MATKA BOŻA CZĘSTOCHOWSKA: kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własneMATKA BOŻA NIEUSTAJĄCEJ POMOCYLOGO PORTALU

Rzymskokatolicka Parafia
pod wezwaniem św. Zygmunta
05-507 Słomczyn
ul. Wiślana 85
dekanat konstanciński
m. i gm. Konstancin-Jeziorna
powiat Piaseczno

św. ZYGMUNT: kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własneśw. ZYGMUNT: XIX w., feretron, kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własne

poprzednie

Middelburg (1374)

Znaki Eucharystyczne
(pełna lista: tutaj)

ROZLANE WINO

miejsce wydarzenia: BOXTEL

rok wydarzenia: 1379

następne

Wilsnack (1383)

Łącza do ilustracji dzieł sztuki związanych z wydarzeniem:

 • CUDOWNY KORPORAŁ z BOXTEL: ; źródło: bloedprocessieboxtel.ifrom.nl
 • ROZLANE WINO: 1605, panel walizeczki do przenoszenia relikwii z Boxtel, kościół św. Katarzyny, Hoogstraten; źródło: bloedprocessieboxtel.ifrom.nl
 • CUD w BOXTEL: 1605, panel walizeczki do przenoszenia relikwii z Boxtel, kościół św. Katarzyny, Hoogstraten; źródło: bloedprocessieboxtel.ifrom.nl
 • PRANIE PŁÓCIEN: 1605, panel walizeczki do przenoszenia relikwii z Boxtel, kościół św. Katarzyny, Hoogstraten; źródło: bloedprocessieboxtel.ifrom.nl
 • WYZNANIE: 1605, panel walizeczki do przenoszenia relikwii z Boxtel, kościół św. Katarzyny, Hoogstraten; źródło: bloedprocessieboxtel.ifrom.nl
 • CUD w BOXTEL: święty obrazek, XIXw.?; źródło: www.bloedprocessie.nl
 • CUD w BOXTEL: święty obrazek, pocz. XX w.(?); źródło: bloedprocessieboxtel.ifrom.nl
 • CUD w BOXTEL: ok. 1600, drzeworyt; źródło: www.meertens.knaw.nl
 • ODZNAKA PIELGRZYMA do BOXTEL: koniec XIV w.; źródło: www.meertens.knaw.nl
 • CUD w BOXTEL: ?; źródło: www.therealpresence.org
 • CUD w BOXTEL: sztandar procesyjny, kościół św. Katarzyny, Hoogstraten; źródło: www.youtube.com
 • CUD w BOXTEL: sztandar procesyjny, kościół św. Katarzyny, Hoogstraten; źródło: www.youtube.com
 • RELIKWIARZ CUDU z BOXTEL: kościół św. Katarzyny, Hoogstraten; źródło: www.youtube.com
 • KOŚCIÓŁ św. KATARZYNY: Hoogstraten; źródło: nl.wikipedia.org
 • OŚCIÓŁ św. KATARZYNY: wnętrze, Hoogstraten; źródło: www.webetc.info
 • PROCESJA PRZENAJŚWIĘTSZEJ KRWI: Hoogstraten; źródło: www.brabantscentrum.nl
 • PRZENIESIENIE CUDOWNEGO KORPORAŁU z HOOGSTRATEN do BOXTEL: 1924, procesja, Boxtel; źródło: bloedprocessieboxtel.ifrom.nl
 • SZTANDAR PROCESYJNY CUDU w BOXTEL: 1924, Boxtel; źródło: www.thuisinbrabant.nl
 • KOŚCIÓŁ św. PIOTRA: Boxtel; źródło: nl.wikipedia.org
 • KOŚCIÓŁ św. PIOTRA: 1924, wnętrze, Boxtel; źródło: www.thuisinbrabant.nl
 • KOŚCIÓŁ św. PIOTRA: 1924, ołtarz, Boxtel; źródło: www.thuisinbrabant.nl
 • NEOGOTYCKI RELIKWIARZ CUDU w BOXTEL: 1949, Boxtel; źródło: www.bloedprocessie.nl

Boxtel, niewielkie miasteczko w południowej Holandii, w XIV w. należało do jednego z tzw. państw imperialnych (łac. Status Imperii) wchodzących w skład Świętego Cesarstwa Rzymskiego (później Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego), z głosem w Sejmie Rzeszy (łac. Dieta Imperii lub niem. Reichstag), księstwa Brabancji

Ok. roku 1379 (ta data jest najczęściej wymienianą, ale mogło to być lata wcześniej) – na jakieś sto lat przed tzw. reformacją, gdy herezja zakwestionowała wiele z prawd wiary, między innymi rzeczywistą obecność Naszego Pana w konsekrowanym ChlebieWinie Eucharystycznym, miało tam miejsce niezwykłe wydarzenie. W kościele pw. św. Piotra, wybudowanym w stylu romańskim ok. 1290 r., Mszę św. odprawiał pochodzący z pobliskiej wsi Esch kapłan Eligiusz (hol. Eligius) van den Aker. I podczas Przeistoczenia (łac. Transsubstantiatio), gdy stał obrócony przodem do ołtarza, przez chwilę stracił równowagę i rozlał zawartość trzymanego w ręku kielicha na korporał (łac. corporale) i białe płótno puryfikaterza (łac. purgare)

Celebrans tego dnia do konsekracji użył białego wina, jakież więc musiało być jego zdumienie, gdy na obu obrusikach pojawiły się jaskrawo czerwone plamy, o charakterze i konsystencji Krwi!

Po Mszy św. kapłan zabrawszy ze sobą oba Płótna udał się do zakrystii i tam próbował Je oczyścić. Kilkakrotne próby prania materiału w domu, a także w studni znajdującej się niedaleko przepływającej przez Boxtel rzeczki Dommel (ten akt miał widzieć lokalny młynarz), mimo używania octu i popiołu.zakończyły się niepowodzeniem…

Widząc bezowocność wysiłków ksiądz van der Aker zwinął KorporałPuryfikaterz i włożył Je do niewielkiej walizeczki. Tę następnie ukrył pod łóżkiem…

Eligiusz van der Aker zmarł na przełomie 1379/80 roku. Przed śmiercią wyjawił ówczesnemu proboszczowi Boxtel, i jednocześnie swojemu spowiednikowi, ks. Henrykowi (hol. Hendrik) van Merheim – w obecności dwóch innych świadków - tajemnicę przechowywanej pod łóżkiem walizeczki…

Dalej sprawy potoczyły się dość szybko. Henryk van Merheim, który poza sprawowaniem funkcji proboszcza był kanonikiem kapituły przy kościele pw. św. GereonaKolonii (niem. Köln), był siostrzeńcem Wilhelma (hol. Willem) van Merheim (zm. 1420), właściciela Boxtel, posiadłości, którą odziedziczył po matce. Wilhelm był również właścicielem – po ojcu – posiadłości Merheim, stanowiącej dziś część Kolonii. A w Kolonii przebywał wówczas kard. Piotr (wł. Pietro) Pileo di Prata (ok. 1330, Prata -1400, Rzym), arcybiskup Rawenny, naonczas legat papieża Urbana VI (ok. 1318, Neapol – 1389, Rzym) w krajach Europy Północnej (w Niemczech i na Węgrzech)…

Powiadomiony o odkryciu w Boxtel kard. Pileo di Prata nakazał przeprowadzanie formalnego procesu kanonicznego badania zawartości walizeczki ks. van der Akera. W jego rezultacie 27.vi.1380 r. specjalnym dekretem zezwolił na wystawianie Zakrwawionego KorporałuPuryfikaterza na widok publiczny, raz w roku w niedzielę, w rocznicę ogłoszenia dekretu, w kościele pw. św. Piotra w Boxtel.

Dekret, poza przyzwoleniem na oddawanie czci Cudownym Płótnom, nadaniem odpustów dla nawiedzających pobożnie miejsce cudu, zawierał dokładny opis wydarzeń, które doprowadziły do jego wydania (zachowały się dwie kopie tego dokumentu)…

Kościół w Boxtel stał się miejscem wielu pielgrzymek. W XV w. rozpoczęto  więc budowę nowego – na miejscu starego – kościoła (był to też skutek pożaru Boxtel w 1540 r., gdy spłonęło ok. 170 budynków). I to w nim, w nowo wystawionej Kaplicy Cudu, umieszczono w 1561 r. Święte Relikwie.

Kultem cieszyła się także studzienka, w której kapłan próbował wyprać Zabarwione Płótna

W pierwszej połowie XVII w. Boxtel należał do dzielnicy 's-Hertogenbosch księstwa Brabancji. Rozpoczął się wówczas długoletni spór o jej ziemie między królem Hiszpanii (z rodziny Habsburgów) a Republiką Zjednoczonych Prowincji Niderlandzkich. Stanowił on część szerszeg o konfliktu między państwami katolickimi a protestanckimi, zwanego wojną osiemdziesięcioletnią w latach 1568-1648…

Obawiając się ataku kalwińskiego na Boxtel (protestanci kilkukrotnie debatowali publicznie jak przerwać kult Relikwii z Boxtel!) ówczesny biskup zdecydował się na przeniesienie Cudownych Płócien do 's-Hertogenbosch, które posiadało potężne mury obronne, i umieszczenie ich w klasztorze (hol. Predikherenklooster) Zakonu Kaznodziejskiego (łac. Ordo Praedicatorum – OP) – dominikanów.

Mimo tego kult Relikwii z Boxtel szerzył się. Corocznie, w niedzielę Trójcy Przenajświętszej (wydaje się, że wystawianie Relikwii w którymś momencie przeniesiono właśnie na tę niedzielę), dalej wystawiano Je na widok publiczny. By Je zobaczyć do 's-Hertogenbosch przybywały tysiące pątników (grubo ponad 20 tys.). Ta tradycja uległa gwałtownemu zatrzymaniu w 1629 r., gdy niespodziewanie twierdza 's-Hertogenbosch wpadła w ręce protestanckie - kalwińskie. Wszystkie zakony zostały zamknięte, mnisi i mniszki wyrzuceni z miasta. Budynki klasztorne zostały sprzedane i albo zburzone albo przebudowane…

Po podpisaniu pokoju westfalskiego w 1648 r., kończącego okres zmagań, zwanych wojną trzydziestoletnią (lata 1618-48), Hiszpania uznała niepodległość Republiki Zjednoczonych Prowincji i Niderlandy opuściły Święte Cesarstwo Rzymskie. Boxtel znalazło się w obrębie kalwińskiej republiki.

Wtedy też prawdopodobnie - choć ich los od momentu zdobycia 's-Hertogenbosch przez kalwinów nie jest dokładnie znany, być może były ukrywane - Relikwie Cudu z Boxtel przeniesiono do opactwa zakonu Kanoników Regularnych z Prémontré (łac. Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis – O.Praem) - czyli norbertantów (premonstratensów) - pw. św. Michała (jeszcze jednej ofiary tzw. rewolucji francuskiej, zburzonego w 1797 r.) w Antwerpii, w Belgii, pozostającej w rękach katolickich.

Natomiast w Boxtel kościół pw. św. Piotra przeszedł w ręce protestanckie. Katolicyzm został „zdelegalizowany”. Wszelako mała ilość wyznawców protestantyzmu w Boxtel sprawiła, że świątynia podupadła, a po zawaleniu się części dachu i splądrowaniu w 1660 r. została zamknięta…

Nowe protestanckie władze przeprowadziły też zmianę koryta rzeczki Dommel, tak by jej nurt znalazł się dokładnie nad studzienką, w której ks. van der Aker miał próbować uprać Święte Płótna

Na szczęście Relikwie Cudu od 1652 r. znajdowały się już w miasteczku Hoogstraten, niedaleko Antwerpii, w miejscowym kościele pw. św. Katarzyny (hol. Sint-Catharinakerk), wybudowanym w 1546 r., w środku miejskiego rynku. Odtąd mieszkańcy 's-Hertogenbosch zaczęli pielgrzymować do Hoogstraten.

Tam, w katolickiej Belgii, Cudowne Płótna przetrwały nienaruszone do XIX stulecia. Jak zapisano w jednej z kronik:

Corocznie obchodzimy oktawę Przenajświętszej Krwi. Z tej okazji przy głównym ołtarzu, w transepcie naszego wspaniałego kościoła, wystawiamy trzy obrazy ukazujące cudowne wydarzenie. W środkowym ukazany jest kapłan piorący Zakrwawione Płótna; po prawej ów kapłan na łożu śmierci ujawnia ukrywaną tajemnicę swemu spowiednikowi; po lewej widać delegata papieskiego dyskutującego cudowne wydarzenia z biskupami i teologami. Relikwie, pomimo swoich pięciuset lat, są w doskonałym stanie, przebarwienia są ciągle doskonale widoczne, szczególnie na płótnie Puryfikaterza który jest grubszy, niż korporałw „Kościół w Hoogstraten, historia Najświętszego Sakramentu”, Wagenaar, vol. XVIII.

Tymczasem w Boxtel, w 1798 r., tuż przed czasami napoleońskimi, katolicy odzyskali prawa do swego dawnego kościoła (nowe prawo przewidywało, że prawa do kościoła w danej miejscowości mieć będzie wyznanie o większej ilości członków). Wcześniej mogli – po okresie całkowitego zakazu kultu katolickiego – odprawiać nabożeństwa, ale tylko w budynkach nie przypominających zewnętrznie kościołów – stąd nazwa tych świątyń – kościoły-stodoły (hol. schuurkerk). Protestanci nie bardzo chcieli jednakże oddać nieużywane od wielu lat mury starego kościoła pw. św. Piotra. Aż do 1812 r. katolicy musieli nabożeństwa odprawiać dalej w „stodole”. Dopiero gdy protestanci postawili swój zbór katolicy mogli wrócić do starego kościoła. Jego odbudowa (w 1800 r. zawalił się dach nad nawą główną…) rozpoczęła się w 1823 r., cztery lata później kościół został (ponownie) konsekrowany…

Prawie natychmiast podjęto starania o zwrot Świętych Płócien z Hoogstraten. Starania trwały wiele dziesięcioleci i zakończyły się w 1922 r. częściowym powodzeniem. Papież Pius XI wydał zgodę na przeniesienie Zakrwawionego Korporału. Uroczystość miała miejsce 27.ii.1924 r., gdy Korporał Cudu (41×29 cm złożony, 95×66 cm otwarty) przeniesiono do odnowionej Kaplicy Krwi Przenajświętszej kościoła pw. św. Piotra w Boxtel, i złożono w ołtarzu Objawienia Pańskiego - Epifanii. Wykorzystano do tego nowy relikwiarz wykonany przez amsterdamskich złotników z łacińskim napisem: „Redemisti nos Deo in Sanguine Tuo” (pl. Wybawiłeś nas Boże przez Swoją Krew”).

Dodatkowo Korporał usztywniony został brokatową ramą - kopertą - z napisem: łac. Erit autem Sanguis vobis in signum” (pl. Krew będzie wam znakiemWj 12, 13).

Cudowny Puryfikaterz (90×41 cm), na którym plamy Krwi były i są bardziej widoczne, pozostał – w specjalnym relikwiarzu - w kościele pw. św. Katarzyny w Hoogstraten (zniszczonym w 1944 r. przez Niemców, ale następnie odbudowanym). W owym relikwiarzu przechowywana jest też cząstka przekazanego do Boxtel Korporału

Corocznie w niedzielę Trójcy Przenajświętszej zarówno w Boxtel jak i w Hoogstraten mają miejsce specjalne procesje Krwi Przenajświętszej (hol. Heilig Bloedprocessie) na pamiątkę cudownych wydarzeń sprzed wieków - w Hoogstraten uroczyście obchodzona jest cała oktawa zakończona drugą procesją, w następną po święcie Trójcy Przenajświętszej niedzielę…

Stolica Apostolska przez stulecia pamiętała o Relikwiach z Boxtel. Już Pius II (1405, Corsignano – 1464, Ankona) w XV w. nadawał pielgrzymom do Boxtel odpusty. Podobnie uczynił w 1880 r. Leon XIII (1810, Carpineto – 1903, Watykan), a Pius XI (1857, Desio – 1939, Watykan), po wyrażeniu zgody na przeniesienie Korporału do Boxtel, nadał kolejne…

W 2011 r. kościół pw. św. Piotra w Boxtel został uznany przez Benedykta XVI (ur. 1927, Marktl am Inn) za bazylikę, 23 w Holandii…

Obejrzyjmy krótki filmik o cudzie w Boxtel (po hiszpańsku):

 • CUD w BOXTEL; źródło: www.youtube.com

Popatrzmy na film o procesji Krwi Przenajświętszej w Hoogstraten (po holendersku):

 • PROCESJA w HOOGSTRATEN; źródło: www.youtube.com

a także na parę zdjęć z procesji Krwi Przenajświętszej w Boxtel (2011 r.):

 • PROCESJA PRZENAJŚWIĘTSZEJ KRWI w BOXTEL: 2011; źródło: www.youtube.com

Mapa okolic:

 • GoogleMap
 • Boxtel:
  Wikimapia
 • Hoogstraten:
  Wikimapia

Opracowanie oparto na następujących źródłach:

angielskich:

holenderskich:

innych:

 • Krew Boga”, Renzo Allegri, wyd. Salwator, 2005
 • Cuda Eucharystyczne”, Sergio Melloni, wyd. Jedność, 2010