MATKA BOŻA CZĘSTOCHOWSKA: kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własneMATKA BOŻA NIEUSTAJĄCEJ POMOCYLOGO PORTALU

Rzymskokatolicka Parafia
pod wezwaniem św. Zygmunta
05-507 Słomczyn
ul. Wiślana 85
dekanat konstanciński
m. i gm. Konstancin-Jeziorna
powiat Piaseczno

św. ZYGMUNT: kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własneśw. ZYGMUNT: XIX w., feretron, kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własne

poprzedni

Góra Igliczna
(21.vi.1983)

KORONOWANE WIZERUNKI MATKI BOŻEJ (134)
(pełna lista: TUTAJ)

MARIA BOŻA
z Opola

Data pierwszej koronacji: 21 czerwca 1983

następny

Sierpc
(21.viii.1983)

Łącza do cudownego wizerunku Matki Bożej (a także wydarzeń z Nim związanych):

  • MATKA BOŻA OPOLSKA: katedra św. Krzyża, Opole; źródło: michalcs.zabytkisakralne.pl
  • MATKA BOŻA OPOLSKA: katedra św. Krzyża, Opole; źródło: kultura.wiara.pl
  • MATKA BOŻA OPOLSKA: katedra św. Krzyża, Opole; źródło: picasaweb.google.com
  • MATKA BOŻA OPOLSKA: katedra św. Krzyża, Opole; źródło: theotokos.ovh.org
  • MATKA BOŻA OPOLSKA: katedra św. Krzyża, Opole; źródło: pl.wikipedia.org
  • OŁTARZ z MATKĄ BOŻĄ OPOLSKĄ: katedra św. Krzyża, Opole; źródło: www.katedra.opole.pl
  • KATEDRA św. KRZYŻA: Opole; źródło: www.katedra.opole.pl

Cudowny wizerunek (129×92 cm) namalowany został na desce lipowej przez nieznanego artystę w Czechach ok. 1480 r. Obraz, typ hodegetrii italo-bizantyńskiej, zamówiony prawdopodobnie został na zlecenie kościoła w Piekarach Śląskich, tam bowiem zaczął słynąć łaskami…

Niedługo potem, w czasach reformacji, gdy kościół w Piekarach znalazł się w rękach protestantów, kult przygasł. I to tak bardzo, że kiedy w 1630 r. zwrócono kościół katolikom, nikt nie zwrócił uwagi na zakurzony i pobrudzony obraz znajdujący się w bocznym ołtarzu. Była jednakże w tym ręka Opatrzności, mizerny stan bowiem był zapewne przyczyną braku zainteresowania ikoną przez protestantów, którzy zniszczyli tyle innych cennych wizerunków Madonny…

Dopiero w 1659 r. miejscowy proboszcz, ks. Jakub Roczkowski, zainteresował się zabrudzoną Matką Bożą i po odnowieniu umieścił ją w ołtarzu głównym.

Kult odrodził się. I to szybko, skoro w 1678 r. opiekę nad obrazem przejęli jezuici zaproszeni przez proboszcza, który już nie mógł sobie poradzić z rosnącą liczbą pielgrzymów. Tego też roku biskupia komisja, przywołana, jak niektórzy sugerują, przez zazdrośnie strzegących swej Jasnogórskiej Pani paulinów, nie potwierdziła jednakże cudowności obrazu. Ks. Roczkowskiego skazano nawet na miesiąc aresztu za szerzenie wiadomości o cudach, mających rzekomo mieć miejsce przed wizerunkiem Madonny w Piekarach… - co spowodowało zresztą to krótką rewoltę ludności, wygaszoną administracyjnymi decyzjami cesarskimi austriackiego Leopolda I.

Wkrótce wydarzenia przybrały jednakże niespodziewany obrót i postawę ks. Roczkowskiego oraz rewoltę wiernych ujrzano w zupełnie innym świetle. A mianowicie, w 1680 r., gdy zaraza dziesiątkowała ludność Pragi cesarz Leopold II, przekonany widocznie rosnącą sławą Madonny z Piekar, sprowadził cudowny obraz i w uroczystej procesji kazał obnosić go po mieście. Po dwóch tygodniach zaraza zaczęła wygasać, to samo stało się w Hradec Kralove, a cesarz po raz pierwszy publicznie nazwał Ikonę Piekarskącudownym obrazem”…

Kult nie dziwi, bowiem tak w XVIII w., gdy te słowa zapisano w kronice ojców jezuitów, jak i dnia dzisiejszego „zda się jakoby ta Matka przedziwna oczyma Swymi na każdego patrzy, a choćby i tysiące było przytomnych, każdy z nich sądzi, że Matka Jezusa na niego samego Swym macierzyńskim okiem spogląda”.

Od czasu interwencji Madonny z Piekar w Pradze wielu sławnych i znanych ludzi u niej szukało pociechy, rady, ratunku…

W 1683 r., w obawie przed najazdem tureckim, Madonna została po raz pierwszy przewieziona do Opola. Jan III Sobieski zatem, śpieszący pod Wiedeń, w Piekarach modlił się przed wykonaną tuż przedtem i pozostawioną tam kopią. Po sobie pozostawił jednakże srebrną sukienkę w darze dla oryginału…

W 1696 r., śpiesząc na koronację, przed Madonną z Piekar modlił się August II Mocny i tam też zaprzysiągł pacta conventa.

W 1702 r. cudowny wizerunek znów przewieziono do Opola, w obawie przez powtórką „potopu” i najazdem Karola XII (Szwedzi rabowali bowiem – jak i prawie 50 lat wcześniej - wszystko, co tylko im wpadło w ręce).

Ale tym razem już nie powrócił do Piekar. Od tego czasu w Piekarach zaczęła łaskami słynąć kopia przewiezionej do Opola Madonny, i – trzeba to przyznać – przyćmiła wkrótce sławą oryginał…

Dobre czasy dla Pani Opolskiej trwały do 1773 r., do kasaty opiekującego się Nią zakonu jezuitów. Kościół przez nich prowadzony podupadł i – na początku XIX w. - Madonna na pewien czas przeniesiona została do auli powstałego po klasztorze jezuickim gimnazjum.

W końcu w 1813 r. obraz przeniesiono do kościoła św. Krzyża. Ale i tam powoli o Niej zapominano. Podczas zaborów bowiem Opole było częścią państwa pruskiego (potem niemieckiego) i poddawane rosnącym naciskom germanizacyjnym. Doszło to tego, że w czasach kulturkampfu proboszcza parafii Świętego Krzyża pozbawiono urzędu, a sam kościół zamknięto.

Pielgrzymki ustały. Z tego okresu zachowały się tylko, wetknięte w obraz Matki Bożej, tchnące smutkiem, wzruszające notatki wiernych…

A i później nie było łatwiej. Opole w czasach II Rzeczypospolitej pozostało w Niemczech, po przegranym przez Polaków plebiscyście. Wiekowe związki regionu z Polską i cesarstwem austriackim zaczęły się rwać. Kult Matki Bożej Opolskiej ledwie się tlił. Aż do 1936, gdy z Jeleniej Góry sprowadzono barokowy ołtarz i – z Madonną Opola w środku - uroczyście go poświęcono…

Dopiero jednakże po II wojnie światowej i powrocie Opola do Macierzy nastąpiło rzeczywiste ożywienie kultu Matki Bożej. Stała się Ona ponownie świadkiem wielkich wydarzeń, ingresów biskupich, obchodów narodowych i ogólno-kościelnych. Między innymi w 1952 r., na rok przed uwięzieniem, do Opola przybył Prymas Polski, Stefan Wyszyński (1901, Zuzela – 1981, Warszawa). Otrzymaną w darze kopię Opolskiej Pani nakazał umieścić w swojej gnieźnieńskiej rezydencji…

O odradzającym się kulcie świadczyły też nowe wota, w tym złoty medal – dar Jana XXIII, oraz kielich mszalny i złoty różaniec z prawdziwych pereł – dar Pawła VI.

21.vi.1983 r., na 500-lecie wizerunku, Jan Paweł II – podczas Nieszporów maryjnych na Górze Świętej Anny - włożył na skronie Maryi i Dzieciątka srebrno-złotą koronę. Wołał wówczas:

Synowie i Córki tej ziemi!

Nie przestawajcie żyć tą wiarą, że Bóg zesłał Syna swego zrodzonego z Niewiasty. abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo, synostwo Boże.

Synowie i Córki tej ziemi!

Nie przestawajcie trwać w synostwie Bożym, które mamy od Jezusa Chrystusa — ukrzyżowanego i zmartwychwstałego — za sprawą Ducha Świętego.

Synowie i Córki tej ziemi!

Nie przestawajcie nigdy wołać w języku, który był językiem waszych przodków — nie przestawajcie nigdy wołać do Boga: Abba, Ojcze!”.

Czytając pieśni o Matce Bożej Opolskiej prof. Alfreda Bączkowicza:

  • TY MARYJO pod KRZYŻEM STAŁAŚ: pieśń o Matce Bożej Opolskiej, sł. i muz. prof. Alfred BĄCZKOWICZ

Adres:

Kościół Katedralny Podwyższenia Krzyża Świętego
ul. Katedralna 2
45-007 Opole

Mapa dojazdu:

  • GoogleMap

Opracowanie oparto na następujących źródłach:

polskich:

innych:

  • Z dawna Polski Tyś Królową, Koronowane wizerunki Matki Bożej 1717-1999”, wyd. V poprawione, Siostry Niepokalanki, Szymanów 1999

Homilia Ojca św. Jana Pawła II w czasie nieszporów maryjnych (21.vi.1983):