MATKA BOŻA CZĘSTOCHOWSKA: kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własneMATKA BOŻA NIEUSTAJĄCEJ POMOCYLOGO PORTALU

Rzymskokatolicka Parafia
pod wezwaniem św. Zygmunta
05-507 Słomczyn
ul. Wiślana 85
dekanat konstanciński
m. i gm. Konstancin-Jeziorna
powiat Piaseczno

św. ZYGMUNT: kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własneśw. ZYGMUNT: XIX w., feretron, kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własne

Valid XHTML 1.0 Strict

Sprzed ołtarzy we Wrześniu wyrwani,
Gdy wróg wdarł się z zachodu i wschodu,
Przed Ojczyzną egzamin zdawali
Z teologii obrony Narodu.

Pokolenie kapłanów – żołnierzy
Przeszło z Polską przez lata ponure,
Żeby złu sprawiedliwość wymierzyć
Trzeba nazwać sutannę mundurem.

Szli do walki spokojni i dumni,
Może tylko cokolwiek zbyt bladzi —
Jak dziewczynki do Pierwszej Komunii,
Naprzód chłopcy, niech Bóg was prowadzi!

Gott mit uns” — więc czy z nimi, czy z nami?
Europa na Krzyż nas przybiła!
»Elloi, Elloi lamma Sabahtani«!
Nocą Hostia zwątpieniem krwawiła…

Wszystkie fronty i Armia Krajowa…
Oświęcimie, Kołymy, Katynie,
Rzeź Powstania… Jałtańska — tak! — zmowa,
Grobów, ruin, kanałów Świątynie.

Pokolenie kapłanów – żołnierzy —
Krematoriów i łagrów ołtarze!
A kto piekło na ziemi już przeżył,
Celę śmierci stalinizm mu wskaże…

Pokolenie żołnierzy – kapłanów
Broń modlitwy i ostrą broń w podłość
Wymierzyło, by z zagłady planów
Ludzkie dusze ocalić i godność!

Pokolenie kapłanów – żołnierzy
Roman Kołakowski

BIAŁA KSIĘGA
Martyrologium duchowieństwa — Polska
XX w. (lata 1914–1989)

WHITE BOOK
Martyrology of the clergy — Poland
XX century (1914–1989)

„in odium fidei”

WPROWADZENIE / INTRODUCTION

WYJAŚNIENIA / DETAILS

ŹRÓDŁA / SOURCES

DOBRE SŁOWA … / COMMENDATIONS …

LIST do ADMINISTRATORA / WRITE to ADMIN

pełna lista / full list
MARTYROLOGIUM DUCHOWIEŃSTWA - POLSKA - XX w.: linki do PEŁNEJ LISTY - WERSJA POLSKApo polskuz przeszukiwaniem
po pierwszej literze
nazwiska
z przeszukiwaniem
po wybranych kategoriach
(javascript)
MARTYROLOGY of the CLERGY - POLAND: links to FULL LIST - ENGLISH VERSIONin englishsearch by
surname's first letter
search by
extended categories
(javascript)

Right from the altars in September wrested,
When enemy invaded from east and west,
Watched by suffering Homeland had to pass
Nation’s defense foremost theology test.

Generation of priests – soldiers
Marched with Poland through dark years,
Meting out justice to the evils
And turning cassocks into uniforms.

Walked calm and proud into a fight,
Though a bit on a pale side —
As the girls for their First Communion,
Go on, boys, may the God be with you!

Gott mit uns” — with them then or with us?
Europe has crucified us!
»Elloi, Elloi lamma Sabakhtani«!
At nights Holy Host bled drops of doubts…

On all fronts and Home Army…
Auschwitz, Kolyma, Katyń forest,
Uprising massacres… Yalta! — pact — oh yes!
Graves, ruins, sewers’ Temples.

Generation of priests – soldiers —
Crematoria and Gulag temples!
Those that survived hell on earth
At Commies prisons faced death cells…

Generation of soldiers – priests
Prayer weapon and sharp weapon aimed
At villainy, to save human souls
And dignity from extermination plans!

Generation of priests – soldiers”,
Roman Kołakowski