MATKA BOŻA CZĘSTOCHOWSKA: kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własneMATKA BOŻA NIEUSTAJĄCEJ POMOCYLOGO PORTALU

Rzymskokatolicka Parafia
pod wezwaniem św. Zygmunta
05-507 Słomczyn
ul. Wiślana 85
dekanat konstanciński
m. i gm. Konstancin-Jeziorna
powiat Piaseczno

św. ZYGMUNT: kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własneśw. ZYGMUNT: XIX w., feretron, kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własne

poprzedni

Hodyszewo
(31.viii.1980)

KORONOWANE WIZERUNKI MATKI BOŻEJ (127)
(pełna lista: TUTAJ)

KRÓLOWA POLSKICH KRESÓW
w Różanymstoku

Data pierwszej koronacji: 28 czerwca 1981

następny

Wola Gułowska
(5.ix.1982)

Łącza do cudownej figurki Matki Bożej (a także wydarzeń z nią związanych):

 • KRÓLOWA POLSKICH KRESÓW: Sanktuarium, Różanystok; źródło: www.rozanystok.pl
 • KRÓLOWA POLSKICH KRESÓW: Sanktuarium, Różanystok; źródło: theotokos.ovh.org
 • KRÓLOWA POLSKICH KRESÓW: Sanktuarium, Różanystok; źródło: www.bialystok.opoka.org.pl
 • KRÓLOWA POLSKICH KRESÓW: stary wizerunek, Sanktuarium, Różanystok; źródło: www.rozanystok.pl
 • KRÓLOWA POLSKICH KRESÓW: Sanktuarium, Różanystok; źródło: www.archibial.pl
 • KRÓLOWA POLSKICH KRESÓW: stara kopia, Sanktuarium, Różanystok; źródło: www.rozanystok.pl
 • KRÓLOWA POLSKICH KRESÓW: Sanktuarium, Różanystok; źródło: www.e-numizmatyka.pl
 • KORONACJA KRÓLOWEJ POLSKICH KRESÓW: 28.vi.1981, Sanktuarium, Różanystok; źródło: www.rozanystok.pl
 • SANKTUARIUM RÓŻANYSTOK: ; źródło: en.wikipedia.org

Około stolnik litewski Szczęsny Tyszkiewicz i jego żona Eufrazyna zamówili u grodzieńskiego malarza Jana Szrettera (prawd.) obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem. Po wykonaniu zlecenia obraz umieszczono w dworze Tyszkiewiczów znajdującym się w majątku zwanym Krzywym Stokiem.

Jesienią 1658 r. przed obrazem wystąpiły niezwykłe zjawiska. Miały one miejsce podczas odmawiania Godzinek o Najświętszej Maryi Pannie i różańca przed obrazem a ich świadkami byli m.in. przejeżdżający oo. dominikanie. Nagle przed obrazem sama zapaliła się lampka. Powtórzyło się to potem jeszcze trzy razy. Od razu powiadomiono władze duchowne…

Wydarzenia szybko stały się znane w okolicy, wieść o nich rozeszła się szeroko. Dla gromadzących się wiernych Tyszkiewiczowie zbudowali drewniany kościół, gdzie przeniesiono obraz, a w 1663 r. ufundowali klasztor dla specjalnie sprowadzonych oo. dominikanów. Miejsce zaczęto zwać Różanymstokiem…

Już w 1662 r. bp wileński Jerzy Białłozor wyznaczył komisję do zbadania wydarzeń. Teologowie dokonać mieli „wyświęcenia prawdy cudów”, które ponoć miały miejsce za wstawiennictwem obrazu w Krzywym Stoku. I „wyświęcili”: w oparciu o orzeczenie w tym samym jeszcze roku obraz został uroczyście poświęcony, a parę lat później bp wileński Aleksander Sapieha uroczyście potwierdził ważność kultu Pani na Różanymstoku.

Przez cały XVIII w. kult trwał nieprzerwanie szerzony przez misje dominikańskie na całej Litwie, a także Rusi i Koronie, zwieńczony u progu zaborów zakończeniem wznoszenia nowego, murowanego klasztoru…

W dobie zaborów zakon dominikański, z woli cara Mikołaja I, uległ w 1846 r. kasacji i kościół i klasztor w Różanymstoku przejęły władze diecezjalne. Pielgrzymki trwały jednakże nadal. Miały też miejsce manifestacje patriotyczno-religijne (m.in. w 1861 r. w odpowiedzi na zesłanie grodzieńskiego dziekana Józefa Majewskiego na Syberię za zorganizowanie pielgrzymki do sanktuarium). Do 1866 r., gdy po powstaniu styczniowym parafię skasowano, a wszystkie dobra kościelne, pod osłoną wojsk rosyjskich, przekazano prawosławiu.

Kościół zamieniono na cerkiew. Różanystok przemianowano na Krasnystok.

Akcję rusyfikacyjną wzmożono w 1901 r., gdy klasztor przejęły, a później rozbudowały - za pieniądze zebrane przez całą cerkiew rosyjską zbiórką powszechną - prawosławne mniszki. Te w 1915 r., na początku I wojny św., uciekając przed frontem i Niemcami zabrały ze sobą słynący łaskami Obraz

Na trzy lata zabudowania zarekwirowały niemieckie władze wojskowe zamieniając je na koszary. Sam kościół stał się magazynem…

A Cudowny Obraz zaginął…

W 1918 r., parenaście dni po odzyskaniu niepodległości, bp wileński Jerzy Matulewicz przywrócił w Różanymstoku parafię, a w rok później do parafii przybyli oo. salezjanie. W 1923 r. parafię odwiedził ks. Giovanni Battista Montini, późniejszy Paweł VI…

W 1929 r. odtworzono kopię (130x105 cm), namalowaną w firmie Włodzimierza Tura w Warszawie, Cudownego Obrazu (wcześniejsze próby nie były tak udane). Poświęcił ją Pius XI i do Różanegostoku powróciła jego Matka. Jeszcze tego samego roku Różanystok odwiedził Prymas Polski kard. August Hlond, salezjanin…

W czasie II wojny św. część budynków komplesku klasztornego uległa zniszczeniu, ale kościół i Pani na Różanymstoku przetrwały…

Salezjańska idea kształcenia młodzieży była solą w oku nowych namiestników, tym razem sowieckich, i w 1954 r. szkoły prowadzone przez oo. salezjanów i domy salezjanów i salezjanek władze komunistyczne zamknęły otwierając w ich miejsce szkoły rolnicze. Część budynków przeznaczono na magazyny. Przejmowanie własności kościelnej i przeznaczanie ich na składowiska wydaje się być rysem wspólnym wszystkich zaborczych władz na naszych ziemiach…

Koronacji Królowej Polskich Kresów dokonał kard. Franciszek Macharski 28.vi.1981 r., zastępując Prymasa Tysiąclecia, Stefana kard. Wyszyński (1901, Zuzela – 1981, Warszawa), który odszedł do Pana miesiąc wcześniej…

W 2000 r. w Różanymstoku otwarto Salezjański Dom Młodzieżowy i Bursę Salezjańską. Historia ponownie zatoczyła koło i dzieło św. Jana Bosko, wbrew zakusom wrogów, powróciło w sąsiedztwo Pani Różanostockiej.

Parę lat wcześniej, w 1996 r., w monastyrze w Połocku (Białoruś) odnalazł się oryginał Wspomożycielki Różanostockiej

Adres:

Sanktuarium Maryjne
oo. salezjanie
Różanystok 16
16-200 Dąbrowa Białostocka

Mapa dojazdu:

 • GoogleMap

Opracowanie oparto na następujących źródłach:

polskich:

innych:

 • Z dawna Polski Tyś Królową, Koronowane wizerunki Matki Bożej 1717-1999”, wyd. V poprawione, Siostry Niepokalanki, Szymanów 1999