MATKA BOŻA CZĘSTOCHOWSKA: kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własneMATKA BOŻA NIEUSTAJĄCEJ POMOCYLOGO PORTALU

Rzymskokatolicka Parafia
pod wezwaniem św. Zygmunta
05-507 Słomczyn
ul. Wiślana 85
dekanat konstanciński
m. i gm. Konstancin-Jeziorna
powiat Piaseczno

św. ZYGMUNT: kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własneśw. ZYGMUNT: XIX w., feretron, kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własne

poprzedni

Sejny
(6.ix.1975)

KORONOWANE WIZERUNKI MATKI BOŻEJ (114)
(pełna lista: TUTAJ)

MATKA CIERPIĄCEGO NARODU
z Głogowca

Data pierwszej koronacji: 14 września 1975

następny

Obory
(18.vii.1976)

Łącza do cudownego obrazu Matki Bożej (a także wydarzeń z Nim związanych):

  • MATKA BOŻA GŁOGOWIECKA; źródło: www.caritas.diecezja.lowicz.pl
  • MATKA BOŻA GŁOGOWIECKA; źródło: theotokos.ovh.org
  • MATKA BOŻA GŁOGOWIECKA; źródło: sanktuarium.glogowiec.pl
  • OŁTARZ: Sanktuarium Matki Bożej Głogowieckiej, Głogowiec; źródło: sanktuarium.glogowiec.pl
  • WNĘTRZE SANKTUARIUM: Sanktuarium Matki Bożej Głogowieckiej, Głogowiec; źródło: sanktuarium.glogowiec.pl
  • SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ GŁOGOWIECKIEJ; źródło: sanktuarium.glogowiec.pl
  • POCZTÓWKA PAMIĄTOWA z KORONACJI CUDOWNEGO OBRAZU: 14.ix.1975; źródło: sanktuarium.glogowiec.pl

Wizerunek (105 x 140 cm) Matki Bożej, ubranej w misternej roboty srebrne sukienki, jest kopią obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. W tle obrazu widoczne są stare wota.

Wyjątkową cechą jest brak podobieństwa twarzy Jezusa do twarzy Maryi: w trakcie konserwacji przed koronacją, z jakiegoś powodu (być może pragnąc upodobnić wizerunek do obrazu częstochowskiego), przemalowano mianowicie twarz Maryi, pozbawiając ją - bezwiednie - dawnego piękna…

Obraz powstał najprawdopodobniej na ziemi bełskiej na polecenie samego Władysława Jagiełły. Król polecił wykonanie kopii Pani Jasnogórskiej po ataku Husytów w 1430 r. Schizmatycy nie tylko najechali klasztor częstochowski i go splądrowali, ale i sprofanowali królującą tam Madonnę…

Kopia dzieliła dzieje rodu jagiellońskiego – przekazywano Ją zawsze „najgodniejszemu” dziecku w rodzinie. I w ten sposób, drogą powiązań rodzinnych, ślubnych, trafiła do … Petersburga. Tam w XVII w. w prezencie od samego Iwana Groźnego otrzymać Ją miał jeden z Głogowskich, właścicieli Głogowca, posłujący do tronu carskiego.

Po powrocie umieścił Matkę Bożą w ołtarzu głównym kościoła głogowieckiego…

W sanktuarium modlił się o. Augustyn Kordecki, słynny obrońca Jasnej Góry z czasów potopu szwedzkiego.

Już w XVIII w. obraz „słynął łaskami” i w każdą uroczystość Matki Bożej „znaczny [w Głogowcu] bywał konkurs” (i.e. zgromadzenie wiernych)sprawozdanie z wizytacji, 1826 r..

W 1863 r. dramatyczną bitwę stoczył w okolicy oddział powstańczy. Nikt się nie poddał - zginęli wszyscy. Proboszcz (ks. Józef Siekierzyński) został, za poparcie powstania, zesłany na Syberię. Po 37 latach wrócił z wotum dla Matki Bożej od Sybiraków – złotym kielichem…

Przed Panią Głogowiecką klęczał też, w 1926 r., prezydent Ignacy Mościcki.

W 1939 r. na plebanii i w pałacu dworskim przebywał gen. Kutrzeba, dowodząc stąd bitwą na Bzurą. Niemcy, po wygraniu kampanii wrześniowej, zamknęli kościół i przeznaczyli go na magazyn. Proboszcza wywieźli do obozu koncentracyjnego i tam zamordowali. Cenne wota i historyczne dokumenty splądrowali…

Cudowny obraz ocalał a zrozpaczeni, udręczeni ludzie podchodzili z narażeniem życia pod mury zamkniętego kościoła i tam poszukiwali nadziei u Pani Głogowieckiej

Po wojnie 14.ix.1975 r. koronami ofiarowanymi przez Pawła VI Matkę Cierpiącego Narodu uhonorował Stefan kard. Wyszyński (1901, Zuzela – 1981, Warszawa), Prymas Polski.

Gdy w 1982 r. przed obrazem zgromadzili się działacze podziemnej „Solidarności”, proboszcz Marian Lipski zapowiedział: „Solidarność zmartwychwstanie, bo jest jedyną organizacją polską jaka powstała po 1945 roku” – i miał rację!

W 1983 r. przed Matką z Głogowca modlił się i wygłosił kazanie ks. Jerzy Popiełuszko.

W 1985 r. specjalnego błogosławieństwa zbierającym się przed cudownym wizerunkiem udzielił Jan Paweł II.

W latach 1985-86 w ogrodzie parafialnym powstała unikalna „Droga Krzyżowa Narodu Polskiego”, a na cmentarzu stanęły pomniki ku czci Polaków zamordowanych w Katyniu i zamęczonych w łagrach syberyjskich…

Adres:

kościół pw. św. Wojciecha
Głogowiec
99-300 Kutno

Mapa dojazdu:

  • GoogleMap

Opracowanie oparto na następujących źródłach:

polskich:

innych:

  • Z dawna Polski Tyś Królową, Koronowane wizerunki Matki Bożej 1717-1999”, wyd. V poprawione, Siostry Niepokalanki, Szymanów 1999