki Bożej

MATKA BOŻA INTERNOWANYCH — „SOLIDARNOŚCI

Czas i miejsce powstania: 1982, Rzeszów - Załęże

Lokalizacja: Watykan

pełna lista

TUTAJ

Łącza do niezwykłego wizerunku Matki Bożej (a także wydarzeń z Nim związanych):

  • MATKA BOŻA INTERNOWANYCH - Piotr CHODOROWICZ (1954, Nowy Targ – 2011, Nowy Targ), 1982, Załęże kredki, pasta do butów, pasta do zębów, Watykan; źródło: www.nowytarg.pl
  • MATKA BOŻA INTERNOWANYCH - Piotr CHODOROWICZ (1954, Nowy Targ – 2011, Nowy Targ), 1982, Załęże kredki, pasta do butów, pasta do zębów, Watykan; źródło: www.rzeszow.pl
  • MATKA BOŻA INTERNOWANYCH - Piotr CHODOROWICZ (1954, Nowy Targ – 2011, Nowy Targ), 1982, Załęże kredki, pasta do butów, pasta do zębów, Watykan; źródło: www.strzelec.erzeszow.pl
  • MATKA BOŻA INTERNOWANYCH - Piotr CHODOROWICZ (1954, Nowy Targ – 2011, Nowy Targ), kartka pocztowa, obóz dla internowanych, Rzeszów-Załęże; źródło: www.rzeszow.pl
  • MATKA BOŻA INTERNOWANYCH - Piotr CHODOROWICZ (1954, Nowy Targ – 2011, Nowy Targ), kartka pocztowa, obóz dla internowanych, Rzeszów-Załęże; źródło: pismoprofile.com
  • CHRYSTUS z ZAŁĘŻA - inny wiezerunek z obozu koncentracyjnego Rzeszów-Załęże; źródło: www.cudaboze.pl
  • MATKA BOŻA INTERNOWANYCH - 22.vi.1983, darowanie Wizerunku Janowi Pawłowi II, Kraków-Błonia; źródło: www.solidarnosc.krakow.pl

Nocą 13.xii.1981 r. rosyjscy namiestnicy polskiej republiki prl, kierowani przez tow. Jaruzelskiego, ogłosili i wprowadzili na terenie całego kraju stan wojenny. Tysiące działaczy i kierownictwo istniejącej od ponad roku legalnie „Solidarności”, związku zawodowego, który liczył około 10 milionów członków, zostało zatrzymanych i internowanych.

Rozpoczął się jeden z najczarniejszych okresów naszej historii…

Na Podkarpaciu zbrodnicze władze zorganizowały cztery ośrodki internowania: dla mężczyzn w zakładach karnych w Nowym Łupkowie, Uhercach Mineralnych oraz w nowo otwartym w 1980 r. więzieniuRzeszowie–Załężu, dla kobiet w zakładzie karnym w Nisku.

Miejscem, gdzie uwięziono największą liczbę prominentnych działaczy „Solidarności” z terenu Polski południowo–wschodniej był zakład karny w Załężu.

Wśród wielu osób przetrzymywanych w Załężu, obok grupy z rzeszowskiego regionuSolidarności”, wyróżniało się liczne grono działaczy „Solidarnościregionu Małopolska. Wśród nich był artysta plastyk, absolwent krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, mieszkaniec Nowego Targu, Piotr Chodorowicz (1954, Nowy Targ — 2011, Nowy Targ).

W iv.1982 r., kiedy władze komunazistowskie trochę złagodziły reżim więzienny, otwarto cele i umożliwiono kontaktowanie się internowanych pomiędzy sobą. Ich spotkania na II Oddziale w Załężu, gdzie większość osadzonych stanowili mieszkańcy Małopolski, odbywały się w czytelni i bibliotece. I wówczas to Piotr Chodorowicz podjął się namalowania obrazu Matki Bożej Załęskiej, Patronki Internowanych.

Obraz powstał na arkuszu papieru pakowego i wykonany został tym, czym artysta dysponował: kredkami, pastą do butów, pastą do zębów… Miał 70×100 cm.

Więzień–artysta przywołał z wyobraźni Matkę Bożą Częstochowską, z dwoma charakterystycznymi rysami na twarzy po cięciach heretyków przed wiekami, o smutnej acz łagodnej twarzy, z Dzieciątkiem na ręku. Dzięciątko Jezus swoją prawą rączką wskazuje na Nią, Królową Polski, w charakterystycznym geście owych lat — palcem wskazującym i serdecznym ustawionym w kształcie litery V, wykorzystywanym w czasie II wojny światowej przez Aliantów na zachodzie dla oznaczenia ang. Victory”, czyli zwycięstwa. Był to gest, którym miliony Polaków identyfikowało się w czasie Mszy św. — jedynych publicznych zgromadzeń dozwolnych przez komunazistowskich oprawców — na przykład podczas Mszy św. za Ojczyznę odprawianych w kościele pw. św. Stanisława KostkiWarszawie przez bł. Jerzego Aleksandra Popiełuszkę (1947, Okopy — 1984, Włocławek), a także podczas pielgrzymek papieskich. Był to znak zakazanej przez władze podziemnej „Solidarności”…

Po ukończeniu i oprawieniu Wizerunek został zawieszony w świetlicy II Oddziału i tam, przed Nim, odbywały się modlitwy internowanych – indywidualne, jak i grupowe. Przed Madonną Solidarności odprawiane były także, przez duszpasterzy odwiedzających internowanych, Msze św.

Gdy komunaziści znieśli rygory stanu wojennego (formalnie „zawieszono” jego obowiązywanie 31.xii.1982 r., a „zniesiono22.vii.1983 r.), nie wycofując aliści licznych represyjnych praw ustanowionych przez tzw. sejm prl w czasie jego trwania, liczni zatrzymani działacze „Solidarności” powrócili do swoich domów. Nie wszyscy wszelako — niektórzy, z wyrokami sądowymi, trafili z obozów internowania do więzień.

Z obozu koncentracyjnego w Załężu, po „zawieszeniu” obowiązywania stanu wojennego, zwolniony został także i Piotr Chodorowicz. Wraz z nim Załęże opuścił także Wizerunek Madonny. Jak to się stało — czy nielegalnie przeszmuglowano Go poza mury więzienne, czy też po prostu Go wyniesiono — nie wiadomo. W każdym razie zawieziono Go do Krakowa.

Jeszcze przed formalnym „zniesieniem” stanu wojennego miała miejsce druga pielgrzymka Ojca św. Jana Pawła II (1920, Wadowice — 2005, Watykan) do Ojczyzny. I wówczas, 22.vi.1983 r., podczas uroczystej Mszy św. na krakowskich Błoniach działacze nielegalnej wówczas „Solidarności” Regionu Małopolska wręczyli Ojcu Świętemu oryginał Obrazu powstałego w obozie w Załężu.

Jan Paweł II mówił wówczas:

Pragnę […] wyznać wraz z wami prawdę o Dobrym Pasterzu na tle […] [sześciu] wieków przedziwnej obecności Bogarodzicy w tym Wizerunku, który nas wszystkich duchowo zespala i jednoczy — czyż to nie dzieło Dobrego Pasterza? Wszak wiemy, że troszczy się On nade wszystko o zachowanie jedności swej owczarni. Troszczy się o to, ażeby nikt nie zginął — i sam szuka zagubionej owcy.

 […] Jezusie Chrystusie człowiek powołany jest do zwycięstwa […].

 […] Do zwycięstwa powołany jest każdy człowiek. I powołany jest każdy Polak, który wpatruje się w przykłady swoich świętych i błogosławionych, […] [znaku] mocy, która płynie od Chrystusa — Dobrego Pasterza. Tej mocy, która jest potężniejsza od każdej ludzkiej słabości — i od każdej, choćby najtrudniejszej sytuacji, nie wyłączając przemocy. Proszę was, abyście te słabości, grzechy, wady, sytuacje, nazywali po imieniu. Abyście z nimi wciąż się zmagali. Abyście nie pozwolili się pochłonąć fali demoralizacji, zobojętnienia, upadku ducha. Dlatego patrzcie wciąż w oczy Dobrego Pasterza:

Chociażbym chodził ciemną doliną,
zła się nie ulęknę,
bo Ty jesteś ze mną

Ps 23 [22], 4.

Ukoronowanej Matce mówimy [zaś] słowami pieśni: ‘Wiary ojców bronić będziem pod tym znakiem’, ale bardziej jeszcze prosimy, by Ona sama strzegła tej wiary w nas i w przyszłych pokoleniach, byśmy przeniesieni do królestwa umiłowanego Syna, trwali w nim i dostępowali Odkupienia ‑ odpuszczenia grzechów, by nic nie zdołało zagasić w nas tej nadziei”.

Wówczas nie zdołało. Oby i dziś też nie zdołało zgasić…

A Matka Boża Załęska? Jak się wydaje decyzją św. Jana Pawła II obraz Matki Bożej Załęskiej trafił wraz z Następcą św. Piotra do Rzymu, na Watykan.

Cztery lata później, 10.vi.1987 r., w czasie Mszy św. odprawianej przez św. Jana Pawła II w Tarnowie, podczas trzeciej pielgrzmki Ojca św. do Ojczyzny, działacze rzeszowskiej „Solidarności” wśród darów ofiarnych wręczyli także klaser znaczków i okolicznościowych kopert „Poczty Podziemnej” i „Poczty Internowanych”, dowiezionych potajemnie, w obawie przed tajniakami komunazistowskimi — stosując metody konspiracyjne, zamieniając samochody, i ludzi, którym cenny depozyt został powierzony. Na jednym ze znaczków widniała Matka Boża Internowanych z Załęża

Motyw Matki Bożej Załęskiej Patronki Internowanych był zresztą wykorzystywany wówczas dość często. Pojawiał się na pamiątkach przygotowywanych przez byłych internowanych z okazji różnych uroczystości.

W dziesiątą rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, 13.xii.1991 r., w czasie uroczystej Mszy św. w kaplicy więzienia w Załężu byli internowani, w tym Piotr Chodorowicz, wręczyli inicjatorowi i organizatorowi duszpasterstwa więziennego, pierwszemu kapelanowi internowanych w Załężu, ks. Stanisławowi Władysławowi Słowikowi (ur. 1950), jako wotum — dar wotywny — replikę Matki Boskiej Załęskiej. Obraz został uroczyście zawieszony w załęskiej kaplicy. Wydano także okolicznościowy obrazek, autorstwa Wojciecha Kopcia (ur. 1977, Rzeszów), wówczas ucznia 7 klasy szkoły podstawowej w Krasnem, dziś artysty i architekta…

Pięć lat później, w 15 rocznicę zbrodniczego „stanu wojennego” Mszy św. okolicznościowej w Załężu przewodniczył ówczesny ordynariusz rzeszowski, bp Kazimierz Górny (ur. 1937, Lubień). Pamiątką tej uroczystości jest barwny obrazek z wizerunkiem Załęskiej Pani. Podobne wydarzenie miało miejsce 15.xii.2001 r., w 20 rocznicę stanu wojennego…

Solidarność” pozostawiła po sobie niewiele podobnych pamiątek. Może warto pomyśleć o sprowadzeniu oryginału wizerunki Pani Solidarności z Watykanu i umieszczeniu Jej w powstającej świątyni pw. Opatrzności Bożej w Warszawie?

Jest to szczególnie ważne, gdy słowami poety:

Kary nie będzie dla przeciętnych drani,
I lud ofiary złoży nadaremnie.
Morderców będą grzebać z honorami
Na bruku ulic nędza się wylęgnie.

Wróżba”, Jacek Kaczmarski

Kary zaiste nie było i morderców „grzebie się z honorami”. Obowiązującą przestrogą pozostają też ostatnie słowa z tego samego wiersza:

Nieistniejące w milczeniu narasta,
Aż prezydenci i gwiazd korce bledną,
Coś się na pewno wydarzy – to jasne,
Ale nam wtedy będzie wszystko jedno…

Oby tak się nie stało…

Posłuchajmy „Modlitwy Podziemniaków”:

  • MODLITWA - PODZIEMNIACY; źródło: www.youtube.com

Popatrzmy na krótki reportaż o miejscach internowania w 1981-2 r. na Podkarpaciu:

  • PODKARPANIE - MIEJSCA INTERNOWANIA; źródło: www.youtube.com

Pochylmy się nad słowami homilii Jana Pawła II w czasie Mszy św. beatyfikacyjnej o. Rafała KalinowskiegoBrata Alberta – Adama Chmielowskiego, odprawionej na Błoniach w Krakowie, 22.vi.1983 r.:

Adresy związane z Wizerunkiem:

Watykan

Zakład Karny w Rzeszowie-Załężu
ul. Załęska 76
35-322 Rzeszów

Mapa miejsc związanych z Wizerunkiem:

  • GoogleMap

Opracowanie oparto na następujących źródłach:

polskich: