MATKA BOŻA CZĘSTOCHOWSKA: kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własneMATKA BOŻA NIEUSTAJĄCEJ POMOCYLOGO PORTALU

Rzymskokatolicka Parafia
pod wezwaniem św. Zygmunta
05-507 Słomczyn
ul. Wiślana 85
dekanat konstanciński
m. i gm. Konstancin-Jeziorna
powiat Piaseczno

św. ZYGMUNT: kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własneśw. ZYGMUNT: XIX w., feretron, kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własne

poprzedni

Janów Lubelski
(8.ix.1985)

KORONOWANE WIZERUNKI MATKI BOŻEJ (140)
(pełna lista: TUTAJ)

MATKA BOŻA POCIESZENIA (TUŁACZKI WOJENNEJ)
w Wójcicach

Data pierwszej koronacji: 10 sierpnia 1986

następny

Ostrowąs
(24.viii.1986)

Łącza do cudownego wizerunku Matki Bożej (a także wydarzeń z Nim związanych):

 • MATKA BOŻA POCIESZENIA (TUŁACZKI WOJENNEJ): sanktuarium, Wójcice; źródło: theotokos.ovh.org
 • MATKA BOŻA POCIESZENIA (TUŁACZKI WOJENNEJ): sanktuarium, Wójcice; źródło: www.grota.cal.pl
 • MATKA BOŻA POCIESZENIA (TUŁACZKI WOJENNEJ): ołtarz w sanktuarium, Wójcice; źródło: www.polskaniezwykla.pl
 • MATKA BOŻA POCIESZENIA (TUŁACZKI WOJENNEJ): wystawienie obrazu, sanktuarium, Wójcice; źródło: goscniedzielny.wiara.pl
 • SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ POCIESZENIA (TUŁACZKI WOJENNEJ): Wójcice; źródło: www.polskaniezwykla.pl
 • KOŚCIÓŁ pw. NIEPOKOLANEEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY: 1909, Łopatyn; źródło: www.polona.gov.pl
 • KOŚCIÓŁ pw. NIEPOKOLANEEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY: Łopatyn, Ukraina; źródło: www.rp.pl
 • POMNIK NAGROBNY gen. JÓZEFA DWERNICKIEGO: ok. 1930, cmentarz, Łopatyn; źródło: www.polona.gov.pl
 • POMNIK NAGROBNY gen. JÓZEFA DWERNICKIEGO: stan obecny, cmentarz, Łopatyn; źródło: www.grochowscy.pl
 • „PRO PARTIA” POŚWIĘCONY PAMIĘCI 135 LEGIONISTÓW POLEGŁYCH w WALKACH z ARMIĄ BUDIONNEGO: Łopatyn; źródło: www.grochowscy.pl

W kościele św. Andrzeja Apostoła w Wójcicach, niewielkiej wsi powiatu nyskiego, na Dolnym Śląsku, znajduje się cudowny obraz Matki Bożej Pocieszenia.

Nie pochodzi jednakże stamtąd. Jego losy bowiem związane są nierozłącznie z historią tysięcy rodzin polskich z naszych wschodnich Kresów…

Obraz jest XVIII wieczną kopią ikony Jasnogórskiej, o wymiarach 56×70.5 cm, dziełem nieznanego artysty ze środowiska częstochdowskiego, którą nabył i przywiózł do swego domostwa w okolicach miasteczka Busk, na północny wschód od Lwowa, w drodze do Beresteczka, cześnik ciechanowski Maciej Niestojemski z Rytkowa.

Prawie natychmiast po przywiezieniu, w 1754 r., zaobserwowano łzy spływające z oczu Maryi i Jezusa.

Niedługo potem całe domostwo Niestojemskiego spłonęło – nietknięty pozostał tylko pokój, w którym umieszczono wizerunek Niepokalanej

Właściciel zdecydował się przenieść obraz Matki Bożej do lokalnego, drewnianego kościoła w Łopatyniu. Łopatyn historią swą sięga XIV w. Jego właścicielami byli m.in. Oleśniccy, Czarnkowscy, Sobiescy, Mniszchowie…

W 1756 r. obraz mieszczono w ołtarzu głównym. Informacje o związanych z nim wydarzeniach rozeszły się po Rzeczypospolitej. Do Łopatyna zaczęły napływać pierwsze pielgrzymki.

Dość szybko obrazem i wydarzeniami z nim związanymi zainteresowały się władze kościelne. I, jak to często bywa, „obawiając się nadużyć” … zapieczętowały obraz! Na szczęście abp lwowski Władysław Aleksander Pomian Łubieński błyskawicznie powołał specjalną komisję do zbadania wydarzeń i już w 1759 r. uznał obraz za „łaskawy”.

Odsłonięto go parafianom i zgromadzonym tłumom „wśród serdecznej uroczystości i powszechnej radości”.

Niedługo potem, w 1770 r., obraz miał być po koronowany po raz pierwszy.

Wymazanie Polski z mapy świata przez zaborcze mocarstwa - Łopatyn znalazł się w zaborze austriackim – nie przerwały kultu Matki Boże Łopatyńskiej.

Dawna, o średniowiecznym jeszcze rodowodzie, świątynia Ją mieszcząca okazała się za mała i w 1828 r. dzięki fundacji kasztelana boskiego Adama Myszki Chodoniewskiego wystawiono i konsekrowano barokowy kościół murowany.

U Matki Bożej Łopatyńskiej modlił się m.in. gen. Dwernicki, bohater narodowy z powstania listopadowego, zwycięzca bitew pod Stoczkiem i Boremlem, który po upadku powstania został internowany przez władze austriackie i spędził ponad 15 lat na wygnaniu w Paryżu. Do ojczyzny jednakże powrócił i zamieszkał w 1848 r. w Łopatyniu u swego przyjaciela hrabiego Zamoyskiego (który Łopatyn nabył ok. 1838 r.) i, po śmierci w 1857 r., o stóp Pani Łopatyńskiej został pochowany.

Na początku I wojny światowej – w 1914/5 r. - Rosjanie, zdobyli Łopatyn i zniszczyli dawną rezydencję Mniszchów, rozbudowaną potem przez Chołonieckich, wraz z pałacem i parkiem. Na szczęście kościół pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny przetrwał, a wraz z nim jego klejnot - Matka Boża Pocieszenia.

W sierpniu 1920 r. w Łopatyniu zatrzymał się sztab konnej armii Siemiona Budionnego, „po trupie Polski” zamierzający zdobyć całą Europę. Ale 14 sierpnia, w momencie kontrnatarcia polskiego zwanego Cudem na Wisłą, Polacy wyparli hordy sowieckie z miasteczka. Na krótko: bitwa warszawska jeszcze się nie rozstrzygnęła i wieczorem kawalerzyści Budionnego odbili Łopatyn. 135 (60?) broniących go polskich żołnierzy okrutnie porąbano i wymordowano…

Kościół i jego Pani przetrwały i to barbarzyństwo, mimo bombardowania przez siepaczy Budionnego – ponoć w murach do dziś pozostały pociski z tej kanonady…

W XX-leciu międzywojennym u stóp Pani Łopatyńskiej modlił się m.in. gen. Władysław Anders.

W 1939 r. miał miejsce kolejny rozbiór Polski – Kresy zajęli Sowieci, mszcząc się za klęskę z 1920 r. W 1944 r. – po trzech latach okupacji hitlerowskiej (w Łopatyniu wymordowano ok. 400 Żydów) - przybyli ponownie. Większość Polaków, która pamiętała jeszcze sowiecką okupację z lat 1939-41, przeżyła ukraińskie ludobójstwo na Wołyniu, uciekła wtedy przed „wyzwoleńczą” armią sowiecką. Opuszczając – na zawsze – swoje rodzinne strony członkowie Armii Krajowej zdecydowali się zabezpieczyć przed najeźdźcami swoją Panią i zabrali Ją ze sobą.

Zabrali też kroniki i księgi parafialne, zawierające świadectwa przeszło 500 łask otrzymanych za wstawiennictwem Pani Pocieszenia. Przewidywali słusznie – przez lata sowieckie kościół w Łopatyniu służył jako … magazyn materiałów budowlanych! Prawie wszystkie rzeźby z ołtarza głównego pocięto piłą i spalono w tzw. lokomobili. A drewniany dach komunaziści celowo porąbali, byle przeciekał, byle czas niszczył ślady polskiej obecności na tych ziemiach…

Po paru latach tułaczki, poprzez Lipniki k. Rudnika i Przendzelę k. Rzeszowa, Matka Boża Łopatyńska trafiła, wraz z łopatyńskim proboszczem ks. Franciszkiem Byrne i ok. 800 wygnańcami z polskiego wschodu, do niewielkiej wsi w powiecie nyskim w województwie opolskim, Wójcic. Tam umieszczono ją w ołtarzu kościoła św. Andrzeja Apostoła (o którym pierwsze wzmianki w „Liber fundationis” pochodzą już z 1302/5 r.).

Wójcice stały się Sanktuarium Maryjnym dla wygnańców kresowych…

10.viii.1986 r. obraz został, staraniem innego wygnańca ze Wschodu, ks. Kazimierza Kwiatkowskiego, ukoronowany przez kard. Henryka Gulbinowicza, metropolitę wrocławskiego, koronami pobłogosławionymi przez Jana Pawła II.

W pięć lat później dawni parafianie ofiarowali właśnie przywróconemu katolikom kościołowi w Łopatynie kopię obrazu Matki Bożej ŁopatyńskiejMatki Bożej Tułaczki Wojennej, jak Ją nazwał kard. Gulbinowicz. Trwa – nakładami polskimi – ratowanie i odnawianie świątyni…

Krótki film o Kresach i pamięci:

 • NASZE POLSKIE KRESY; źródło: www.youtube.com

Piękna pieść o tragedii Polaków na Wołyniu:

 • WOŁYNIU, WOŁYNIU…: Bogna LEWTAK-BACZYŃSKA, ok. 2002/3, muzyka ludowa; źródło: www.youtube.com

A „Na Podolu płacze kamień”:

 • NA PODOLU PŁACZE KAMIEŃ: muzyka ludowa; źródło: www.youtube.com

Adres:

Kościół pw. św. Andrzeja Apostoła
Wójcice 135
48-385 Otmuchów

Mapa dojazdu:

 • GoogleMap

Adres kopii Obrazu w Łopatyniu:

Kościół pw. Niepokalanie Poczętej Najświętszej Marii Panny
Łopatyn
ob. lwowski
Ukraina

Mapa dojazdu:

 • GoogleMap

Opracowanie oparto na następujących źródłach:

polskich:

innych:

 • Z dawna Polski Tyś Królową, Koronowane wizerunki Matki Bożej 1717-1999”, wyd. V poprawione, Siostry Niepokalanki, Szymanów 1999