MATKA BOŻA CZĘSTOCHOWSKA: kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własneMATKA BOŻA NIEUSTAJĄCEJ POMOCYLOGO PORTALU

Rzymskokatolicka Parafia
pod wezwaniem św. Zygmunta
05-507 Słomczyn
ul. Wiślana 85
dekanat konstanciński
m. i gm. Konstancin-Jeziorna
powiat Piaseczno

św. ZYGMUNT: kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własneśw. ZYGMUNT: XIX w., feretron, kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własne

poprzedni

Lutynia
(13.viii.1972)

KORONOWANE WIZERUNKI MATKI BOŻEJ (107)
(pełna lista: TUTAJ)

MATKA BOŻA RÓŻAŃCOWA
ze Smardzowic

Data pierwszej koronacji: 27 sierpnia 1972

następny

Rywałd
(3.ix.1972)

Łącza do cudownego wizerunku Matki Bożej (a także wydarzeń z Nim związanych):

  • MATKA BOŻA RÓŻAŃCOWA: sanktuarium, Smardzowice; źródło: zbiory własne
  • MATKA BOŻA RÓŻAŃCOWA: sanktuarium, Smardzowice; źródło: theotokos.ovh.org
  • SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ: wnętrze, Smardzowice; źródło: commons.wikimedia.org
  • KOŚCIÓŁ MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ: Smardzowice; źródło: www.panoramio.com
  • KOŚCIÓŁ w MOSTKU (STARY KOŚCIÓŁ ze SMARDZOWIC): ; źródło: golcza.pl
  • OKOLICE SMARDZOWIC; źródło: www.flickr.com

Okolice Smardzowic, pięknej, choć trochę zagubionej wsi w jurze krakowsko-częstochowskiej, w pobliżu wschodniej granicy Ojcowskiego Parku Narodowego, zasiedlone były już 40,000–10,000 lat p.n.e., o czym świadczą odkryte tam pracownie kamieniarskie z górnego paleolitu.

Najnowsza znana historia sięga wszelko XIII w. Wtenczas, ok.  1231 r., Konrad Mazowiecki, piastowski książę Mazowsza i Kujaw, wybudował na wzgórzu Okopy, między Ojcowem a Smardzowicami – jako przeciwwagę dla zamku Skała, należącego do jego rywala Henryka Brodatego – zamek „Wisegrod” („Wyszogród”).

I to pewnie bezpieczną bliskością tego zamku należy tłumaczyć powstanie, w początkach XIV w., wsi Smardzowice (dawn. Smarzowice). Wkrótce, za króla Kazimierza Wielkiego, przeszła ona na własność – z rąk biskupów krakowskich – króla polskiego. Stare kroniki odnotowują, iż już wtedy „w Smarzowicach był kościół parafialny”, drewniany, pod wezwaniem św. Małgorzaty Dziewicy i Męcznnicy, wybudowany w latach 1325-1327.

W 1570 r. kościół ów spłonął.

Nowy, modrzewiowy, powstał już rok później. Przetrwał prawie do wybuchu II wojny światowej, do 1938 r. Rozebrano go i przeniesiono do parafii Mostek w diecezji sosnowieckiej, gdzie służy do dnia dzisiejszego!

Wcześniej poświęcono, tuż przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości, nowy, budowany w latach 1907-18, kościół neogotycki. I to w nim, od 1982 r. pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej (św. Małgorzata pozostaje patronką drugorzędną), znalazła dziś miejsce Jego Patronka, w łaskami słynącym wizerunku.

Obraz został ponoć ofiarowany kościołowi w Smardzowicach jeszcze w XVII w., przez żonę Jan Bąka, starosty zamku w pobliskim Ojcowie.

Autor datowanego na XV-XVI w. obrazu, namalowanego na podkładzie kredowym i trzech spojonych ze sobą deskach (82×100 cm), nie jest znany.

XVII i XVIII w. to czas najsilniejszego kultu Królowej Smardzowic. Sięgać on musiał daleko poza najbliższą okolicę, skoro interesowali się nim możnowładcy, a nawet i królowie. Sprawiać to musiała rosnąca i szerząca się świadomość cudowności wizerunku Maryi i łask przez Niego spływających na Jego czcicieli. W księdze łask, założonej w 1663 r., odnotowano bowiem 60 cudownych zdarzeń, przypisywanych wstawiennictwu Maryi w Jej Smardzowickim Wizerunku

Ale dziękczynne wota otaczały Panią Różańcową już wcześniej (istnieją zapiski z 1639 r. to potwierdzające). Nie dziwi więc, że bractwo różańcowe, powstałe w Smardzowicach wokół wizerunku, darowiznami opatrywali królowie Michał Korybut Wiśniowiecki i Jan III Sobieski.

W 1683 r. Smardzowickiej Pani podarowano srebrną, o wytłaczanych kwietnych wzorach, sukienkę. Jednocześnie pozłocono gwiazdę na ramieniu Maryi i Jej berło.

Dzięki staraniom proboszcza, ks. Wawrzyńca Rompulskiego, profesora Wszechnicy Jagiellońskiej, kult został oficjalnie zatwierdzony przez władze duchowne.

Z częściowej sprzedaży nagromadzonych wotów (pereł, korali, drogich kamieni) odnowiono w 1783 r. kościół i wykończono przytułek dla ludzi starych lub niedołężnych.

Dwa lata póżniej Smardzowice odwiedził ostatni król Polski, Stanisław August Poniatowski. Wraz z nim i upadkiem Rzeczypospolitej dobre czasy Smardzowic skończyły się…

W trakcie rozbiorów sanktuarium podzieliło los innych miejsc maryjnego kultu – zaborcy zrabowali wiele kosztowności (aliści część wotów z XVII i XVIII w. się zachowała). Mimo tego kult Matki Bożej nie przestawał tlić się w duszach okolicznych, i nie tylko, czcieli Matki Bożej.

Po odnowieniu Obrazu w Krakowie (1961 r.) kard. Stefan Wyszyński (1901, Zuzela – 1981, Warszawa), Prymas Polski, wraz z abpem krakowskim Karolem kard. Wojtyłą, 27.viii.1972 r. koronował papieskimi koronami wizerunek Smardzowickiej Madonny.

W tych koronach Matka Boża i Jej Dzieciątko królowali Smardzowicom przez dwanaście lat. Do 1984 r., gdy korony skradziono…

Sprawiono nowe i nałożono je 12.x.1986 r. na skronie Madonny i Dziecięcia. Uczynił to bp kielecki Stanisław Szymecki.

Skradzonione korony, pocięte na kawałki, odnaleziono dwa lata później. Dziś znajdują się w specjalnej gablocie w smardzowickim sanktuarium.

Smardzowicka Matko Różańca świętego
Uproś Polsce pokój u Syna Twojego
Ocal Kraków, Polskę – od złego
Prowadź nas do Tronu Bożego

Panienko i Matko, Tyś Królową Polski
Widzisz nasze serca, widzisz miasta, wioski
Przyjdź do rodzin polskich, bądź z nami,
Wiarę w sercach wzmocnij, błagamy.

Smardzowicka matko, Różańca Królowo,
Chcemy Twój Różaniec przyjąc dziś na nowo,
Wspólnie go odmawiać w rodzinie,
Czcić i błogosławić Twoje imię.

Zamyślając się obejrzyjmy film o Ojcowskim Parku Narodowym:

  • OJCOWSKI PARK NARODOWY: cz. I; źródło: www.youtube.com

Adres:

Parafia Matki Bożej Różańcowej
32-077 Smardzowice nr 1

Mapa dojazdu:

  • GoogleMap

Opracowanie oparto na następujących źródłach:

polskich:

innych:

  • Z dawna Polski Tyś Królową, Koronowane wizerunki Matki Bożej 1717-1999”, wyd. V poprawione, Siostry Niepokalanki, Szymanów 1999