MATKA BOŻA CZĘSTOCHOWSKA: kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własneMATKA BOŻA NIEUSTAJĄCEJ POMOCYLOGO PORTALU

Rzymskokatolicka Parafia
pod wezwaniem św. Zygmunta
05-507 Słomczyn
ul. Wiślana 85
dekanat konstanciński
m. i gm. Konstancin-Jeziorna
powiat Piaseczno

św. ZYGMUNT: kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własneśw. ZYGMUNT: XIX w., feretron, kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własne

poprzedni

Zakopane-Krzeptówki
(21.x.1987)

KORONOWANE WIZERUNKI MATKI BOŻEJ (147)
(pełna lista: TUTAJ)

MATKA BOŻA SZKAPLERZNA
z Czernej

Data pierwszej koronacji: 17 lipca 1988

następny

Lublin
(26.vii.1988)

Łącza do cudownego wizerunku Matki Bożej (a także wydarzeń z Nim związanych):

 • MATKA BOŻA SZKAPLERZNA: bez sukienki, kościół św. Eliasza, Czerna; źródło: www.karmelczerna.pl
 • MATKA BOŻA SZKAPLERZNA: kościół św. Eliasza, Czerna; źródło: www.karmelczerna.pl
 • MATKA BOŻA SZKAPLERZNA: kościół św. Eliasza, Czerna; źródło: theotokos.ovh.org
 • MATKA BOŻA SZKAPLERZNA: kościół św. Eliasza, Czerna; źródło: dlaksiedza.pl
 • MATKA BOŻA SZKAPLERZNA: kościół św. Eliasza, Czerna; źródło: chomikuj.pl
 • MATKA BOŻA SZKAPLERZNA: fragment - szkaplerz trzymany przez Matkę Bożą, kościół św. Eliasza, Czerna; źródło: www.karmelczerna.pl
 • MATKA BOŻA SZKAPLERZNA: ołtarz NMP, kościół św. Eliasza, Czerna; źródło: ekai.pl
 • MATKA BOŻA SZKAPLERZNA: ołtarz NMP, nawa boczna, kościół św. Eliasza, Czerna; źródło: obiezyswiat.org
 • MATKA BOŻA SZKAPLERZNA: oryginalny obraz Matki Bożej Szkaplerznej, klasztor karmelitański, Czerna; źródło: www.karmelczerna.pl
 • KORONACJA MATKI BOŻEJ SZKAPLERZNEJ: 17.VII.1988, Czerna; źródło: www.karmelczerna.pl
 • KOŚCIÓŁ św. ELIASZA: wnętrze, Czerna; źródło: obiezyswiat.org
 • KLASZTOR i KOŚCIÓŁ KARMELITAŃSKI: Czerna; źródło: www.polskiekrajobrazy.pl

Czerneński obraz Matki Bożej Szkaplerznej wzorowany jest na obrazie Matki Bożej Śnieżnej (łac. Salus Populi Romani) znajdującym się w bazylice Santa Maria Maggiore w Rzymie.

Jedna z legend mówi, że klasztor czerneński powstał w miejscu, na którym często widywano bardzo pobożnego starca pogrążonego w modlitwie. Pytano go, dlaczego nie chodzi do pobliskiego kościoła, tylko modli się w lesie. Odpowiadał, że „tu, wśród drzew i skał jest bliżej Boga, że jest to miejsce wybrane przez Stwórcę”, i „wkrótce przybędą tu słudzy Boga, doskonałością i świętością życia jaśniejący”…

I rzeczywiście w 1625 r. miejsce to nabyła i tam ufundowała erem pustelniczy i kościół hrabina Agnieszka Firlejowa z Tęczyńskich, wdowa po  wojewodzie krakowskim Mikołaju Firleju (zm. 1601). Wkrótce wprowadzili się doń karmelici bosi - Bracia Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel (łac. Ordo Fratrum Beatissimae Virginis Mariae de Monte Carmelo). Na obszarze otoczonej murem klauzury znajdowało się 12 domków pustelniczych, zwanych eremitarzami (pozostałości czterech z nich – zbudowanych z kamienia – przetrwały do dziś)…

W latach 1655-7, w lewym ramieniu transeptu kościoła pw. św. Eliasza, ustawiono, pod kierunkiem Adama Negowicza, mistrza kamieniarskiego, wczesno-barokowy, z czarnego marmuru dębnickiego, ołtarz Matki Bożej Szkaplerznej. W niszy nastawy ołtarzowej (łac. retabulum) umieszczono prostokątny, naniesiony olejnymi farbami na płótnie (99.5×166 cm) obraz Matki Bożej Śnieżnej. Namalowany prawdopodobnie w początkach XVII w. pochodził z klasztoru karmelitów bosych pw. świętych Michała i Józefa w Krakowie. dziś już nieistniejącego.

Nie bardzo pasował do ołtarza. I materiał był delikatny a w kościele panowała wilgoć: istniało niebezpieczeństwo rozpadu płóciennego wizerunku. Trzeba było obraz przenieść. Ale pustelnicy tak przywiązali się do Swej Pani, że nie chcieli się z Nią rozstać, zamówili więc wykonanie dokładnej kopii obrazu…

W połowie XVIII w. namalował ją – tym razem techniką olejną na trzech, łączonych metodą zakładkową, arkuszach miedzianej blachy – senior cechu malarzy z Krakowa Paweł Gołębiowski. Zmieniły się wymiary (107×208 cm) oraz arkadowe zwieńczenie górnego brzegu, lepiej odpowiadające kształtom ołtarza. Artysta dodał także, na polecenie pustelników, charakterystyczny znak zakonu karmelitańskiego (przywilej dany, przez Maryję, św. Szymonowi Stockowi w 1251 r. dla całej rodziny karmelitańskiej), wyrażający macierzyńską miłość Maryi, oraz nasze przyjęcie i odwzajemnienie tej miłości: zwisający z dłoni Maryi szkaplerz. „Ten, kto go nosi, przyznaje się otwarcie, że przynależy do Najświętszej Maryi Panny”, pisał Ojciec św. Pius XII…

Nie wszystko jednak się powiodło: jak się okazało, technika łączenia blach miedzianych powodowała odpryski farb na łączach i wymuszała na przestrzeni wieków kilkukrotne konserwacje…

Klasztor dzielił burzliwe losy ostatnich dwóch wieków Rzeczypospolitej Polskiej. Nie ominęły go zawieruchy pierwszego, szczególnie cieżkiego najazdu szwedzkiego. Nie ominęła i druga nawałnica szwedzka z początków XVIII w. Lokalne tereny grabiły wojska saskie…

W 1660 r. odwiedził klasztor król Jan II Kazimierz Waza (1609, Kraków - 1672, Nevers)…

Do 1805 r. klasztor był eremem – pustelnią, a kościół, objęty papieską klauzurą, zarezerwowany był dla pustelników. Otaczali oni wielką czcią swoją Matkę Bożą Szkaplerzną. Na Jej ręce składali i odnawiali swe śluby zakonne. Codziennie wznosili modły do Pani Wszechświata. Cztery razy w roku odmawiali oficjum, część obrzędu liturgicznego o dramatycznej formie, i celebrowali Mszę św. o Imieniu Najświętszej Maryi Panny, jako wotum wdzięczności za wiedeńską wiktorię króla Jana III Sobieskiego (1629, Olesko - 1696, Wilanów) nad muzułmanami…

W zasadzie całe życie eremitów nakierowane było na żywy kult Matki Boga – Maryi, według zasady łac. „lex orandi est lex credendi(pl. „reguła modlitwy jest regułą wiary”)

Po upadku Rzeczypospolitej Polskiej i rozbiorach Czerna znalazła się w rękach austriackich. Cesarz Józef II Habsburg (1741, Wiedeń - 1790, Wiedeń) zamknął wszystkie zakony kontemplacyjne (ta praktyka zapewniła mu wątpliwej dumy notkę w historii pod nazwą tzw. józefinizmu). W 1805 r. przestał też istnieć erem w Czernej…

Klasztor przestawić się musiał na działalność apostolską. Otwarto kościół na nabożeństwa. Zaczęto szerzyć nabożeństwo do Matki Bożej Szkaplerznej. Centralną uroczystością z obchodami zewnętrznymi stał się odpust Matki Boskiej Szkaplerznej w dniu 16 lipca. Pani Czerneńska, która „wśród ciszy sinych borów założyła twierdzę swą”, rozpostarła swe ramiona dla najpierw miejscowej, a później i odleglejszej ludności.

Pod Jej opiekę oddawali się uczestnicy listopadowego i styczniowego powstania. U Jej boku pochowany też został o. Rafał Kalinowski, powstaniec, sybirak, zakonnik i kapłan, „męczennik sprawy narodowej”, jak o nim mówił Jan Paweł II, który go kanonizował.

W 1880 r. karmelici postanowili odnowić życie zakonne w Czernej. Do tego czasu z 28 klasztorów zakonu, które kwitły w Rzeczypospolitej (Polsce i Litwie) pozostał tylko jeden – właśnie w Czernej, ale i tu życie karmelitańskie ulegało upadkowi (zgromadzenie liczyło tylko 5 członków). Sprowadzono więc 8 ojców i 2 braci z prowincji austriackiej, hiszpańskiej i francuskiej i założono nowicjat. W latach 1887-8 przeprowadzono renowację kościoła i klasztoru…

Karmelitański styl życia powracał w progi Czernej…

Renowacja nie ominęła i Obrazu Matki Bożej w kościele, który otaczany był coraz większą czcią. Od połowy XVIII w. zaczęło się szerzyć wśród pątników poczucie „cudownościWizerunku Madonny.

Pod koniec XIX w. rozpoczął się ruch pielgrzymkowy ze Śląska, „aby tutaj, u stóp obrazu Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej, zaczerpnąć otuchy i siły do walki z naporem germańskim pokrzepiając swe serca u konfesjonału, a wolę wzmacniając Pokarmem AnielskimEmilian Ostachowski. Kulminacją była pielgrzymka Ślązaków – ze sztandarami - w 1922 r., gdy dziękowali swej Pani za cudowną opiekę i przyłączenie Śląska do Macierzy.

Ślązacy przychodzi do swej Pani corocznie, do czasów II wojny światowej…

W księgach parafialnych zaczęły pojawiać się zapisy świadczące o cudach i łaskach, uzdrowieniach i ocaleniach, uzyskanych za pośrednictwem Pani Szkaplerznej z Czernej. Jako wyraz wdzięczności za nie i wyraz czci dla Królowej Karmelu w 1974 r. ufundowano bogatą szatę do obrazu, ze złożonych na ten cel klejnotów. Poświęcił ją biskup pomocniczy krakowski Jan Pietraszko (1911, Buczkowice - 1988, Krakoów)

Już wtedy trwały starania o koronację Matki Bożej Szkaplerznej z Czernej. Zachęcał do nich kard. Karol Wojtyła, metropolita krakowski, który pisał: „Czuję się duchowo związany z Wami, stale szkaplerz karmelitański noszę i wiele zawdzięczam temu nabożeństwukard. Karol Wojtyła, list do członków III zakonu karmelitańskiego, 1974 r..

W 1983 r. wobec beatyfikacji o. Rafała Kalinowskiego (kanonizowany został w 1991 r.) i wystawienia nowej kaplicy z jego grobem Czerna stała się podwójnym sanktuarium…

Panią Karmelitańską z Czernej koronował - koronami projektu Rafała Lisowicza, przy współudziale i pod nadzorem dr Magdaleny Piwockiej - na mocy breve papieskiego, kard. Franciszek Macharski (ur.1927, Kraków), metropolita krakowski, 17.vii.1988 r.

Jan Paweł II w telegramie z okazji koronacji pisał: „[…] szczególnie głęboko przeżywam zrządzenie Bożej Opatrzności, która związała mnie z duchowością karmelitańską. Wadowice i ojcowie karmelici ‘na Górce’, swój pierwszy szkaplerz, któremu pozostałem wierny i który jest moją siłą, św. Jan od Krzyża i św. Teresa od Jezusa, bł. o. Rafał Kalinowski i bł. Edyta Stein i tylu innych świętych i błogosławionych z karmelitańskiej rodziny, promieniowanie sanktuarium w Czernej na archidiecezję krakowską i na cały Kościół w Ojczyźnie, wiara i modlitwa pielgrzymów, są to szczególne brylanty korony, którą biskup krakowski włoży w Roku Maryjnym na skronie naszej Pani i Jej Syna w Czernej, w akcie dziękczynienia za Jej obecność na krakowskiej ziemi i w akcie zawierzenia na trzecie tysiąclecie po Chrystusie. […] Koronacja słynącego łaskami obrazu niech pomnoży chwałę Boga na wysokości, a ludziom niech przyniesie łaskę i pokój. Niech buduje się i rośnie na polskiej ziemi, pod opieką Bogarodzicy, królestwo Boże”…

A pierwotny obraz Matki Bożej Szkaplerznej - ten na płótnie - do dziś doznaje czci, już nie w kościele, ale w sąsiadującym klasztorze karmelitańskim…

Tam wśród ciszy sinych borów
o. Bernard od Matki Bożej (Bernard Smyrak)

Tam wśród ciszy sinych borów otoczonych srebrną mgłą
Tam Karmelu Jasna Pani założyła twierdzę swą.
Z czerneńskich pól rozbrzmiewa dzwon,
Królowej swej cześć głosi on.

Czernę za swój tron obrała Rozdawczyni Bożych łask
i jaśnieje tam w ołtarzu, siejąc chwały swojej blask.
Z czerneńskich skał odbija dźwięk,
rozgłasza w dal swej Pani wdzięk.

O cudowna Matko Boża, co w obrazie świętym lśnisz,
do stóp Twoich się garniemy. Ty łzy bólu nasze cisz.
Z czerneńskich pól pieśń cicha brzmi
i leczy ból, i koi łzy.

Szkaplerz święty w Twojej dłoni, pragniesz go nam wszystkim dać,
a Twój słodki wzrok matczyny zdaje się nam serce rwać.
Z czerneńskich serc, hymn wznosi się,
miłości hołd swej Matce śle.

Posłuchajmy oratorium do Matki Bożej Szkaplerznej:

 • MATKA BOŻA SZKAPLERZNA: z oratorium Siedem Pieśni Maryi; źródło: www.youtube.com

Obejrzyjmy też krótki film „Droga na Karmel” o obłóczynach nowych zakonników:

 • DROGA na KARMEL; źródło: www.youtube.com

Adres:

Klasztor Karmelitów Bosych
Czerna 79
32-065 Krzeszowice

Mapa dojazdu:

 • GoogleMap

Opracowanie oparto na następujących źródłach:

polskich:

innych:

 • Z dawna Polski Tyś Królową, Koronowane wizerunki Matki Bożej 1717-1999”, wyd. V poprawione, Siostry Niepokalanki, Szymanów 1999