MATKA BOŻA CZĘSTOCHOWSKA: kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własneMATKA BOŻA NIEUSTAJĄCEJ POMOCYLOGO PORTALU
Rzymskokatolicka Parafia
pod wezwaniem św. Zygmunta
05-507 Słomczyn
ul. Wiślana 85
dekanat konstanciński
m. i gm. Konstancin-Jeziorna
powiat Piaseczno
św. ZYGMUNT: kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własneśw. ZYGMUNT: XIX w., feretron, kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własne

GP nr 372
Kliknij na obrazek lub TU by pobrać kopię w formacie pdf

Herma św. Zygmunta, PłockStylizowany tytuł gazetkiChrystus, Grottget Artur
Gazetka Parafialna parafii św. Zygmunta w Słomczynie
Nr XXII/2009 (372) : Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, 31 maja 2009

WSZYSCYŚMY ZOSTALI NAPOJENI JEDNYM DUCHEM1 Kor 12, 13

A w numerze:

 • Niedzielne czytania z Pisma św.
 • Ilustracją czytań może być obraz PIĘĆDZIESIĄTNICA [wg BENING, Simon (ok. 1483, Gandawa – 1561, Brugia), ok. 1500-25, miniatura na welinie, w: Godzinki Rzymskie, Museum Meermanno Westreenianum, Haga; źródło: collecties.meermanno.nl]
 • Komentarz z Katechizmu Kościoła Katolickiego: w tym tygodniu KKK 264
 • Posłanie Ducha Świętego przez Ojca w imieniu SynaPor. J 14, 26 i przez Syna „od OjcaJ 15, 26 objawia, że jest On z Ojcem i Synem tym samym jedynym Bogiem. „(Duch Święty) z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę”.
 • Ogłoszenia Parafialne
 • Patron Tygodnia: św. MARCELIN i PIOTR, męczennicy (2 czerwca)
 • ODDAJ SIĘ, LECHU, W OPIEKĘ MARYI…
  Pieśń Konfederacji Barskiej do Najświętszej Panny, XVIII w., fragm.

  Oddaj się, Lechu, w opiekę Maryi,
  Udaj się pod cień tej ślicznej liliji!
  Ona-ć największe przykrości osłodzi,
  Przy niej ci żądne nieszczęście nie szkodzi.

  Kto Jej swe sprawy szczerze konsekruje,
  W każdej przygodzie łatwo tryumfuje,
  Trzonem jest łaski ludziom utrapionym,
  Wdzięczną pociechą kłopotem ściśnionym.

  I da zwycięstwo, co było wątpliwe,
  Umocni serca w utarczce trwożliwe,
  Nieraz Jej Polska pomocy doznała,
  Gdy nieprzyjaciół strasznych zwyciężała.

  Wszak nieraz starła Turczynowi rogi,
  Rzucała księżyc pod zwycięskie nogi,
  Pamiętna zawsze o Polskiej Koronie
  Klejnot wolności ma w swojej obronie.

  Nigdzie się schornić bezpieczniej możemy,
  Jak gdy się pod Twą opiekę garniemy,
  Raturnek pewny, ucieczka bezpieczna,
  Nadzieja wszelka, obrona skuteczna.

  Przy Twym, o Panno miłosierdzia, tronie
  Spoczynek na Twym macierzyńskim łonie,
  Ratuj rycerstwo pracujące w boju,
  A po wygranej użycz nam pokoju!