św. ZYGMUNTLOGO PORTALU
Rzymskokatolicka Parafia
pod wezwaniem św. Zygmunta
05-507 Słomczyn
ul. Wiślana 85
dekanat konstanciński
m. i gm. Konstancin-Jeziorna
powiat Piaseczno
MATKA BOŻA CZĘSTOCHOWSKAMATKA BOŻA NIEUSTAJĄCEJ POMOCY

GP nr 358
Kliknij na obrazek lub TU by pobrać kopię w formacie pdf

Herma św. Zygmunta, PłockStylizowany tytuł gazetkiChrystus, Grottget Artur
Gazetka Parafialna parafii św. Zygmunta w Słomczynie
Nr VIII/2009 (358) : 22 lutego 2009

» SYN CZŁOWIECZY MA NA ZIEMI WŁADZĘ ODPUSZCZANIA GRZECHÓW«1 Kor 10,31

A w numerze:

 • Niedzielne czytania z Pisma św.
 • Ilustracją czytań może obraz CHRYSTUS UZDRAWIAJĄCYH PARALITYKA [CAROLSFELD, Julius Schnorr von (1794, Lipsk – 1872, Drezno)]
 • Komentarz z Katechizmu Kościoła Katolickiego: w tym tygodniu KKK 1484
 • "Indywidualna i integralna spowiedź oraz rozgrzeszenie stanowią jedyny zwyczajny sposób, przez który wierni dostępują pojednania z Bogiem i Kościołem, chyba że zwalnia ich od tego niemożliwość fizyczna lub moralna". Jest to uzasadnione, gdyż Chrystus działa w każdym sakramencie; zwraca się osobiście do każdego grzesznika: »Synu, odpuszczają ci się twoje grzechy«Mk 2, 5; On jest lekarzem pochylającym się nad każdym chorym, który Go potrzebuje, by zostać uzdrowionym; podnosi każdego i na nowo włącza do komunii braterskiej. Dlatego spowiedź osobista jest najbardziej wymowną formą pojednania z Bogiem i Kościołem.
 • Ogłoszenia Parafialne
 • Patron Tygodnia: św. IZABELA FRANCUSKA, dziewica (23 lutego)
 • Najpiękniejszym darem Izabeli było założenie nowej rodziny zakonnej w Longchamp, w lasku Rouvray, koło Paryża w 1255. Siostry tegoż klasztoru (ukończonego już w 1259) obrały sobie za cel ćwiczenie się w cnocie pokory, by w ten sposób naśladować Najświętszą Maryję Pannę. Klasztor przyjął nazwę Pokory Błogosławionej Maryi Dziewicy (Monasterium Humilitatis B. Mariæ Virginis). Pierwszą regułę, opartą o złagodzoną regułę św. Klary (klarysek) - siostry mogły posiadać majątek - Izabela ułożyła z pomocą franciszkanina Mansuetusa. Później ją zmieniła a papież Urban IV zatwierdził zmiany w 1263 nadając siostrom nazwę Sorores Ordinis humilium ancillarum Beatissimae Mariae Virginis (siostry pokornego zakonu sług Najświętszej Dziewicy), co wskazuje na bliską łączność z zakonem braci mniejszych…
 • Polskie Madonny (113): MATKA BOŻA TRÓJCY ŚWIĘTEJ z SEJN
 • Madonnę z Sejn zawdzięczamy nieznanemu rzeźbiarzowi z Prus, gdzieś na przełomie XIV i XV w., w okresie panowania zakonu krzyżackiego. O pochodzeniu świadczą sylwetki dwóch mnichów - krzyżaków, prawdopodobnie fundatorów dzieła, klęczących przed Panią Świata. W XVI w., w czasach szalejącej w Prusach reformacji, z kościołów usuwano wizerunki nawiązujące do kultu Najświętszej Maryi Panny – jeśli w przystępie fanatyzmu ich nie zniszczono, to sprzedawano lub porzucano gdzieś w magazynach… Jeden z nich, prawdopodobnie ze składnicy w Królewcu, nabył Jerzy Grudziński, właściciel dóbr w okolicy dzisiejszych Sejn, który w 1602 wybudował drewniany kościół na wzgórzu, nad zakolem rzeki Sejny, wcześniej sprowadzając do Sejn dominikanów z Wilna…
 • Poczet Papieży (136): BENEDYKT VII
 • Przewodniczył licznym synodom, poświęconym reformie kluniackiej, monastycyzmowi, który w ówczesnych czasach wyznaczał granice cywilizacji. W 981 na synodzie w bazylice św. Piotra opowiedział się przeciwko symonii (świętokupstwu). Popierał dzieło chrystianizacji Słowian… Przydzielił bp Dietrichowi Kościół tytularny SS. Quatro Coronati na Monte Caelio (pierwszy przypadek nadania kościoła tytularnego w Rzymie cudzoziemcowi). Wspomagał też „nieszczęśliwą prowincję afrykańską” wyświęcając diakonów chętnych pracować w Kartaginie, już wtedy w rękach hord muzułmańskich. Za jego pontyfikatu rozpoczęły się systematyczne wizyty dostojników Kościoła w ramach tzw. ad limina apostolorum, czyli wizyty u grobów Świętych Apostołów Piotra i Pawła…