MATKA BOŻA CZĘSTOCHOWSKA: kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własneMATKA BOŻA NIEUSTAJĄCEJ POMOCYLOGO PORTALU

Rzymskokatolicka Parafia
pod wezwaniem św. Zygmunta
05-507 Słomczyn
ul. Wiślana 85
dekanat konstanciński
m. i gm. Konstancin-Jeziorna
powiat Piaseczno

św. ZYGMUNT: kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własneśw. ZYGMUNT: XIX w., feretron, kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własne

poprzedni

Trąbki Wielkie
(12.vi.1987)

KORONOWANE WIZERUNKI MATKI BOŻEJ (145)
(pełna lista: TUTAJ)

MATKA PODLASIA
z Ostrożan

Data pierwszej koronacji: 5 sierpnia 1987

następny

Zakopane (Krzeptówki)
(21.x.1987)

Łącza do cudownego wizerunku Matki Bożej (a także wydarzeń z Nim związanych):

 • MATKA BOŻA OSTROŻAŃSKA: sanktuarium, Ostrożany; źródło: theotokos.ovh.org
 • MATKA BOŻA OSTROŻAŃSKA: sanktuarium, Ostrożany; źródło: www.drohiczyn.opoka.org.pl
 • MATKA BOŻA OSTROŻAŃSKA: sanktuarium, Ostrożany; źródło: www.podlasie24.pl
 • OŁTARZ z MATKĄ BOŻĄ OSTROŻAŃSKĄ: sanktuarium, Ostrożany; źródło: www.e-rogacz.pl
 • KOŚCIÓŁ NARODZENIA NMP: sanktuarium, Ostrożany; źródło: www.skyscrapercity.com
 • ÓŁTARZ z zasłoniętym wizerunkiem MATKI BOŻEJ OSTROŻAŃSKIEJ: sanktuarium, Ostrożany; źródło: picasaweb.google.com
 • SANKTUARIUM w OSTROŻANACH: sanktuarium, Ostrożany; źródło: www.skyscrapercity.com
 • KAPLICZKA przy wjeździe do OSTROŻAN: ; źródło: www.skyscrapercity.com

Jak w wielu innych miejscach w Polsce kult Matki Bożej w Ostrożanach, niewielkiej podlaskiej wsi w diecezji drohiczyńskiej, szczególnie unaocznił się w XVII w., wieku wielu wojen prowadzonych przez Rzeczpospolitą w obronie swojej integralności terytorialnej i wolności szlacheckiej. To wtedy wierni, zagrożeni ze wszystkich stron przez Kozaków, Rosjan, Turków, Szwedów, Siedmiogrodzian oraz wewnętrzne rokosze, sandomierskie (Zebrzydowskiego) czy Lubomirskiego, uciekali się do Swojej Matki oddając się w Jej Macierzyńską Opiekę. To wtedy też w ołtarzach swych kościołów stawiali Jej wizerunki.

A Ona odpowiadała zlewając na swych wyznawców wszelakie łaski. Nie inaczej było też w Ostrożanach…

Ale początków wsi należy szukać dwa wieki wcześniej. W 1450 r. właściciele okolicznych ziem, pochodzący z Mazowsza Bartłomiej, Dadźbóg i Andrzej Ostrożańscy, ufundowali pierwszy tutejszy kościół. I oddali go Matce Bożej w opiekę, poświęcając go pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, Świętych Piotra i Pawła Apostołów oraz św. Marcina. Dokument erekcyjny podpisał w 1451 r. biskup łucki, Andrzej z Płońska

Z tą fundacją wiąże się przekazywana z pokolenia na pokolenie opowieść o objawieniu Matki Bożej. Wspomniani właściciele – od 1416 r., gdy otrzymali swą posiadłość od starosty (wojewody) drohickiego Mikity (lub książąt mazowieckich) - nie mieli ufundować świątyni w Ostrożanach ot tak sobie, bo tak sobie postanowili. Wybór miejsca, wśród starych lip, miała dwóm z nich, Bartłomiejowi i Dadźbogowi, wskazać sama Najświętsza Panienka objawiając się obu możom. Ci usłuchali tylko częściowo i zaczęli wznosić świątynię, tylko że w innym, lepiej – w ich rozumieniu – położonym miejscu. Ale podwaliny, które usypano poprzedniego dnia, rankiem dnia następnego w niewytłumaczalny sposób znalazły się w miejscu wskazanym przez Matkę Bożą!

Mądrość ludzka ustąpiła przed tak wyraźnym znakiem Opatrzności. A pod ołtarzem nowopowstałego kościoła (wyświęconego w 1451 r.) miano wbudować kamień z owego zagajnika lipowego, z odciśniętym w czasie objawienia śladem stopy Maryi…

Cudowny obraz czczony w sanktuarium ostrożańskim powstał, jak twierdzą specjaliści, ok. 1600 r. Ale do Ostrożan trafił najprawdopodobniej ok. 1661 r., gdy powstała altaria (zapis na utrzymanie) Różańca Świętego i bractwo różańcowe. Fundatorem był sekretarz królewski i wiceinstygator koronny, kasztelan podlaski i ówczesny właściciel dóbr ostrożańskich, Aleksander Radziszewski h. Niezgoda.

Był to zapewne akt wdzięczności za uratowanie parafii i wyzwolenie z trochę wcześniejszego, z 1657 r., najazdu wojsk Jerzego Rakoczego II, księcia siedmiogrodzkiego, które wszelako doszczętnie ograbiły kościół.

Najstarszy zachowany zapis o Cudownym Obrazie pochodzi z 1666 r. Jest też w nim mowa o „dawnych” koronach oraz wotach, co świadczyłoby o tym, iż wizerunek (113×165 cm) rzeczywiście musiał powstać wcześniej.

Sam obraz, malowany farbami olejnymi, przypomina obraz Matki Bożej z bazyliki Santa Maria Maggiore w Rzymie. Sylwetki Matki Bożej i Dzieciątka – prawdopodobnie od przeniesienia do Ostrożan - „ubierane” były przez wiernych w sukienki, najpierw rzeźbione w drewnie i drapowane materią, później, od XVIII w. srebrne. Dziś stanowią one w zasadzie integralną część wizerunku…

Obraz zaczął słynąć łaskami od samego początku. Gromadzili się wokół niego coraz liczniejsi pielgrzymi szukający wsparcia Pani Niebios w owych niełatwych czasach. I nie zawodzili się. Jej opiekę mieszkańcy Ostrożan w szczególności odczuli w 1710 r., gdy szerząca się plaga (epidemia) w niezwykły sposób ominęła wieś. W sąsiednich parafiach śmierć zbierała obfite żniwo, a w Ostrożanach dosięgła tylko jedno domostwo…

Wokół obrazu gromadziły się liczne wota. Zdarzały się nawrócenia, w szczególności z judaizmu…

Matka Boża Ostrożańska przebywała już wtedy w nowym kościele zbudowanym w początkach XVIII w. Ale i ten kościół okazał się za mały (bądź nieudany) i w niewiele lat później, bo w 1783 r. (ufundowany w 1758 r. przez Ignacego Ciecierskiego), tuż przed ostatecznymi zaborami Rzeczypospolitej, powstał trzeci, drewniany kościół. W jego ołtarzu znalazła Swe lokum i trwa do dzisiaj – w drewnianym kościółku! - Matka Boża Ostrożańska (Cudowny Wizerunek posiada specjalną zasłonę - inny obraz - i odsłaniany jest, jak Matka Boża Częstochowska, przed wiernymi).

Czasy zaborów znaczone były w Ostrożanach kolejnymi powstaniami przeciw władzom z obcego nadania: insurekcją kościuszkowską, powstaniami listopadowym i styczniowym. Przed Matką Bożą niejednokrotnie modlili się występujący „za świętą sprawę” powstańcy. Przychylnie przyjmowani przez proboszczów, których postawę zaborca opisał jako „fanatyczną niechęć do wszystkiego co rosyjskie”, przed Matką Bożą Ostrożańską powierzali swoje losy przed przełomowymi momentami zmagań.

A niektórzy z proboszczów mieli zapłacić za swą postawę więzieniami i zsyłką na Sybir…

Po odzyskaniu niepodległości do wznowienia i rozszerzenia kultu Matki Bożej Ostrożańskiej szczególnie przyczynił się długoletni proboszcz (lata 1931-57), Łotysz i konwertyta Jan Auder, który napisał i skomponował wiele – śpiewanych do dnia dzisiejszego - pieśni ku czci Matki Bożej.

W czasie II wojny światowej przez Ostrożany front przechodził czterokrotnie. Ale drewniany kościół wraz ze swą Matką przetrwał. Matka Boża była też świadkiem niezwykłego – jak na owe czasy – zdarzenia, gdy niemiecki oficer, na prośbę proboszcza ks.  Audera, odwołał wyrok śmierci na 17 polskich jeńcach…

12.vi.1987 r. na Jasnej Górze Ojciec św. Jan Paweł II, podczas swojej trzeciej pielgrzymki do Ojczyzny, poświęcił korony dla Pani z Ostrożan.

Tego samego dnia, podczas Apelu Jasnogórskiego, Ojciec św. wołał: „Pielgrzymowanie przez […] polską ziemię nie jest łatwe. Mogłoby się zdawać wręcz niemożliwe — bez wiary. Prowadź nas Twoją wiarą, Maryjo z Nazaretu, Maryjo z Betlejem, Maryjo na Golgocie, Maryjo z Jasnej Góry. Prowadź nas Twoją heroiczną wiarą! Niech nie ustajemy w drodze![…]

Prowadź wszystkich […] także tych, […] którzy nie mają wiary. Tych, którzy także i innych starają się przekonać do niewiary, do ateizmu.

Niecały miesiąc później, 5.vii.1987 r., założył je, na głowie Jezusa i Bogarodziny, prymas Józef kard. Glemp…

Warto pochylić się nad całością przekazu Ojca św. Jana Pawła II z:

Przysłuchajmy się niektórym słowom Ojca św. wypowiedzianymi podczas Apelu Jasnogórskiego 12.vi.1987 r.:

 • APEL JASNOGÓRSKI: JAN PAWEŁ II w CZĘSTOCHOWIE: 1987; źródło: www.youtube.com

Adres:

Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
Ostrożany 2
17-312 Drohiczyn

Mapa dojazdu:

 • GoogleMap

Opracowanie oparto na następujących źródłach:

polskich:

innych:

 • Z dawna Polski Tyś Królową, Koronowane wizerunki Matki Bożej 1717-1999”, wyd. V poprawione, Siostry Niepokalanki, Szymanów 1999