MATKA BOŻA CZĘSTOCHOWSKA: kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własneMATKA BOŻA NIEUSTAJĄCEJ POMOCYLOGO PORTALU

Rzymskokatolicka Parafia
pod wezwaniem św. Zygmunta
05-507 Słomczyn
ul. Wiślana 85
dekanat konstanciński
m. i gm. Konstancin-Jeziorna
powiat Piaseczno

św. ZYGMUNT: kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własneśw. ZYGMUNT: XIX w., feretron, kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własne

poprzedni

Błotnica
(21.viii.1977)

KORONOWANE WIZERUNKI MATKI BOŻEJ (118)
(pełna lista: TUTAJ)

NIEPOKALANA PRZEWODNICZKA
z Przasnysza

Data pierwszej koronacji: 18 września 1977

następny

Wąwolnica
(10.ix.1978)

Łącza do cudownego obrazu Matki Bożej (a także wydarzeń z Nim związanych):

  • NIEPOKALANA PRZEWODNICZKA: Sanktuarium, Przasnysz; źródło: www.passio.opoka.org.pl
  • NIEPOKALANA PRZEWODNICZKA: Sanktuarium, Przasnysz; źródło: theotokos.ovh.org
  • OŁTARZ z obrazem NIEPOKALANEJ PRZEWODNICZKI: Sanktuarium, Przasnysz; źródło:
  • CUDOWNY KRUCYFIKS: Sanktuarium, Przasnysz; źródło:

Historia wizerunku Najświętszej Maryi PannyPrzasnyszu wiąże się ze św. Stanisławem Kostką.

Obraz, stanowiący kopię (o trochę młodszej i łagodniejszej twarzy Maryi) rzymskiego Salus Populi Romani, powstał najprawdopodobniej w XVII w.; jego twórca nie jest znany.

Ufundowany (1607 r.) zostać miał przez horążego ciechanowskiego Pawła Kostkę (1549, Rostków - 1607, Piotrków), który wstrząśnięty śmiercią brata św. Stanisława, po powrocie z wojaży zagranicznych i studiów całe życie poświęcił służbie publicznej W 1586 r. uzyskał od Sykstusa V (1521, Grottammare - 1590, Rzym) pozwolenie na sprowadzenie do Przasnysza zakonu bernardynów, na potrzeby których wystawił kościół pw. św. Jakuba i Anny, i klasztor, przeznaczając nań – wraz z żyjącą jeszcze matką - całe swoje dobra rodzinne w Rostkowie. Powstały zespół architektoniczny  (którego budowa przeciągnęła się na wiek XVII ciesząc się hojnością okolicznej szlachty, w tym krewnych Kostki), tworzący zamknięty czworobok z wirydarzem klasztornym w środku, jest uważany za najlepszy zabytek późnego gotyku nadwiślanskiego na północnym Mazowszu.

Cudowny wizerunek Madonny z Dzieciątkiem (93.5x147 cm), czczonej jako Niepokalana Przewodniczka z Przasnysza (miasto leży na dawnym szlaku drogowym z Warszawy na Warmię i Mazury), umieszczony został w kaplicy św. Anny Samotrzeciej. Żywiołowy kult Madonny z Przasnysza datuje się od erygowania przy kaplicy w 1651 r. Bractwa Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i wprowadzenia przez oo. bernardynów uroczystych obchodów Jej grudniowego święta wraz z oktawą. Zwyczajowo przed wizerunkiem Niepokalanej składano wszelkiego rodzaju przysięgi i śluby. Wraz ze wzrostem ilości otrzymywanych łask rosła też ilość wot…

Później, w 1744 r., u boku Pani w Przasnyszu powstało też bractwo różańcowe.

Nawiedzający Niepokalaną Przewodniczkę pielgrzymi, by uprosić potrzebne łaski, zaczęli zamawiać u oo. bernardynów odśpiewanie antyfony Pod Twoją Obronę. Odtąd, zwłaszcza w czasie odpustów, kościół rozbrzmiewał tą pieśnią, od wczesnego ranka do późnej nocy…

Jak wszystkie nasze święte ikony Matka Boża z Przasnysza dzieliła czasy radości i s mutku naszego narodu. W czasie potopu szwedzkiego najeźdźcy ograbili kościół, acz Obraz pozostawili nienaruszony. Rozbiory naznaczyły się wyrzuceniem przez władze carskie – po powstaniu styczniowym, w ramach polityki rusyfikacyjnej - stróży sanktuarium, oo. bernardynów. Klasztor przeznaczono zaś na cele świeckie.

W czasie I wojny światowej przesuwające się w okolicach Warmii i Mazur fronty spowodowały olbrzymie zniszczenia goszczącego Wizerunek miasta. Nie oparły się im także zabudowania klasztorne i kościół. Ale Pani Przasnyska ocalała…

W 1923 r. opiekę nad sanktuarium objęli oo. pasjoniści. W krótkim, wspaniałym interludium 20-lecia międzywojennego udało im się dźwignąć klasztor i kościół z ruin, częściowo je rekonstruując. Pewnie za to zostali w czasie II wojny światowej przez Niemców aresztowani i zamordowani w obozie w Działdowie… Kościół przeznaczono na spichlerz zboża, wypełniany przez okolicznych gospodarzy w ramach wyznaczonego kontyngentu…

Po wojnie oo. pasjoniści powrócili. Doprowadzili do koronacji Niepokalanej Przewodniczki 18.ix.1977 r. Aktu dokonał bp płocki Bogdan Marian Wincenty Sikorski (1920, Poznań - 1988, Gdańsk).

Kościół w Przasnyszu słynie również innym wizerunkiem: łaskami słynącym neogotyckim Krzyżem Chrystusa, z XIX w. Szczególne miejsce w sercach wiernych uzyskał w czasie ostatniej wojny, gdy Niemcy, n ie mogąc znieść widoku całowania stóp Chrystusa przez gospodarzy zworzących kontyngenty zboża, próbowali Go usunąć – bezskutecznie. Potężne gwoździe z nóg i r ąk Chrystusa okazały się nie do wyrwania…

W kruchcie kościoła pochowany jest też sługa boży, o. Bernard Kryszkiewicz, chluba polskich pasjonistów…

Adres:

Sanktuarium Maryjne
Klasztor o.o. Pasjonistów
ul. 3 Maja 34
06-300 Przasnysz

Mapa dojazdu:

  • GoogleMap

Opracowanie oparto na następujących źródłach:

polskich:

innych:

  • Z dawna Polski Tyś Królową, Koronowane wizerunki Matki Bożej 1717-1999”, wyd. V poprawione, Siostry Niepokalanki, Szymanów 1999