MATKA BOŻA CZĘSTOCHOWSKA: kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własneMATKA BOŻA NIEUSTAJĄCEJ POMOCYLOGO PORTALU

Rzymskokatolicka Parafia
pod wezwaniem św. Zygmunta
05-507 Słomczyn
ul. Wiślana 85
dekanat konstanciński
m. i gm. Konstancin-Jeziorna
powiat Piaseczno

św. ZYGMUNT: kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własneśw. ZYGMUNT: XIX w., feretron, kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własne

poprzedni

Tursko
(1.ix.1968)

KORONOWANE WIZERUNKI MATKI BOŻEJ (95)
(pełna lista: TUTAJ)

MATKA BOŻA MIŁOSIERDZIA
w Piekoszowie

Data pierwszej koronacji: 8 września 1968

następny

Piaseczno
(8.x.1968)

Łącza do cudownego wizerunku Matki Bożej (a także wydarzeń z Nim związanych):

 • MATKA BOŻA MIŁOSIERDZIA: sanktuarium Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, Piekoszów; źródło: „Z dawna Polski Tyś Królową, Koronowane wizerunki Matki Bożej 1717-1999”, wyd. V poprawione, Siostry Niepokalanki, Szymanów 1999
 • MATKA BOŻA MIŁOSIERDZIA: sanktuarium Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, Piekoszów; źródło: przymierzezmaryja.pl
 • MATKA BOŻA MIŁOSIERDZIA: sanktuarium Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, Piekoszów; źródło: theotokos.ovh.org
 • MATKA BOŻA MIŁOSIERDZIA: sanktuarium Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, Piekoszów; źródło: www.piotrskarga.pl
 • MATKA BOŻA MIŁOSIERDZIA: ołtarz główny, sanktuarium Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, Piekoszów; źródło: www.milosierdziekielce.pl
 • MATKA BOŻA MIŁOSIERDZIA: ołtarz główny, sanktuarium Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, Piekoszów; źródło: swietokrzyskie.org.pl
 • OŁTARZ GŁÓWNY: sanktuarium Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, Piekoszów; źródło: swietokrzyskie.org.pl
 • NAWA GŁOWNA: sanktuarium Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, Piekoszów; źródło: krystyna_lagierska.republika.pl
 • MATKA BOŻA MIŁOSIERDZIA i CHRYSTUS BOLEJĄCY z PIEKOSZOWA: XIX w. rycina; źródło: allegro.pl
 • HISTORIA OBRAZU MATKI BOŻEJ MIŁOSIERDZIA: tablica informacyjna, sanktuarium Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, Piekoszów; źródło: krystyna_lagierska.republika.pl
 • KOŚCIÓŁ w PIEKOSZOWIE: pocz. XX w., pocztówka; źródło: krystyna_lagierska.republika.pl
 • KOŚCIÓŁ w PIEKOSZOWIE: stan aktualny; źródło: www.panoramio.com
 • 8.X.1968: koronacja Obrazu Matki Bożej Miłosierdzia, kard. Stefan Wyszyński, sanktuarium Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, Piekoszów; źródło: swietokrzyskie.org.pl
 • KORONACJA MATKI BOŻEJ MIŁOSIERDZIA: 8.x.1968, sanktuarium Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, Piekoszów; źródło: swietokrzyskie.org.pl

Piekoszów, wieś gminna niedaleko Kielc, istniał już w I połowie XIV w. I już wtedy, w 1337 r., istniała w nim parafia z ok. 240 wiernymi. Należał do rodziny herbu Odrowąż, która ufundowała – pierwszy w tych okolicach - kościół z kamienia i cegły pw. św. Jakuba Apostoła (pierwsze informacje o nim pochodzą z 1366 r.). Po 1450 r., roku śmierci wojewody ruskiego Piotra Odrowąża (ur. XV w. – 1450, Crasna), kościół uposażyła wdowa po nim, Katarzyna.

Przez następne stulecia Piekoszów dzielił z naszym narodem jego wzloty i upadki, choć omijała go bezpośrednio wielka polityka i wielkie wydarzenia. Aż do 1700 r., gdy na plebanii umieszczono barokowy obraz Matki Bożej (76.5×90 cm)Dzieciątkiem Jezus, malowany olejno na płótnie, darowany przez o. Tobiasza Czechowicza (1641-1703), pięciokrotnego przeora Jasnej Góry (w latach 1677-80, 1691-5 oraz 1700-2) i prowincjała Zakonu Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika (łac. Ordo Sancti Pauli Primi Eremitae - OSPPE), czyli paulinów.

Wizerunek Bogurodzicy namalowany został nieco wcześniej, w 1691 r., przez innego paulina z Częstochowy, naonczas nowicjusza Krzysztofa Lateckiego. Paulini przekazali Go Franciszkowi Szczepanowskiemu, proboszczowi piekoszowskiemu, uprzedniemu doradcy biskupa krakowskiego (prawdopodobnie bpa Jana Małachowskiego (1623, Bąkowa Góra – 1699, Kraków))…

Pięć lat później, 21.v.1705 r., w święto Wniebowstąpienia Pańskiego, wierni zauważyli na Obrazie ciemne, krwawe łzy…

Archidiecezja gnieźnieńska, do której w owych czasach przynależał Piekoszów, przystąpiła niebawem do badań niezwykłego wydarzenia. W ich wyniku już 8.viii.1706 r., a więc w rok po owym wydarzeniu, ks. dr Stanisław Sierakowski, kanonik gnieźnieński, ówcześnie, wobec śmierci w 1705 r. Prymasa Polski i arcybiskupa gnieźnieńskiego, Augustyna Michała Stefana Radziejowskiego (1645, Radziejowice – 1705, Gdańsk), administrator archidiecezji gnieźnieńskiej, wydał dekret, na mocy którego Obraz został uznany za „Cudowny” a łaski wyproszone przed Nim za pochodzące z „porządku nadprzyrodzonego”…

Świadkiem wydarzenia z 1705 r. było wiele osób. Nie wiadomo, jak długo trwało (niektórzy twierdzą, iż zjawisko obserwowane było przez prawie rok). Opisał je m.in. Józef Tarło (ok. 1682, Goszczyn – 1713), dziedzic Sęcygniowa, i kapitan goszczyński, spokrewniony z biskupem kijowskim i poznańskim, Janem Joachimem Tarło (1658, k. Sandomierza – 1732, Wiedeń), który w 1694 r. był proboszczem Piekoszowa…

Nie tylko ja sam byłem widzem tego wielkiego objawienia, kiedy ten obraz Panny Najświętszej krwawymi płakał łzami… Widziałem wyraźniem kiedy wyciekały łzy krwawe… Obraz wisiał wysoko nad oknem. Widziałem i to, że te łzy spadały z oczu… Przejęci tym widokiem ludzie padali krzyżem na ziemię i serdecznie płakali, kiedy ten Obraz z plebanii do kościoła był niesiony”…

Bogurodzicę przeniesiono z plebanii do świątyni pw. św. Jakuba Apostoła w 1706 r. i tam Matka Boża Piekoszowska stała się celem wielu pielgrzymek. Wierni klękali przed Nią wierząc, że zleje Ona na nich potrzebne łaski i przekaże ich prośby Swemu Synowi. I nie raz odchodzili zaspokojeni, o czym świadczy książka kolejnego proboszcza piekoszowskiego Mikołaja Złotnickiego „Skarb nieprzebrany – Bogarodzica Panna Maryja we wsi Piekoszowice… przed samym wtargnięciem Szwedów krwawymi łzami płacząca” z 1722 r., przechowywana w archiwum parafialnym. Zawiera opisy 284 uzdrowień oraz innych szczególnych łask otrzymanych przez wiernych w tym czasie…

Owo wspomniane, w tytule książki z 1722 r., „wtargnięcie Szwedów” dotyczy tzw. II wojny północnej toczonej zasadniczo między Rosją i Prusami a Szwedami, acz głównie na terenach Rzeczypospolitej…

W XVIII w., wobec powolnego rozpadu kraju, piekoszowską Madonnę zwano „Portem bezpiecznym we łzach tonącej Ojczyzny, Najświętszą Maryją w Piekoszowskim Obrazie1744 r. W tym też czasie przyzodobiono Wizerunek sukienką z kutego srebra…

Stary kościół, pochodzący jeszcze z XIV w., powoli również popadał w XVIII w. w ruinę. Już po rozbiorach Rzeczypospolitej zatem, w 1807 r., proboszcz Bernard Idzi Bzinkowski rozpoczął budowę nowej świątyni, projekt której w późniejszych latach dopracował Henryk Marconi (1792, Rzym – 1863, Warszawa). Jego konstrukcję i wnętrze wyposażono w elementy przeniesione ze starego kościoła, który w rezultacie został w 1879 r. rozebrany

Nowy kościół, pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, został konsekrowany 2.vi.1884 r. przez bpa Antoniego Franciszka Ksawerego Sotkiewicza (1826, Bardo – 1901, Sandomierz), ordynariusza sandomierskiego, który w swoim czasie zasłynął „zdecydowanym przeciwstawieniem się inspirowanym przez władze carskie próbom upowszechnienia antyżydowskich nastrojów w Warszawie po zapoczątkowaniu w Rosji pogromów w 1881 r. (m.in. nakazał wywiesić we wszystkich kościołach listy pasterskie potępiające próby podburzania przeciw Żydom)prof. Jerzy Nowak, „100 kłamstw J. T. Grossa.

I to w tej świątyni znalazła swój nowy dom Pani Piekoszowska

Bogurodzica Miłosierdzia towarzyszyła Piekoszowowi, i wszystkim Polakom, przez noc rozbiorów, 20-lecie międzywojenne i czasy obu strasznych wojen światowych. Pozornie niezauważana, lekko w ukryciu, ale zawsze ściągała do siebie rzesze wiernych. I zlewała na nich niezwykłe łaski, o czym świadczą dziś wiszące przy ołtarzu wota…

I wreszcie 8.x.1968 r. koronacji Matki Bożej Miłosierdzia dokonał Stefan kard. Wyszyński (1901, Zuzela -1981, Warszawa), Prymas Polski.

W 1983 r.– w stanie wojennym, gdy namiestnicy rosyjscy wyprowadzili wojsko przeciwko narodowi polskiemu na nasze ulice - korony ukradli tzw. „nieznani sprawcy”…

18.v.1986 r. zatem rekoronacji Bogurodzicy z Piekoszowa nowymi koronami dokonał Prymas Polski, Józef kard. Glemp (1929, Inowrocław). Uroczystość miała miejsce w dniu 66 urodzin Jana Pawła II i w jej trakcie, na niebie, w słoneczny, bezchmurny, ciepły dzień, ukazać się miała świetlista aureola, tęcza otaczająca słońce…

Dziś Cudowny Obraz, zasłaniany obrazem Zesłania Ducha Świętego, znajduje się w ołtarzu głównym świątyni piekoszowskiej.

Znajduje się w niej także obraz Chrystusa Boleściwego w srebrnej sukience, który pochodzi z XVIII w., również uznawany za cudowny. W pierwotnym kościele umieszczony był nad cudownym wizerunkiem Matki Bożej Miłosierdzia w ołtarzu głównym, dziś na swój lud patrzy z bocznej nawy…

Z XVIII w. pochodzi także późnobarokowa kamienna chrzcielnica….

Tuż obok kościoła znajduje się Droga Krzyżowa, której postacie ludzkie mają rozmiary zbliżone do naturalnych…

W cichej wiosce kieleckiej
Piekoszowem nazwanej
Świeci Obraz Cudowny
Matki Naszej Kochanej

Dwie wieżyce świątyni
Jak potężne ramiona
Królujące nad wioską
Które wyciąga Ona.

Radość duszę rozpiera
Serce zalewa łzami
Gdy przy dźwiękach trąb wielu
Ukazuje się Pani

Złotem srebrem błyszcząca
Z Synaczkiem po prawicy
Nasza Matka kochana
I Królowa Stolicy…

Pochylmy się nad encykliką „Redemptoris Mater - o błogosławionej Maryi Dziewicy w życiu pielgrzymującego KościołaJana Pawła II z 1987 r.:

Adres:

parafia pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
ul. Częstochowska 52
26-065 Piekoszów

Mapa dojazdu:

 • GoogleMap

Opracowanie oparto na następujących źródłach:

polskich:

innych:

 • Z dawna Polski Tyś Królową, Koronowane wizerunki Matki Bożej 1717-1999”, wyd. V poprawione, Siostry Niepokalanki, Szymanów 1999