MATKA BOŻA CZĘSTOCHOWSKA: kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własneMATKA BOŻA NIEUSTAJĄCEJ POMOCYLOGO PORTALU

Rzymskokatolicka Parafia
pod wezwaniem św. Zygmunta
05-507 Słomczyn
ul. Wiślana 85
dekanat konstanciński
m. i gm. Konstancin-Jeziorna
powiat Piaseczno

św. ZYGMUNT: kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własneśw. ZYGMUNT: XIX w., feretron, kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własne

poprzedni

Kielce
(3.vi.1991)

KORONOWANE WIZERUNKI MATKI BOŻEJ (157)
(pełna lista: TUTAJ)

Matka Boża Pięknej Miłości
z Łomży

Data pierwszej koronacji: 4 czerwca 1991

następny

Ełk
(6.vi.1991)

Łącza do cudownego wizerunku Matki Bożej (a także wydarzeń z Nim związanych):

 • MATKA BOŻA PIĘKNEJ MIŁOŚCI: kaplica Różańcowa, katedra św. Michała Archanioła, Łomża; źródło: www.katedra.4lomza.pl
 • MATKA BOŻA PIĘKNEJ MIŁOŚCI: kaplica Różańcowa, katedra św. Michała Archanioła, Łomża; źródło: theotokos.ovh.org
 • MATKA BOŻA PIĘKNEJ MIŁOŚCI: kaplica Różańcowa, katedra św. Michała Archanioła, Łomża; źródło: malygosc.pl
 • MATKA BOŻA PIĘKNEJ MIŁOŚCI: kaplica Różańcowa, katedra św. Michała Archanioła, Łomża; źródło: pl.wikipedia.org
 • MATKA BOŻA PIĘKNEJ MIŁOŚCI: kaplica Różańcowa, katedra św. Michała Archanioła, Łomża; źródło: dlaksiedza.pl
 • MATKA BOŻA PIĘKNEJ MIŁOŚCI: kaplica Różańcowa, katedra św. Michała Archanioła, Łomża; źródło: historialomzy.pl
 • MATKA BOŻA PIĘKNEJ MIŁOŚCI: 2004, znaczek Poczty Polskiej; źródło: katalogznaczkow.net
 • OŁTARZ MATKI BOŻEJ PIĘKNEJ MIŁOŚCI: kaplica Różańcowa, katedra św. Michała Archanioła, Łomża; źródło: pl.wikipedia.org
 • KAPLICA MATKI BOŻEJ PIĘKNEJ MIŁOŚCI: kaplica Różańcowa, katedra św. Michała Archanioła, Łomża; źródło: historialomzy.pl
 • KAPLICA RÓŻAŃCOWA: katedra św. Michała Archanioła, Łomża; źródło: www.flickr.com
 • KORONACJA MATKI BOŻEJ PIĘKNEJ MIŁOŚCI: 4.vi.1991, Łomża; źródło: historialomzy.pl
 • KORONACJA MATKI BOŻEJ PIĘKNEJ MIŁOŚCI: 4.vi.1991, Łomża; źródło: www.wspolczesna.pl
 • JAN PAWEŁ II i MATKA BOŻA PIĘKNEJ MIŁOŚCI: katedra św. Michała Archanioła, Łomża; źródło: www.katedra.4lomza.pl
 • KATEDRA ŁOMŻYŃSKA: Łomża; źródło: www.flickr.com
 • KATEDRA ŁOMŻYŃSKA: Łomża; źródło: picasaweb.google.com

Są wizerunki Madonn w Polsce, które prawie od pierwszego dnia, od momentu ujawnienia, przyciągały rzesze wiernych. Ale są i też takie, które przez wieki wisiały czy stały gdzieś na uboczu świątyni, a jednak zlewały niezliczone łaski na modlących się, nawet bez ich wiedzy…

Takim jest też wizerunek Maryi z Dzieciątkiem, nieznanego autora, pochodzący z XVI wieku (130×95 cm), wykonany techniką olejną na desce, z wyżłobionymi w drewnie aureolami wokół głów BogurodzicyJej Syna, który obrał sobie katedrę pw. św. Michała Archanioła za miejsce zamieszkania…

Parafia w Łomży erygowana została przez biskupa płockiego Jakuba z Korzkwi (przed 1350 - 1425, Płock?) w roku bitwy grunwaldzkiej – 1410 r. Natomiast kościół pw. św. Michała Archanioła i św. Jana Chrzciciela powstał sto lat później: wzniesiono go w latach 1504-1525 z fundacji księżnej mazowieckiej Anny Radziwiłłówny (1476 – 1522, Liw) i jej synów Stanisława (1500 – 1524, Warszawa)Janusza III (1502 – 1526, Warszawa). Jego konsekracji, ok. 1531 r., dokonał biskup płocki Andrzej Krzycki (1482, Krzyck – 1537, Skierniewice), późniejszy arcybiskup gnieźnieński i prymas Polski.

Kiedy zawisł w nim wizerunek Madonny Łomżyńskiej – nie wiadomo. Najprawdopodobniej stało się to po wystawieniu odrębnej kaplicy przez rodzinę starostów łomżyńskich, Dunin-Modliszewskich. Kaplica powstała jeszcze w XVI w. i zawierała nagrobki m.in. Elżbiety i Andrzeja (starosty łomżyńskiego i kolneńskiego) i Hieronima (także starosty łomżyńskiego) i Anny Dunin-Modliszewskich. Ale mimo tego, że była to dość charakterystyczna, odrębna kaplica (inne ołtarze boczne miały być sytuowane na planie otwartym, przy filarach, ta stanowiła odrębne architektonicznie pomieszczenie), przez wieki Bogurodzica Pięknej Miłości nie przyciągała zainteresowania kościelnych komisji inwentaryzacyjnych. Wzmianki o Jej istnieniu są raczej zdawkowe i okazjonalne.

Tak jakby Jej nie zauważano…

W 1598 r. zanotowano, iż kaplicę Modliszewskich zdobiły piękne malowidła i obrazy. W ołtarzu znajdować się miała rzeźba Chrystusa Ukrzyżowanego. Ale o wizerunku Madonny tam wiszącym, być może ufundowanym przez rodzinę Modliszewskich – nie wspomniano…

O obecności Maryi w życiu parafii są wszelako świadectwa pośrednie. Mianowicie w 1637 r. w kościele łomżyńskim powstało Bractwo Różańcowe. Odtąd – aż do XIX w., gdy Bractwo przestało istnieć - jego członkowie modlili się w kaplicy Modliszewskich, zwanej odtąd Różańcową – przed owym „nieistniejącym” Wizerunkiem Maryi

W 1711 r. przeprowadzono inwentaryzację kaplicy Różańcowej, w odnowionej i przebudowanej, w wyniku zniszczeń w czasie potopu szwedzkiego, w stylu barokowym w latach 1691-1693 świątyni. Znajdowały się w niej m.in. dwie korony i „sukienka na obrazie Najświętszej Panny […] nowo sprawiona z tabliczek starych [srebrnych] i z jałmużny różnych dobrodziejów”… Na ścianach wisiało sporo wotów, świadczących o istnieniu żywego kultu. I znów to tylko ślad pośredni…

Dopiero w sto lat później, już pod zaborczym panowaniem rosyjskim, w 1812 r. zapisano: „W kaplicy Matki Boskiej znajduje się malowany obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem okryty srebrną szatą, z pozłacanymi koronami i gwiazdkami. Wiszą tam srebrne wota w podziękowaniu za otrzymane łaski przez pośrednictwo Najświętszej Maryi Panny”… Nie było ich wiele: pisano o „czterech wotach i ośmiu sznurkach drobnych pereł”…

Czy brak większej ilości wotów to wynik zaborczej polityki rosyjskiej? Nie wiadomo.

W latach 1819-20 kościół farny, decyzją namiestnika carskiego Królestwa Polskiego, gen. Józefa Zajączka (1752, Kamieniec Podolski – 1826, Warszawa), zamierzano zburzyć. Wydano już nawet taką decyzję. Na szczęście cofnięto ją i Madonna nie musiała zmieniać miejsca pobytu…

W 1822 r. Bogurodzica znów jakby „zniknęła z oczu”. Odnotowano wtedy, że w kościele: „nie ma żadnego obrazu słynącego łaskami”. Podobnie wizytacja biskupia w 1839 r. stwierdzała: „Obrazów cudami słynących nie ma”…

Madonna „ujawniła się” pod koniec XIX w., w 1893 r., gdy wspominano o „sukience na obrazie Matki Boskiej”. Osiem lat później wymieniono w aktach „obraz Najświętszej Maryi Panny z szesnastu wotami”, nic aliści nie wspominając o sukience…

A sukienka okrywała Obraz aż do 1953 r.…

Po odrodzeniu Rzeczypospolitej w 1918 r., aż do 80-tych lat ubiegłego wieku Obraz pozostawał znowu jakby w zapomnieniu, nie mówiono też o istnieniu sanktuarium. Zachowane źródła nie zawierają również informacji o jakiś pielgrzymkach, które miałyby przybywać do Madonny Łomżyńskiej. Pielgrzymowano, a i owszem, do katedry i do kaplicy Różańcowej (Mioduszewskich), ale dlatego, że to właśnie w niej, w latach 1925-1986 przechowywano Najświętszy Sakrament

Na początku tego okresu, w 1925 r., papież Pius XI utworzył diecezję łomżyńską, podnosząc tym samym kościół farny pw. św. Michała Archanioła do godności katedry. Madonna kościoła w Łomży stała się zatem niejako Madonną całej diecezji…

W wyniku walk podczas II wojny światowej katedra częściowo uległa uszkodzeniu, jednak przed wysadzeniem w powietrze przez uciekających Niemców została uratowana przez biskupa łomżyńskiego Stanisława Kostkę Łukomskiego (1874, Borek – 1948, okolice Łomży). Ten nieprzejednany przeciwnik władz komunistycznych, kandydat na urząd arcybiskupa gnieźnieńskiego i prymasa Polski, opróżniony po śmierci Augusta Hlonda, zginął w 1948 r. w wypadku samochodowym, którego niejasne okoliczności każą podejrzewać intencjonalne działanie zbrodniczego ramienia komunazistowskich władz prl-u – UB.

Katedra była wszelako poważnie zniszczona i w 1952 r. odnowiono ją, zmieniając charakter na gotycki…

Przez cały te czas Madonna „w ciszy” czuwała nad diecezją i jej mieszkańcami.

Łomżyńska Bogurodzicaobjawiła się” dopiero przed kolejną wizytą Ojca św. Jana Pawła II w Polsce. Wówczas, w 1990 r., w trakcie przygotowań, poddano  kolejnej, gruntownej renowacji (specjaliści twierdzą, że w przeszłości była wielokrotnie przemalowywana i odnawiana, zwłaszcza twarz Maryi…).

Podczas tej pielgrzymki św.&Jan Paweł II nie tylko odwiedził Łomżę, ale i na­łożył 4.vi.1991 r. na MadonnęJej Dziecię korony. Modlił się wówczas:

Matko Boża Łomżyńska, Matko z łomżyńskiej katedry, ja Ci dzisiaj włożyłem na Twoje skronie tę złotą koronę. Ukoronowałem Cię koroną pięknej miłości i ja tę całą sprawę dobrej, czystej, szlachetnej, prawdziwej miłości Polaków oddaję Tobie, a Ty czuwaj nad nimi, czuwaj po macierzyńsku, nawet kiedy Ci się wymykają, ścigaj ich, prowadź na właściwe drogi, ucz, gdzie jest prawda, żeby wszyscy fałszywi prorocy, których nie brak, z Tobą nie poradzili. Nie poradzili Szwedzi, nie poradzą inni…

I dodawał: „Ty nam kształtuj serca, abyśmy wiedzieli, jaka miłość jest prawdziwa i jak ją odróżniać od miłości pozornych. Ażebyśmy w młodości czy w małżeństwie nie ulegli fałszywym prorokom, których nie brak, nie brak na całym świecie, więc trudno się dziwić, że są i w Polsce. Zresztą każdy z nas nosi w sobie tego fałszywego proroka, który się nazywa trojaką pożądliwością. Ale nie jest to potęga nieprzezwyciężona. Trzeba tylko patrzeć od młodości, od dziecka w oczy Tej Matki Pięknej Miłości, a Ona nauczy nas właściwej odpowiedzi napytanie czasem bardzo trudne, gdzie trzeba także podjąć zmagania się z sobą. Ale jest to zmaganie o wielką wartość, bo nie można w życiu przegrać miłości. Nie można w życiu przegrać prawdziwej miłości. Kryterium niech będzie po prostu to, co każdy i każda z was ślubuje w momencie sakramentu: "miłość, wierność, uczciwość małżeńską i że cię nie opuszczę aż do śmierci". To jest sprawdzian. Nie dajcie się uwieść innym pozorom”.

Pochylmy się nad słowami Ojca św. Jana Pawła II z Łomży, 4.vi.1991 r.:

Popatrzmy też krótką etiudkę o pobycie Ojca św. Jana Pawła II w Łomży 4-5.vi.1991 r.:

 • JAN PAWEŁ II w ŁOMŻY; źródło: www.youtube.com

Popatrzmy też na dwa klipy o katedrze łomżyńskiej:

 • KATEDRA ŁOMŻYŃSKA; źródło: www.youtube.com
 • KATEDRA ŁOMŻYŃSKA; źródło: www.youtube.com

Adres:

sanktuarium Matki Bożej Łomżyńskiej Pięknej Miłości
katedra pw. św. Michała Archanioła
18-400 Łomża
ul. Dworna 25

Mapa dojazdu:

 • GoogleMap

Opracowanie oparto na następujących źródłach:

polskich:

innych:

 • Z dawna Polski Tyś Królową, Koronowane wizerunki Matki Bożej 1717-1999”, wyd. V poprawione, Siostry Niepokalanki, Szymanów 1999