MATKA BOŻA CZĘSTOCHOWSKA: kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własneMATKA BOŻA NIEUSTAJĄCEJ POMOCYLOGO PORTALU

Rzymskokatolicka Parafia
pod wezwaniem św. Zygmunta
05-507 Słomczyn
ul. Wiślana 85
dekanat konstanciński
m. i gm. Konstancin-Jeziorna
powiat Piaseczno

św. ZYGMUNT: kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własneśw. ZYGMUNT: XIX w., feretron, kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własne

poprzedni

Lipinki
(17.viii.1980)

KORONOWANE WIZERUNKI MATKI BOŻEJ (126)
(pełna lista: TUTAJ)

PANI POJEDNANIA KRÓLOWA PODLASIA
z Hodyszewa

Data pierwszej koronacji: 31 sierpnia 1980

następny

Różanystok
(28.vi.1981)

Łącza do cudownej figurki Matki Bożej (a także wydarzeń z nią związanych):

  • PANI POJEDNANIA KRÓLOWA PODLASIA: Sanktuarium, Hodyszewo; źródło: vayjex.fm.interia.pl
  • PANI POJEDNANIA KRÓLOWA PODLASIA: Sanktuarium, Hodyszewo; źródło: www.kuria.lomza.pl
  • PANI POJEDNANIA KRÓLOWA PODLASIA: Sanktuarium, Hodyszewo; źródło: theotokos.ovh.org
  • PANI POJEDNANIA KRÓLOWA PODLASIA: Sanktuarium, Hodyszewo; źródło: www.photopodlasie.co
  • SANKTUARIUM PANI POJEDNANIA: Hodyszewo; źródło: www.lumisfera.pl
  • KAPLICZKA w KRYNICY: Hodyszewo; źródło: www.photopodlasie.co
  • OBJAWIENIE MATKI BOŻEJ w KRYNICY: obraz w kapliczce w Krynicy, Hodyszewo; źródło: www.photopodlasie.co

Historia kościoła i wsi Hodyszewo nierozerwalnie związane są z kultem Matki Bożej Królowej Podlasia. Według podań sama Najświętsza Pani miała wskazać miejsce powstania świątyni. Jak pisał przed II wojną światową ks. Antoni Roszkowski, cudowny obraz Matki Bożej pojawił się niespodziewanie „na lipie. Lud spostrzegłszy obraz na drzewie, zabrał go i umieścił w kapliczce, w [sąsiadujących, ed.] Kiewłakach, lecz obraz znikł wkrótce i powtórnie ukazał się na tej samej lipie”.

Znak odczytano jako wolę samej Pani i wkrótce w miejscu pojawienia się obrazu (zwanym dziś Krynicą) powstała pierwsza kapliczka. Obok miało wytrysnąć źródło, któremu wielu przypisuje lecznicze moce…

Od początku miejsce przyciągało pątników sławą uzdrowień i łask udzielanych przez Panią Podlasia, o czym świadczą zachowane do dnia dzisiejszego wota…

Badania historyczne wskazują, że obraz (130x105 cm) został namalowany (napisany, boć ma charakter ikony) na desce w XVII w. przez nieznanego artystę. Natomiast najstarsze wzmianki o wsi Hodyszewo („wsi królewskiej”, w dyspozycji monarchy) pochodzą z 1529 r. Niewiele lat później, w 1562 r., we wsi była już cerkiew prawosławna (okolice zamieszkiwała ludność ruska), która po Unii Brzeskiej w 1596 r. stała się greckokatolicką cerkwią unicką. W niej umieszczono Cudowny Obraz.

Podczas zaborów szczególnie ciężkie czasy nastąpiły po upadku powstania styczniowego. Władze carskie na obszarze swego imperium administracyjnie skasowały Unię Brzeską, co oznaczało, iż cerkwie greckokatolickie przejęte zostały przez prawosławie. Tak też się stało w Hodyszewie. Na szczęście Pani Podlasia trafiła do ikonostasu nowo powstałej, murowanej cerkwi, gdzie dalej doznawała czci i odznak kultu. A ze szczątków starej, drewnianej unickiej cerkwii zbudowano niewielką cerkiewkę-kapliczkę w Krynicy - miejscu, gdzie podanie umieszczało niewytłumaczalne pojawienie się obrazu (tam też znajduje się ocembrowane cudowne źródełko, stąd nazwa)…

Na początku I wojny światowej psałomszczyk (organista), uciekając z Hodyszewa, zabrał ze sobą Cudowny Obraz wraz z wotami aż do guberni połtawskiej. Odnalezione Sowieci zwrócili w 1926 r. w ramach rewindykacji. Dwa lata później (które Matka Boża spędziła w Warszawie) wsród łez radości i wołania „Wróciła nasza Pani i Królowa!” Królowa Podlasia umieszczona została w hodyszewskim kościele katolickim (na miejscu dawnej cerkwi)…

Nastąpiło ożywienie kultu, ze źródełka znów zaczęto czerpać cudowną wodę…

W 1976 r. opiekę nad sanktuarium „Jasnej Góry Podlasia” przejęli oo. pallotyni.

Uroczystej koronacji Matki Bożej Pojednania zaplanowanej na 31.viii.1980 r. miał dokonać Prymas Tysiąclecia, Stefan kard. Wyszyński (1901, Zuzela – 1981, Warszawa). Mówił o tym Franciszek kard. Macharski, który uczynił to w zastępstwie Prymasa: „bardzo chciał przybyć tu, na tę ziemię swych przodków, ale powodowany równie ważnymi racjami dokonał wyboru pozostania w Warszawie”.

Był to ostatni dzień sierpnia roku 1980 r. Tego samego dnia podpisywano słynne porozumienia sierpniowe w Gdańsku. Powstawała Solidarność…

A diecezję łomżyńską poświęcono i zawierzono opiece Matce Bożej Hodyszewskiej

Do dziś do Królowej Podlasia corocznie zmierzają pielgrzymi, szczególnie z Łapska i Zambrowa (w 2010 r. będzie to już 25 piesza pielgrzymka, organizowana w dziękczynieniu za dwa wielkie wydarzenia z 31.viii.1980 r.)… I śpiewają Pani Pojednania:

Przychodzę, aby przez chwilę
być z Tobą, Matko moja,
i śpiewać Ci z sercem przepełnionym miłością,
żeś Matką Pięknej Miłości,
żeś Panną Niepokalaną,
żeś Królową Apostołów,
żeś Ucieczką grzeszników,
żeś Matką Łaski Bożej,
żeś Matką Pojednania
.

Krótki film o sanktuarium:

  • SANKTUARIUM w HODYSZEWIE; źródło: www.youtube.com

Adres:

Sanktuarium Matki Bożej Pojednania
ul. Platonoffa 40
Hodyszewo
18-212 Nowe Piekuty

Mapa dojazdu:

  • GoogleMap

Opracowanie oparto na następujących źródłach:

polskich:

innych:

  • Z dawna Polski Tyś Królową, Koronowane wizerunki Matki Bożej 1717-1999”, wyd. V poprawione, Siostry Niepokalanki, Szymanów 1999