MATKA BOŻA CZĘSTOCHOWSKA: kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własneMATKA BOŻA NIEUSTAJĄCEJ POMOCYLOGO PORTALU

Rzymskokatolicka Parafia
pod wezwaniem św. Zygmunta
05-507 Słomczyn
ul. Wiślana 85
dekanat konstanciński
m. i gm. Konstancin-Jeziorna
powiat Piaseczno

św. ZYGMUNT: kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własneśw. ZYGMUNT: XIX w., feretron, kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własne

poprzedni

Ełk
(6.vi.1991)

KORONOWANE WIZERUNKI MATKI BOŻEJ (159)
(pełna lista: TUTAJ)

Matka Boża Nieustającej Pomocy
z Niedźwiad k. Kalisza

Data pierwszej koronacji: 7 czerwca 1991

następny

Wadowice
(14.viii.1991)

Łącza do cudownego wizerunku Matki Bożej (a także wydarzeń z Nim związanych):

 • MATKA BOŻA NIEUSTAJĄCEJ POMOCY: konwent dominikanek bosych, Niedźwiady k. Kalisza; źródło: www.karmelicibosi.pl
 • MATKA BOŻA NIEUSTAJĄCEJ POMOCY: konwent dominikanek bosych, Niedźwiady k. Kalisza; źródło: theotokos.ovh.org/kalisz.php
 • MATKA BOŻA NIEUSTAJĄCEJ POMOCY: konwent dominikanek bosych, Niedźwiady k. Kalisza; źródło: www.diecezja.kalisz.pl
 • MATKA BOŻA NIEUSTAJĄCEJ POMOCY: konwent dominikanek bosych, Niedźwiady k. Kalisza; źródło: www.pttk.kalisz.pl
 • OŁTARZ z MATKĄ BOŻA NIEUSTAJĄCEJ POMOCY: konwent dominikanek bosych, Niedźwiady k. Kalisza; źródło: www.diecezja.kalisz.pl
 • KORONY MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY: konwent dominikanek bosych, Niedźwiady k. Kalisza; źródło: www.karmelicibosi.pl
 • KOŚCIÓŁ MATKI BOŻEJ GROMNICZNEJ: kościół seminaryjny karmelitanek bosych, Lwów; źródło: audiovis.nac.gov.pl
 • KOŚCIÓŁ MATKI BOŻEJ GROMNICZNEJ: wnętrze i ołtarz, 1906, kościół seminaryjny karmelitanek bosych, Lwów; źródło: www.lvivcenter.org
 • ACRYBISKUP BOLESŁAW TWARDOWSKI: lata 1930-te, Lwów; źródło: pl.wikipedia.org
 • MIEJSCE SPOCZYNKU SERCA ACRYBISKUPA BOLESŁAWA TWARDOWSKIEGO: konwent dominikanek bosych, Niedźwiady k. Kalisza; źródło: www.pttk.kalisz.pl
 • TABLICA PAMIĄTKOWA z AKTU WMUROWANIA KAMIENIA WĘGIELNEGO: konwent dominikanek bosych, Niedźwiady k. Kalisza; źródło: www.pttk.kalisz.pl
 • KARMELITANKI BOSE: konwent dominikanek bosych, Niedźwiady k. Kalisza; źródło: www.diecezja.kalisz.pl
 • KORONACJA MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY z NIEDŹWIADÓW: 7.vi.1991, Włocławek; źródło: www.karmelicibosi.pl

Karmelitanki bose modlące się za nas w klasztorze w Niedźwiadach k. Kalisza, gdzie króluje Matka Boża Nieustającej Pomocy, swoje początki mają we Lwowie.

Pierwszy lwowski klasztor karmelitanek bosych (łac. Ordo Fratrum Carmelitarum Discalceatorum Beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo - OCarm), założonych przez św. Teresę z Ávili (1515, Gotarrendura – 1582, Alba de Tormes) istniał w latach 1642-1782. Była to wspólna fundacja klasztorów św. Marcina w Krakowie i św. Józefa w Lublinie (dziś już nieistniejących). Pierwszą przeoryszą tego konwentu, pw. Matki Bożej Loretańskiej, była sł. Boża Matka Teresa od Jezusa Marianna Marchocka (1603-1652), fundatorami zaś Jakub Sobieski (1590, Żółkiew – 1646, Żółkiew) i jego żona, Zofia Teofila z Daniłowiczów (1607, Żurów – 1661, Żółkiew), rodzice późniejszego króla Polski Jana III Sobieskiego (1629, Olesko – 1696, Wilanów).

Klasztor został zlikwidowany w 1782 r., po I rozbiorze Rzeczypospolitej (1772 r.) - gdy Lwów dostał się w zaborcze ręce austriackie - na mocy dekretu kasacyjnego cesarza Józefa II Habsburga (1741, Wiedeń - 1790, Wiedeń). Tego roku cesarz, w ramach celowej polityki zwanej potocznie józefinizmem, zlikwidował i upaństwowił majątek wszystkich zgromadzeń zakonnych nie zajmujących się szkolnictwem, pielęgnowaniem chorych i nauką. Nie pomogła nawet osobista interwencja we Wiedniu papieża Piusa VI (1717, Cesena – 1799, Valence)

Niecałe sto lat później, w 1880 r., z inicjatywy biskupa krakowskiego Albina Dunajewskiego (1817, Stanisławów – 1894, Kraków) i fundacji hrabiny Karoliny Raczyńskiej z domu Napadiewicz-Więckowskiej (1948, Lwów – 1925, Lwów), tercjarki karmelitańskiej, powstał – Lwów ciągle wówczas znajdował się w zaborze austriackim - nowy konwent karmelitanek. Utworzyły ją siostry z krakowskiego klasztoru pw. św. Józefa.

Jako dar fundacyjny siostry otrzymały, w tymże 1880 r., od bpa Dunajewskiego ikonę Matki Bożej Nieustającej Pomocy, poświęconą przez Leona XIII (1810, Carpineto – 1903, Watykan), potartą o oryginał i przywiezioną z Rzymu. Dodajmy tu: jedną z ok. 2400 kopii Cudownego Rzymskiego Wizerunku z kościoła pw. św. Alfonsa Marii Liguoriego, wykonanych do roku 1900 przez opiekujących się Nim ojców redemptorystów; inną jest Matka Boża Nieustającej Pomocy z naszego własnego, słomczyńskiego kościoła…

W 1895 r. klasztor pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy i św. Józefa, z pięknym neogotyckim kościołem, został ukończony. Wkrótce życiem kontemplacyjnym żyły w nim siostry przeniesione z Krakowa i innych klasztorów austriackich…

Pierwszym spowiednikiem, a następnie przełożonym i wizytatorem lwowskiego Karmelu, był Rafał Józef Kalinowski (1835, Wilno – 1907, Wadowice), kanonizowany przez Jana Pawła II.

Ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy umieszczona w głównym ołtarzu kościoła - w formie złoconej rzeźby drewnianej z tryptykiem zawierającym kalwarię - niemal od początku cieszyła się wielką czcią lwowian, którzy uznawali Wizerunek za cudowny. Za pośrednictwem Matki Bożej otrzymywano wiele łask i cudów, o czym świadczą liczne wota dziękczynne i pisemne świadectwa przechowywane w archiwum klasztoru.

Jest wśród nich świadectwo niewidomej dziewczynki, która dzięki wstawiennictwu Matki Lwowskiej odzyskała wzrok.

Przed Obrazem kapłani chętnie odprawiali swoje Msze św. prymicyjne.

W sposób szczególny uciekano się do orędownictwa Bogarodzicy w czasie I wojny światowej…

Tuż przed wybuchem II wojny światowej, 25.vi.1939 r., Cudowny Wizerunek koronował koronami prywatnymi arcybiskup metropolita lwowski Bolesław Twardowski (1864, Lwów – 1944, Lwów), jakby pragnąc w ten sposób oddać powierzoną sobie trzódkę na nadchodzące, tragiczne czasy w opiekę Lwowskiej Orędowniczki. Udział w koronacji wziął m.in. lwowski garnizon Wojska Polskiego, na rozkaz zmarłego później w niewoli niemieckiej gen. Juliusza Zulaufa (1891, Lwów – 1943, Murnau)

Karmelitanki przetrwały we Lwowie inwazję i pierwszą okupację rosyjską, w latach 1939-1941 (już w 1939 r. Rosjanie zamienili klasztor na … „przytułek dla starców”), i wywózki setek tysięcy Polaków na Syberię, okupację niemiecką (lata 1941-4) i holokaust „wołyński” z rąk ukraińskich nacjonalistów (lata 1942-4), oraz nadejście drugiej okupacji rosyjskiej w 1944 r.

W 1945 r. rozpoczęła się ostatnia stacja krzyżowej drogi naszych Kresów – wygnanie pod bagnetem rosyjskim.

Rok później do wyjazdu do okrojonej Polski Rosjanie zmusili karmelitanki bose ze Lwowa…

Wśród jęku i płaczu ludzi, i śpiewów pożegnalnych po Mszy św. Pan Jezus opuścił tabernakulum – zamknięty kościół […]” – zapisały w kronikach karmelitanki…

Wyjeżdżając wzięły najcenniejszy skarb – ikonę Bogurodzicy, która dzieliła w ten sposób tułacze życie swoich córek.

Wzięły także ze sobą urnę z sercem abpa Bolesława Twardowskiego, który w testamencie (zmarł w 1944 r.) wyraził życzenie, by po śmierci jego serce spoczęło u stóp Tej, której oddał całe swoje życie. Urnę po śmierci wmurowano w główny ołtarz w kościele lwowskim, ale siostry nie zapomniały o ostatniej prośbie swego pasterza…

Opuściły Lwów, klasztor i kościół Matki Bożej Gromnicznej. Rosjanie zamknęli i klasztor i kościół. W 1979 r. umieszczono tam … lokalny urząd Jakości, Metrologii i Standaryzacji. Dopiero na początku XXI w. kościół stał się ponownie świątynią, tym razem ukraińskiego kościoła greckokatolickiego pw. Ofiarowania Pańskiego.

A w 1946 r. karmelitanki pojechały w nieznane…

Po krótkim pobycie w Przemyślu, 11.xi.1946 r. przyjechały, na zaproszenie bpa Karola Radońskiego (1883, Kociałkowa Górka – 1951, Włocławek), ówczesnego ordynariusza włocławskiego, do Kalisza.

Nieprzewidzianym zamysłem Bożej Opatrzności właśnie Kalisz – miasto św. Józefa, tak bardzo miłowanego i czczonego w Karmelu od czasów św. Teresy z Ávili – przygarnął bezdomne karmelitanki. Można powiedzieć, że powtórzyła się ewangeliczna scena: Józef wziął Maryję do siebie.

Nowy klasztor (zaadoptowana do wymogów konwentu willa), w odróżnieniu od lwowskiego, do którego siostry wciąż miały nadzieję wrócić, oddany został pod patronat Najświętszego Imienia Maryi i św. Józefa.

Tam wspólnota żyła 27 lat. Pod koniec 1969 r. komunazistowskie władze miejskie odebrały siostrom ogród klasztorny w celu wybudowania akurat „niezbędnej” w tym miejscu szosy. A karmelitanki nie mogą żyć bez ogrodu: to jedyna, „wolna” przestrzeń ich egzystencji w klauzurze (łac. clausus).

Z pomocą przyszła dobrodziejka klasztoru, niejaka Janina Skowrońska, z pochodzenia Rosjanka, żona byłego zesłańca na Syberię. Ofiarowała zgromadzeniu teren w pobliskich Niedźwiadach…

W 1971 r. uroczystego poświęcenia kamienia węgielnego dokonał Prymas Polski Stefan kard. Wyszyński (1901, Zuzela – 1981, Warszawa).

Budowa trwała do 1973 r., gdy biskup włocławski Jan Zaręba (1910, Sadykierz – 1986, Włocławek), przy udziale prowincjała karmelitańskiego o. Konstantyna Pateckiego, poświęcił nowy klasztor pw. Najświętszego Imienia Maryi i św. Józefa, oraz zaprowadził w nim kanonicznie papieską klauzurę…

Obok Obrazu siostry umieściły przywiezioną ze Lwowa urnę z sercem abpa Twardowskiego, spełniając jego ostatnią wolę.

Odtąd ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy w ołtarzu kaplicy przyciąga rzesze wiernych, ufających w Jej wstawiennictwo…

W 1978 r. Bogurodzicę poddano konserwacji.

W 1989 r. podczas uroczystości 50 rocznicy koronacji Wizerunku – koronami prywatnymi – odczytano list Ojca św Jana Pawła II. Papież pisał:

"Jego Świątobliwość Jan Paweł II łączy się duchowo ze zgromadzonymi w Kaliszu uczestnikami jubileuszowej uroczystości 50-lecia koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy, przywiezionego ze Lwowa, i Bogu poleca wszystkich, którzy modlą się przed tym Obrazem, udzielając im z serca swego apostolskiego błogosławieństwa".

Ten sam Następca św. Piotra, 7.vi.1991 r. we Włocławku, podczas czwartej pielgrzymki do Polski, nałożył na skronie Dzieciątka JezusJego Matki korony papieskie. Wtedy też wypowiedział pamiętne słowa, jakże aktualne i dziś: „Jeżeli będziecie żyli wedle ciała’ - pisze Apostoł – ‘czeka was śmierćRz 8, 13. Ciało samo nie ma innej perspektywy - tylko duch ją ma. ‘Jeżeli zaś przy pomocy Ducha uśmiercać będziecie popędy ciała - będziecie żyliRz 8, 13. A siły ducha są w człowieku. I działa też w sercach ludzkich miłość, która jest z Ducha Świętego.

A zatem - podjąć to, co każdy z nas ma w sobie z ducha i z Ducha Świętego. Nie dać się też uwikłać całej tej cywilizacj i pożądania i użycia, która panoszy się wśród nas i nadaje sobie nazwę europejskości, panoszy się wśród nas, korzystając z różnych środków przekazu i uwodzenia. Czy jest to cywilizacja - czy raczej antycywilizacja? Kultura - czy raczej antykultura? Tu trzeba wrócić do elementarnych rozróżnień. Przecież kulturą jest to, co czyni człowieka bardziej człowiekiem. Nie to, co tylko ‘zużywa’ jego człowieczeństwo.

Na zakończenie dodał: „Na […] wszystkich drogach waszego życia towarzyszyła wam zawsze Maryja […]. To właśnie tutaj znalazł gościnę obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy, przybyły ze Lwowa, który dzisiaj uroczyście otrzymał korony papieskie. […] Oddaję was w matczyne ręce Bogarodzicy oraz pod opiekę św. Józefa z Kalisza”…

Obecnie tworzona jest nowa fundacja Karmelu na dalekiej Syberii – w Usolu Syberyjskim, miejscu zesłania św. Rafała Kalinowskiego, dawnego spowiednika karmelitanek lwowskich, i innych powstańców styczniowych z 1863 r. – pracowali tam niewolniczo w warzelni przy wydobywaniu soli. Wypełnia się w ten sposób życzenie wyrażone w 1989 r., podczas uroczystości 50 rocznicy pierwszej koronacji:: „Niech Matka Boża, która przyszła ze wschodnich kresów, stanie się nadzieją na pobratanie Zachodu ze Wschodemks. Stanisław Piotrowski.

Pochylmy się nad słowami Ojca św. Jana Pawła II z Włocławka, 7.vi.1991 r.:

Popatrzmy na film o życiu karmelitanek bosych w Niedźwiadach:

 • część I:
  KARMELITANKI BOSE - NIEDŹWIADY: cz. I; źródło: www.youtube.com
 • część II:
  KARMELITANKI BOSE - NIEDŹWIADY: cz. II; źródło: www.youtube.com
 • część III:
  KARMELITANKI BOSE - NIEDŹWIADY: cz. III; źródło: www.youtube.com

Adres:

Klasztor Karmelitanek Bosych
Niedźwiady 40
62-800 Kalisz

Mapa dojazdu:

 • GoogleMap

Opracowanie oparto na następujących źródłach:

polskich:

innych:

 • Z dawna Polski Tyś Królową, Koronowane wizerunki Matki Bożej 1717-1999”, wyd. V poprawione, Siostry Niepokalanki, Szymanów 1999