MATKA BOŻA CZĘSTOCHOWSKA: kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własneMATKA BOŻA NIEUSTAJĄCEJ POMOCYLOGO PORTALU

Rzymskokatolicka Parafia
pod wezwaniem św. Zygmunta
05-507 Słomczyn
ul. Wiślana 85
dekanat konstanciński
m. i gm. Konstancin-Jeziorna
powiat Piaseczno

św. ZYGMUNT: kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własneśw. ZYGMUNT: XIX w., feretron, kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własne

poprzedni

Stoczek Warmiński
(19.vi.1983)

KORONOWANE WIZERUNKI MATKI BOŻEJ (132)
(pełna lista: TUTAJ)

SALUS POPULI POLONICI
z Zielenic

Data pierwszej koronacji: 19 czerwca 1983

następny

Góra Igliczna
(21.vi.1983)

Łącza do cudownego wizerunku Matki Bożej (a także wydarzeń z Nim związanych):

  • SALUS POPULI POLONICI: sanktuarium pw Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, Zielenice; źródło: theotokos.ovh.org
  • SALUS POPULI POLONICI: sanktuarium pw Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, Zielenice; źródło: www.bethania.pl
  • SALUS POPULI POLONICI z ZIELENIC: 2003, znaczek Poczty Polskiej, projektant Zbigniew STASIK; źródło: www.poczta-polska.pl
  • OŁTARZ GŁÓWNY: sanktuarium pw Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, Zielenice; źródło: www.cyf-kr.edu.pl
  • KOŚCIÓŁ pw NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY: Zielenice; źródło: www.kurier.iap.pl
  • DROGA KRZYŻOWA: sanktuarium pw Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, Zielenice; źródło: www.polskaniezwykla.pl

Wiadomo, że obraz, wolna kopia rzymskiego wizerunku Salus Populi Romani, został sprowadzony do Zielenic ok. 1613 r. z nowicjackiego kościoła jezuitów w Krakowie. Wcześniejsze losy są nieznane, acz legendy mówią o pochodzeniu z Kamieńca Podolskiego, a przed tym nawet z Konstantynopola…

I natychmiast po sprowadzeniu „łaski zaczęły się sypać, a cuda dziać…”, jak ówcześnie zanotowano w parafialnych księgach. Kult musiał się szerzyć bardzo szybko, biorąc pod uwagę wielkość Zielenic – małej wioski między Kielcami a Krakowem – skoro już w 1654 r. bp Piotr Gembicki (1585 - 1657, Racibórz) uznał dekretem obraz za „cudowny”. Z tego czasu datuje się też parafialna „Księga Cudów”…

Zieleniecką Matkę zaczynają otaczać liczne wota. W podzięce za uzyskane łaski. Szczególnym dobroczyńcą staje się starosta biecki Franciszek Szembek (ur. Słupowo - 1693), który ciężko chory przybył do Madonny w Zieleńcu w 1681 r. z prośbą o uzdrowienie i … został wysłuchany. Dzięki niemu Pani Zieleniecka uzyskuje nową, murowaną, barokową świątynię, z trzema ołtarzami – Sama umieszczona zostaje w głównym…

Wota i dary na rzecz świątyni łożyli potomkowie uzdrowionego Szembeka: Michał, sufragan krakowski (1650, Morawica - 1726), który w 1717 r. poświęcił nowy kościół – pod wezwaniem Nawiedzenia (dziś: Niepokalanego Poczęcia) Najświętszej Maryi Panny; i Krzysztof Andrzej Jan, biskup warmiński (1680 - 1740, Lidzbark Warmiński), który ofiarował znaczne precjoza i naczynia liturgiczne.

Zielenice stały się znanym sanktuarium maryjnym, do którego podążali pielgrzymi z całej Rzeczypospolitej i całej Europy. Jeszcze w 1795 r. Pius VI (1717, Cesena - 1799, Valence) nadał zielenickiemu kościołowi liczne odpusty.

Był to jednak już koniec dobrych czasów. Zaczynały się czasy rozbiorowe. Jeszcze w 1773 r. Zielenice opuścili, w związku z kasatą zakonu, jezuici. Część skarbca prawdopodobnie przekazano na potrzeby powstania kościuszkowskiego (Racławice znajdują się wszak par kilometrów od Zielenic!). Przed Panią Zieleniecką modlił się prawdopodobnie sam Tadeusz Kościuszko - dziś w sanktuarium znajduje się obraz ks. Jana Molgi (1917-1987) obrazujący to wydarzenie.

Reszty dopełnili zaborcy austriaccy konfiskując część skarbca…

Przez cały okres zaborów sanktuarium powoli podupadało. A i później nie było łatwo. W 1944 r. zagrożone zostało nawet ruiną wskutek wybuchów bomb w czasie II wojny św.

Po zakończeniu działań zbrojnych podjęto wysiłki zmierzające do odnowienia kultu Matki Zielenieckiej. Przyczynili się do tego księża orioniści, którzy przejęli opiekę nad sanktuarium w 1979 r. Przyczynił się Prymas kard. Stefan Wyszyński (1901, Zuzela - 1981, Warszawa), który Obraz nazywał „Salus Populi Polonici”. Przyczynił się i kard. Karol Wojtyła, który żywił do Niej szczególną cześć.

I to ten ostatni, już jako Jan Paweł II, koronował , 19.vi.1983 r., na Jasnej Górze, dla uczczenia 100-lecia istnienia diecezji kieleckiej. Mówił wtedy:

Tym aktem liturgicznym [koronacji] pragnę […] wyrazić dziękczynienie Trójcy Przenajświętszej, Odkupicielowi naszemu i Jego Matce za sto lat istnienia diecezji kieleckiej […]

W tej wspólnocie urzeczywistniało się królestwo Krzyża i Odkupienia Chrystusowego — i odżywała stale nadzieja życia przyszłego związana z Chrystusowym Zmartwychwstaniem. W tej wspólnocie stale była wśród was Matka Chrystusa. Dziś pragniemy uwieńczyć tę Jej macierzyńską obecność wraz z Synem, koronując zieleniecki obraz Bogarodzicy.

Niech Maryja będzie z wami przez dalsze lata i pokolenia, przybliżając wam ChrystusaJego królestwo: królestwo łaski i prawdy, królestwo wiary, nadziei i miłości, królestwo życia wiecznego.

Dziś, oprócz obrazu Pani Zielenieckiej, do sanktuarium przyciąga pielgrzymów także unikalna Droga Krzyżowa, autorstwa Czesława Dźwigaja (ur. 1950, Nowy Wiśnicz). Tak o niej pisze jeden z internautów: „Rzeźby […] są ‘otwarte’ [tzn.] czasem brakuje postaci. Jest tak w stacji, gdzie Szymon Cyrenejczyk pomaga Jezusowi dźwigać krzyż. Szymon nie jest przedstawiony. Jest Chrystus niosący krzyż.

A Szymon? Otóż każdy może tam widzieć siebie…

Homilia Ojca św. Jana Pawła II podczas koronacji (1983):

Czytając posłuchajmy Ave Maria w wykonaniu Celtic Woman:

  • AVE MARIA: Celtic Woman

Adres:

Parafia Rzymsko-Katolicka
Księża Orioniści
Zielenice
32-108 Łętkowice

Mapa dojazdu:

  • GoogleMap

Opracowanie oparto na następujących źródłach:

polskich:

innych:

  • Z dawna Polski Tyś Królową, Koronowane wizerunki Matki Bożej 1717-1999”, wyd. V poprawione, Siostry Niepokalanki, Szymanów 1999