MATKA BOŻA CZĘSTOCHOWSKA: kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własneMATKA BOŻA NIEUSTAJĄCEJ POMOCYLOGO PORTALU

Rzymskokatolicka Parafia
pod wezwaniem św. Zygmunta
05-507 Słomczyn
ul. Wiślana 85
dekanat konstanciński
m. i gm. Konstancin-Jeziorna
powiat Piaseczno

św. ZYGMUNT: kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własneśw. ZYGMUNT: XIX w., feretron, kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własne

poprzedni

Ostrożany
(5.viii.1987)

KORONOWANE WIZERUNKI MATKI BOŻEJ (146)
(pełna lista: TUTAJ)

MATKA BOŻA FATIMSKA
z Zakopanego (Krzeptówki)

Data pierwszej koronacji: 21 października 1987

następny

Czerna
(17.vii.1988)

Łącza do cudownego wizerunku Matki Bożej (a także wydarzeń z Nim związanych):

 • MATKA BOŻA FATIMSKA: kaplica Niepokalanego Serca Maryi, sanktuarium Krzeptówki, Zakopane; źródło: www.smbf.pl
 • MATKA BOŻA FATIMSKA: kaplica Niepokalanego Serca Maryi, sanktuarium Krzeptówki, Zakopane; źródło: theotokos.ovh.org
 • MATKA BOŻA FATIMSKA: kaplica Niepokalanego Serca Maryi, sanktuarium Krzeptówki, Zakopane; źródło: www.niedziela.pl
 • MATKA BOŻA FATIMSKA: sanktuarium Krzeptówki, Zakopane; źródło: www.archiwum.watra.pl
 • KAPLICA NIEPOKALANEGO SERCA MARYI: sanktuarium Krzeptówki, Zakopane; źródło: commons.wikimedia.org
 • NOWE SANKTUARIUM na KRZEPTÓWKACH: wnętrze, Zakopane; źródło: commons.wikimedia.org
 • 'DRUGA' MATKA BOŻA FATIMSKA: kościół główny, sanktuarium Krzeptówki, Zakopane; źródło: www.flickr.com
 • NOWE SANKTUARIUM na KRZEPTÓWKACH: Zakopane; źródło: www.flickr.com
 • BP KAROL WOJTYŁA: 1961?, Krzeptówki, Zakopane; źródło: www.smbf.pl
 • ZAMACH na JANA PAWŁA II: 13 maja 1981, Plac św. Piotra, Watykan; źródło: www.smbf.pl
 • KORONACJA MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ: 21 października 1987, Plac św. Piotra, Watykan; źródło: www.smbf.pl
 • JAN PAWEŁ II przed MATKĄ BOŻĄ FATIMSKĄ: 7 czerwca 1997, sanktuarium Krzeptówki, Zakopane; źródło: www.smbf.pl
 • ks. MIROSŁAW DROZDEK, PALLOTYN (1942, Zakrzewie - 2007, Zakopane): założyciel i długoletni kustosz sanktuarium Krzeptówki, Zakopane; źródło: www.archiwum.watra.pl

Za początek nabożeństwa do Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem uznaje się poświęcenie Polski Niepokalanemu Sercu Maryi, dokonane przez Episkopat naszego kraju w 1946 r. Akt ten był odpowiedzią na żądanie Matki Bożej, która prosiła w Fatimie o poświęcenie świata Jej Niepokalanemu Sercu.

Członkiem zespołu przygotowującego ów akt był ks. Leon Cieślak, pallotyn, który zaczął później organizować na Jasnej Górze czuwania - w pierwsze soboty miesiąca - wynagradzające Matce Najświętszej, a w całym kraju propagował nabożeństwa w duchu fatimskim.

Księża pallotyni uznali również, że należy utworzyć ośrodek, z którego orędzie Matki Bożej Fatimskiej mogłoby być dalej propagowane. Boża Opatrzność wskazała na Zakopane, gdzie w 1950 r. powstał zalążek późniejszego centrum fatimskiego.

W 1951 r. zbudowano tam kaplicę, którą metropolita krakowski, abp Baziak poświęcił 11.xi.1959 r. Od samego początku odprawiano w niej specjalne nabożeństwa na cześć Matki Bożej, która ukazała się w Fatimie. Głoszono maryjne kazania i uczono ludzi wypełniać prośby Matki Bożej z Fatimy.

Początkowo sanktuarium w Zakopanem nie miało nawet figury Matki Bożej Fatimskiej. Dlatego też w pierwszych latach ośrodkiem kultu stał się obraz, autorstwa niejakiego p. Wrońskiego z Częstochowy, przedstawiający objawienia Matki Bożej trzem pastuszkom z Fatimy. Do dziś znajduje się on na Krzeptówkach.

Sytuacja zmieniła się w 1961 r., gdy biskup diecezji Leiria, w której znajduje się Fatima, przekazał Prymasowi Polski, Stefanowi kard. Wyszyńskiemu (1901, Zuzela – 1981, Warszawa), figurę Matki Bożej Fatimskiej. Zgodnie z intencją ofiarodawcy miała Ona pielgrzymować po Europie „za żelazną kurtyną” sowieckiego totalitaryzmu, tam, dokąd żadna Madonna z Fatimy, ani Jej przesłanie, jeszcze nie dotarły.

Tajemnicą pozostaje, w jaki sposób ks. Czapla, ówczesny rektor kaplicy na Krzeptówkach, otrzymał tę Figurkę dla Zakopanego. Z dniem 6.x.1961 r. znalazła się w sanktuarium, skąd – po poświęceniu przez ówczesnego bpa krakowskiego Karola Wojtyłę – wyruszyła, zgodnie z intencjami ofiarodawcy, na pielgrzymkę po kraju, niosąc ludziom orędzie nadziei. Członkowie pallotyńskiej wspólnoty utworzyli zespół mający głosić rekolekcje połączone z nawiedzeniem Figury Fatimskiej.

Rekolekcje - zwane rekolekcjami różańca świętego - prowadzono dwadzieścia siedem lat. Objęły one niemal wszystkie diecezje Polski…

13.v.1981 r. na Placu św. Piotra miał miejsce zamach na papieża. Ojciec Święty wielokrotnie potem dawał wyraz przekonaniu, że to Matka Boża kierowała lotem pocisku wystrzelonego przez tureckiego zamachowca, i że to Ona uratowała mu życie. „Byłaś mi Matką zawsze, a w sposób szczególny 13 maja 1981 roku, kiedy czułem przy sobie Twoją opiekuńczą obecność” – mówił.

Tego dnia w Zakopanem narodziła się idea świątyni-wotum wdzięczności. Ówczesny kustosz, ks. Mirosław Drozdek, wspominał:

…[Kościół-sanktuarium] powstał właśnie wtedy, w dniu zamachu. W pierwszych godzinach modlitwy, 13 maja 1981 r., między godziną 20:00 a 21:00 została podjęta ważna decyzja: Jeżeli Bóg uratuje życie Jana Pawła II, to na tym miejscu wybudujemy kościół dziękczynienia za uratowane życie Najwyższego Pasterza. Najświętsza Maryja Panna ocaliła Ojca Świętego; potwierdził to sam Papież! A my z radością dotrzymaliśmy danego słowa”.

Przygotowano makietę nowej świątyni i udano się z nią do Rzymu. „Złożyliśmy ją u stóp Ojca Świętego, prosząc go o błogosławieństwo. To błogosławieństwo było dla nas najpiękniejszym darem na czas budowy kościoła. Papież położył dłoń na makiecie i uczynił znak krzyżaks. Mirosław Drozdek

30.vii.1987 r. bp Kazimierz Górny poświęcił plac pod budowę świątyni.

Niedługo potem - w dwadzieścia sześć lat po rozpoczęciu rekolekcji fatimskich prowadzonych przez księży pallotynów! – 21.x.1987 r., Jan Paweł II dokonał w Rzymie - na Placu św. Piotra, po zakończonej audiencji - koronacji figury Matki Bożej Fatimskiej z Zakopanego. Za rolę, jaką Figura spełniła w dziele ewangelizacji Polski w najtrudniejszych latach komunizmu, papież nałożył na głowę Maryi złotą koronę, która - jak powiedział - ma stanowić „przypomnienie tego, co Matka Boża uczyniła dla swego ludu”.

13.v.1990 r. kard. Franciszek Macharski wmurował w fundamenty nowej świątyni podwójny kamień węgielny: przywieziony z grobu św. Piotra i z miejsca pierwszego objawienia Matki Bożej w Fatimie.

W fundamenty kościoła wmurowano też różaniec ofiarowany przez Papieża oraz zdjęcie Ojca Świętego. Pod każdą cegłą kładzioną na fundamentach zamurowano Cudowny Medalik z wizerunkiem Madonny.

Na szczycie dzwonnicy zawieszono dzwon ofiarowany przez Ojca Świętego. Codziennie wzywać miał - i wzywa - mieszkańców Krzeptówek i przybywających pielgrzymów do modlitwy…

7.vi.1997 r. do nowej świątyni przybył Jan Paweł II, by dokonać uroczystej konsekracji kościoła i osobiście podziękować za modlitwy w jego intencji. Przygotowując się do Mszy św. przez piętnaście minut modlił się przed Panią Fatimską na Krzeptówkach

Mówił wówczas: „Kościół jest miejscem pamięci i jest zarazem miejscem nadziei. Wiernie przechowuje przeszłość i równocześnie stale otwiera człowieka na przyszłość, nie tylko tę doczesną, ale także tę pozagrobową. W kościołach wyznajemy wiarę w grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Tutaj żyjemy na codzień w tajemnicy Świętych Obcowania…

I kontynuował: „Wasze sanktuarium na Krzeptówkach jest mi w najszczególniejszy sposób bliskie i drogie. Czcicie w nim figurę Matki Boskiej Fatimskiej. Z historią tego sanktuarium łączy się także wydarzenie, które miało miejsce na placu św. Piotra 13 maja 1981 r. Doznałem wówczas śmiertelnego zagrożenia życia i cierpienia, a równocześnie wielkiego miłosierdzia Bożego. Za przyczyną Matki Bożej Fatimskiej życie zostało mi na nowo darowane”…

Wiem, że w […] modlitwie Kościoła […] w intencji mojego powrotu do zdrowia i posługi Piotrowej uczestniczyło także Zakopane. Wiem, że gromadziliście się w waszych kościołach parafialnych, a także w kaplicy Matki Boskiej Fatimskiej na Krzeptówkach, aby odmawiać różaniec, prosząc o zdrowie i siły dla mnie. Wtedy też narodził się plan wybudowania na tym miejscu, u podnóża Giewontu, sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej jako votum dziękczynnego za uratowanie mojego życia. Wiem, że to sanktuarium, które dziś mogę konsekrować, wznosiło wiele rąk i wiele serc zjednoczonych pracą, ofiarą i miłością do Papieża. Trudno o tym mówić bez wzruszenia…

I kończył:

W żadnym czasie, w żadnym okresie dziejów - a zwłaszcza w okresie tak przełomowym jak nasz - Kościół nie może zapomnieć o modlitwie, która jest wołaniem o miłosierdzie Boga wobec wielorakiego zła, jakie ciąży nad ludzkością, i jakie jej zagrażaDives in misericordia, 15.

Matko, uproś! Matko, przebłagaj!
O Maryjo, Matko Boga,
Przyczyn się za nami!”

Wtedy, jak i dzisiaj, Cudowna Figurka znajdowała się w kaplicy Niepokalanego Serca Maryi, zwanej „starą kaplicą”. Zniszczoną podróżami poddano renowacji, podczas której miejscowa artystka dodała błękit do bieli Fatimskiej Pani

Natomiast inna figurka Maryi – ukazującą Ją w pozie z czerwcowego objawienia w Fatimie - umieszczona została wysoko, powyżej tabernakulum, skąd czuwa nad Chrystusem utajonym w Najświętszym Sakramencie. Matkę Bożą otaczają promienie światła, tak bowiem zawsze ukazywała się w Fatimie…

Wielki założyciel sanktuarium i kościoła, ks. Mirosław Drozdek zmarł w 2007 r. Ostatnie lata miał niełatwe broniąc się przed niecnymi i haniebnymi oskarżeniami o współpracę z SB, które w szczególności „Tygodnik Podhalański” i „Gazeta Wyborcza” wielokrotnie powtarzały.

IPN nie potwierdził oskarżeń…

Obejrzyjmy też film o polskiej Fatimie (w dwóch częściach):

 • POLSKA FATIMA: cz. I; źródło: www.youtube.com
 • POLSKA FATIMA: cz. II; źródło: www.youtube.com

Adres:

Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej
ul. Krzeptówki 14
34-500 Zakopane

Mapa dojazdu:

 • GoogleMap

Opracowanie oparto na następujących źródłach:

polskich:

innych:

 • Z dawna Polski Tyś Królową, Koronowane wizerunki Matki Bożej 1717-1999”, wyd. V poprawione, Siostry Niepokalanki, Szymanów 1999

Warto pochylić się nad całością przekazu Ojca św. Jana Pawła II z: