MATKA BOŻA CZĘSTOCHOWSKA: kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własneMATKA BOŻA NIEUSTAJĄCEJ POMOCYLOGO PORTALU

Rzymskokatolicka Parafia
pod wezwaniem św. Zygmunta
05-507 Słomczyn
ul. Wiślana 85
dekanat konstanciński
m. i gm. Konstancin-Jeziorna
powiat Piaseczno

św. ZYGMUNT: kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własneśw. ZYGMUNT: XIX w., feretron, kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własne

poprzedni

Brdów
(19.vi.1983)

KORONOWANE WIZERUNKI MATKI BOŻEJ (131)
(pełna lista: TUTAJ)

KRÓLOWA POKOJU
ze Stoczka Klasztornego

Data pierwszej koronacji: 19 czerwca 1983

następny

Zielenice
(19.vi.1983)

Łącza do cudownego wizerunku Matki Bożej (a także wydarzeń z Nim związanych):

 • KRÓLOWA POKOJU: Stoczek Warmiński; źródło: www.stoczek.pl
 • KRÓLOWA POKOJU: Stoczek Warmiński; źródło: www.stoczek.pl
 • KRÓLOWA POKOJU: Stoczek Warmiński; źródło: theotokos.ovh.org
 • KRÓLOWA POKOJU: Stoczek Warmiński; źródło: www.marianie.pl
 • OŁTARZ GŁÓWNY: Stoczek Warmiński; źródło: www.marianie.pl
 • CELA WIĘZIENNA PRYMASA WYSZYŃSKIEGO: klasztor, Stoczek Klasztorny; źródło: www.marianie.pl
 • TABLICA przed CELĄ PRYMASA WYSZYŃSKIEGO: klasztor, Stoczek Klasztorny; źródło: pl.wikipedia.org
 • TABLICA pamiątkowa w CELI PRYMASA WYSZYŃSKIEGO: klasztor, Stoczek Klasztorny; źródło: pl.wikipedia.org
 • STOCZEK KLASZTORNY: klasztor i sanktuarium; źródło: www.stoczek.pl

Początki kultu maryjnego w Stoczku Klasztornym na Warmii sięgają czasów średniowiecza. W sprawozdaniu sporządzonym przez komisję historyczno-teologiczną w 1671 r. zapisano, iż dwie dziewczynki pracowały przy grabieniu siana na łące nieopodal Stoczka. W spróchniałym częściowo pniu starego dębu znalazły piękną, pomalowaną na kolor kości słoniowej figurkę Matki Bożej i zaniosły ją do wsi, gdzie mieszkańcy planowali wybudować kaplicę. Pomyślały, że będzie ona właściwym miejscem dla znalezionej Madonny

Ale w nocy figura zniknęła! Rano znaleziono ją – tam gdzie poprzedniego dnia: w dębie… Proboszcz umieścił ją więc w kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w pobliskich Kiwitach, jednak ponownie, w niewyjaśniony sposób, powróciła pod dąb! Odczytując to jako wyraźny znak, na miejscu wybudowano więc nową kaplicę i umieszczono w niej figurkę.

Z czasem miejsce to stało się centrum kultu i celem pielgrzymek.

Niestety figurką zainteresowało się trzech rzezimieszków, którzy wykradli ją z kaplicy, rozbili i zrobili sobie z resztek kości do gry. Choć sam akt świętokradztwa nie miał bezpośredniego następstwa to, jak się okazało, kara nie ominęła złoczyńców: jeden z nich zawisł na szubienicy, drugiego ktoś miał zamordować, a trzeciego po złapaniu zamęczono na torturach…

I na tym historia obecności Madonny w widzialnym znaku w Stoczku mogłaby się zakończyć, gdyby nie wydarzenia w XVII w. Okolicznym ziemiom, po zwycięskich dla siebie wojnach o Inflanty, zagrozili Szwedzi. W 1926 r. król Gustaw II Adolf (1594, Sztokholm - 1632, Lützen) ruszył w kierunku Gdańska. Zajął m.in. Frombork, gdzie znajdowała się kapituła katedralna diecezji warmińskiej i gdzie rezydował biskup. Szwedzi łupili niemiłosiernie zdobyte tereny. Trzy lata później zawarto rozejm w Altmarku (dziś Stary Targ), mocą którego Frombork pozostał w rękach szwedzkich. Wobec tego „Najłaskawszy Król (Władysław IV) chcąc tej klęsce zapobiec, wezwał na naradę Czcigodnych Biskupów, aby wskazali, w jaki sposób przebłagać Boży Majestat i uspokoić burzę. W imieniu wszystkich dostojników zabrał głos Najdostojniejszy Biskup Warmii i Sambii – Szyszkowski. Radził wznieść w jego diecezji, na miejscu wskazanym przez Boga, Świątynię Pokoju na cześć Pani Nieba. Ten projekt spotkał się z powszechnym aplauzemo. Schil.

Owym biskupem był Mikołaj Szyszkowski (ok. 1590 - 1643, Lidzbark Warmiński) i to on zasugerował Stoczek. Decyzja szybko okazała się skuteczną - w 1935 r. Szwecja i Rzeczpospolita w Sztumskiej Woli przedłużyły rozejm z Altmarku, ale ze zmianami na polską korzyść: do Rzeczpospolitej wrócił m.in. Frombork.

Świątynię w Stoczku - wotum wdzięczności - wystawiono w 1641 r, mniej więcej w miejscu starej kapliczki, po czym sprowadzono kopię obrazu Matki Bożej Salus Populi Romani, czyli Ocalenia Ludu Rzymskiego, znajdującego się w bazylice pw. Matki Bożej Większej (wł. Basilica di Santa Maria Maggiore)Rzymie. Opiekę nad sanktuarium bp Szyszkowski powierzył zakonowi franciszkanów Prowincji Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny Zakonu Braci Mniejszych (łac. Ordo Fratrum Minorum - OFM), zwanych bernardynami, w związku z wezwaniem ich pierwszego klasztoru w Polsce - pw. św. Bernardyna ze Sieny w Krakowie.

Lokalnej koronacji obrazu (166×225 cm) dokonał bp Andrzej Chryzostom Załuski (ok. 1650 - 1711, Dobre Miasto) w 1700 r., nadając świątyni tytuł Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Kult Matki Bożej z każdym rokiem stawał się coraz popularniejszy. Klasztor i sanktuarium powoli rozbudowano.

W wyniku I rozbioru Rzeczypospolitej w 1772 r. Stoczek oraz pozostałe miejscowości warmińskie znalazły się aliści pod rządami protestantów. Stoczkowski klasztor w wyniku dekretu kasacyjnego z 1810 r. przejął skarb państwa zaborczego. W 1826 r. władze pruskie zamknęły sanktuarium. Wiele dzieł sztuki uległo rozproszeniu, a w klasztorze urządzono szkołę elementarną. Kościół stał pusty i niszczał…

Zniszczoną świątynię, dzięki staraniom bpa Józefa von Hohenzollern (1776, Opawie - 1836, Oliwa), oddano katolikom w 1841 r. Sanktuarium ponownie ożywiło swą działalność religijną, odżył ruch pielgrzymkowy, kroniki Sanktuarium odnotowywały cudowne uzdrowienia oraz nawrócenia z protestantyzmu za przyczyną Najświętszej Maryi Panny. W 1870 r. do Stoczka przybyli Misjonarze św. Wincentego a Paulo z Kolonii. Nie na długo: po trzech latach, w wyniku Kulturkampfu musieli opuścić Stoczek. Opiekę nad sanktuarium objęli księża diecezjalni…

W 1920 r. do Stoczka powrócili z prowincji śląskiej ojcowie franciszkanie.

Po przyłączeniu Austrii do Rzeszy w 1938 r. (Anschluss) Niemcy w klasztorze stoczkowskim więzili biskupów austriackich.

Zakończenie II wojny światowej oznaczało, iż Stoczek wraz z Warmią powrócił, po prawie dwóch wiekach, do Polski. W 1949 r. o. bernardyni starali się objąć ponownie klasztor i zorganizować w nim życie religijne, jednak na skutek różnych trudności zaniechali pracy duszpasterskiej. Świątynią zaopiekował się proboszcz z Kiwit, a klasztor przejęli komuniści.

I natychmiast, biorąc przykład ze swoich poprzedników – hitlerowców - go wykorzystali. 12.x.1953 r. przywieziono do niego specjalnego więźnia – ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego (1901, Zuzela - 1981, Warszawa). Więziono go w Stoczku (zimna woda, mur wokół klasztoru, druty kolczaste na drzewach, reflektory „lepsze niż drużyny sportowe mają na stadionach, dzień i  noc paliły sięks. Skorodecki, współwięzień do 6.x.1954 r.

W 25 rocznicę tych wydarzeń Prymas mówił: „W Stoczku na Warmii zrozumiałem znaczenie Matki Najświętszej w Kościele polskim, jako siły jednoczącej, siły w imię której można poruszyć Polaków i zmobilizować ich w każdej wielkiej i słusznej sprawy. Wtedy to oddałem się Matce NajświętszejJej macierzystą niewolę, później zacząłem głosić ideę niewolnictwa Maryi w Polsce”. Ten akt osobistego oddania się w niewolę Maryi stał się w niedalekiej przyszłości podstawą programu wielkiej nowenny przed Milenium Chrztu Polski i odnowieniem Ślubów Jasnogórskich Narodu.

Oddaję się Tobie, Maryjo, całkowicie w niewolę,
a jako Twój niewolnik poświęcam Ci ciało i duszę moją,
dobra wewnętrzne i zewnętrzne,
nawet wartość dobrych uczynków moich,
zarówno przeszłych jak obecnych i przyszłych,
pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo
rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku,
co do mnie należy, według Twego upodobania,
ku większej chwale Boga, w czasie i w wieczności.

Podczas wizyty w 1958 r. Prymas tak wspominał ten czas: „Przywieziono mnie tu w nocy, wywieziono o świcie, w samochodzie, którego szyby zamazane były błotem, więc nie widziałem nic. Mogłem się domyślać, że tu jest kościół – widziałem wieżę. Z początku słyszeliśmy głosy, dzwony na Anioł Pański, potem już nic. […]

Obdarzył mnie Bóg wielką łaską, bo dla biskupa nie tylko jest łaską, gdy może przy ołtarzu czy na ambonie wyznawać Chrystusa przed ludźmi, ale również – jeśl i to jest potrzebne dla dobra Kościoła – największą jest łaską wyznawanie Boga przez więzienie i mękę. I za tę właśnie łaskę dzisiaj Bogu dziękuję”.

I dodał: „Nie spodziewałem się, że Was tak dużo tutaj przyjdzie. Z mojego okna widać było zaledwie kilka domów. Nie wiedziałem, że tu jest Was tak dużo. Ale to dobrze, że Was jest tyle! Musicie czuwać, aby w waszych domach było jak najwięcej uczynnej miłości. Do Was należy tak żyć i pracować, aby wśród Was było wiele zgody i miłości, i życzliwości.

W 1956 r. klasztor zwrócono diecezji warmińskiej. W 1957 r. opiekę przejęli księża  marianie, wysiedleni przez władze komunistyczne z Bielan w Warszawie w 1 954 r.

Uroczystej koronacji obrazu Matki Bożej Królowej Pokoju dokonał Jan Paweł II 19.vi.1983 r. podczas Mszy świętej na Jasnej Górze. Mówił wtedy: „Tym aktem wyrażam dziękczynienie Matce Pokoju za trzysta z górą lat opieki nad Świętą Warmią, która na przestrzeni dziejów i zmiennych losów historii dochowała wierności ChrystusowiJego Kościołowi”.

W 1987 r. Jan Paweł II kościół w Stoczku Klasztornym zaliczył w poczet Bazylik Mniejszych.

Krótki film o kard. Stefanie Wyszyńskim na tle Stoczka:

 • Stefan kard. Wyszyński, wspomnienia

Homilia Ojca św. Jana Pawła II podczas koronacji (1983):

Adres:

Sanktuarium Królowej Pokoju
Stoczek Klasztorny 30
11-106 Kiwity

Mapa dojazdu:

 • GoogleMap

Opracowanie oparto na następujących źródłach:

polskich:

innych:

 • Z dawna Polski Tyś Królową, Koronowane wizerunki Matki Bożej 1717-1999”, wyd. V poprawione, Siostry Niepokalanki, Szymanów 1999